Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: i3a24w
(Skriv inn koden over.)

 

Bokomtaler

Her finner du bokomtale av nyere aktuelle bøker innen fagfeltet til forebygging.no


Å mestre det vanskelige – individrettede intervensjoner for barn og unge
John Kjøbli, Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, Ivar Frønes (2017)
Den krevende foreldrerollen – familiestøttende intervensjoner for barn og unge
Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, Ivar Frønes, John Kjøbli (2017)
Inkludering og utvikling – førebyggande intervensjonar i barnehage og skule
Sigrun K. Ertesvåg, Helene Eng, Ivar Frønes, John Kjøbli (2016)
Risiko, intervensjon og evidens
Ivar Frønes, Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, John Kjøbli (2016)
Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste
Ingeborg Tveter Thoresen (2017)
Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk
Kristian Andenæs og Jorunn Møller (red.) (2016)
De frafalne. Om frafall i videregående opplæring
Kaja Reegård og Jon Rogstad (2016)
Tilbakeblikk på velferdsstaten – politikk, styring og tjenester
Halvard Vike, Jonas Debesay og Heidi Hauklien (2016)
Rusmiddelavhengighet
Terje Simonsen (2016)
Konstruktive hjelpesamtaler
Cato R.P. Bjørndal (2016)
Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse
Rolf W. Gråwe (red.), Aase Grebstad og Robert Sjøholt (2016)
Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske problemer
Anne Landheim, Frøy Lode Wiig, Marit Brendbekken, Morten Brodahl, Stian Biong (2016)
Spillavhengighet – gaming og gambling
Redigert av Stian Overå og Hans-Jørgen Wallin Weihe (2016)
Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten
Redigert av Randi Kroken og Ole Jacob Madsen (2016)
Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner
Redigert av Reidun Follesø, Catrine Torbjørnsen Halås og Cecilie Høj Anvik (2016)
Jeg trenger noen å være glad i
Grete Lillian Moen (2016)
Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon
Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman og Bob Marvin (2015)
Hvordan krenkede barn blir syke voksne
Anna Luise Kirkengen og Ane Brandtzæg Næss (2015)
Sosiale landskap og sosial kapital
Per Morten Schiefloe (2015)
Nye psykoaktive stoffer. En rusmiddelrevolusjon?
Anne Line Bretteville-Jensen og Ola Røed Bilgrei m.fl (2015)
Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger
Dagfinn Ulland, Anne Brita Thorød og Erna Ulland m.fl (2015)
Inkluderende læringsmiljø
Inger Bergkastet, Charlotte Duesund og Tone Skyseth Westvig (2015)
Forebygging av kriminalitet
Tore Bjørgo (2015)
Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende
Bente Storm Mowatt Haugland, Kari Elisabeth Bugge, Marianne V. Trondsen og Siri Gjesdahl (2015)
Relasjonskompetanse
Jan Spurkeland (2012)

2017@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer