Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: eo68ev
(Skriv inn koden over.)

 

Barnet & Rusen - 2014

24.-26. spetember 2014
Rica Park Hotel Sandefjord 

Arrangør:
Kompetansesenter rus - region SØR, Borgestadklinikken - Blå Kors Sør

Nordiske samarbeidspartnere:
Sundhedsstyrelsen, Danmark
Socialstyrelsen, Sverige
Helsedirektoratet, Norge 

ONSDAG 24.09.2014

Velkommen
Rikke Raknes, leder KoRus – Sør, Borgestadklinikken

Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark
Kirsten Mundt, prosjektleder Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud i regi av Sundhedsstyrelsen, Danmark

Barnet og rusen: Utviklingstraumeperspektivet  som forståelsesmodell og guide for hjelpen
Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist i klinisk psykologi for barn og unge. Forsker og foreleser ved RKBU

Det formbare barnet: Ny viten om barns utsatthet  i familier med rus og andre traumatiske vilkår
Magne Raundalen, Barnepsykolog og bestefar

 

TORSDAG 25.09.2014

Du kommer aldri lenger med et barn  enn du tåler å gå selv
Mogens Albæk, psykologspesialist og fagsjef  ved RVTS Sør

Når det er barnet som vet best. Samtaler  med barn om sensitive tema – en dialogisk  tilnærming
Åse Langballe, Dr.polit i spes.ped og forsker ved NKVTS.

Rus, etikk og menneskesyn
Einar Øverenget, filosof

 

FREDAG 26.09.2014

The Body-Behaviour Connection:  A first hand perspective about  FASD
Liz Lawryk, Chief Clinical Examiner and Executive Director of the FASD Foundation, Canada.   Myles  Himmelreich, living with  FASD he provides a multidimentional, educational perspective.

Om levekårsutsatte barn og unges hverdagsliv, med fokus på somatisk og psykisk helse, økonomi og utdanning 
Karin Gustavsen, samfunnsforsker og leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium/ ansatt ved KoRus-Sør

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)