Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 250n07
(Skriv inn koden over.)

 

Foreldre som ressurs i forebyggende arbeid

Av: Linda Johnsen, seniorrådgiver KoRus-Nord (2012)

Sammendrag av artikkelen:

Foreldre er barn og unges viktigste ressurs og er svært betydningsfulle for barnas utvikling og atferd. Denne artikkelen retter fokus mot den voksnes atferd og hvordan vi som foreldre kan være gode forebyggere. De fleste foreldre i dag vet at sukker og fett er risikofaktorer for utvikling av fedme og diabetes hos barn. Færre synes imidlertid oppmerksomme på at det er en kobling mellom tidlig atferdsproblematikk og senere rus- og annen problematikk. Forskning viser at hvordan voksne møter barn generelt, og atferdsproblematiske barn spesielt, er av stor betydning.

Læring fra forskning og praksis viser at det er den såkalte autoritative oppdragerstilen som virker best. Oppdragerstil handler om hvordan voksne leder og/eller oppdrar barn. Foreldre som opptrer konsekvent og på en «varm» måte, har gode forutsetninger for å lykkes. Fra forskningen på dette området, kan vi skissere noen «enkle» grep og prinsipper som kan virke forebyggende. Første del av artikkelen beskriver noen sentrale momenter fra forskning om barn og unges utvikling og atferd. Andre del skisserer noen prinsipper og konkrete handlemåter som foreldre kan benytte.

Velg "Les hele artikkelen" for å laste ned artikkelen.

År: 2012 Av: Linda Johnsen
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)