Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: x3k0i2
(Skriv inn koden over.)

 

Filmopptak fra erfaringskonferansen om Bedre tverrfaglig innsats - BTI (2017)

Åpning av konferansen. 
v\ Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Akershus.

Åpning og nytt fra Helsedirektoratet.
v\ Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør, Avdeling barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet.

Sosiale relasjoner i ungdomstida- identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner. 
v\ Marianne Dæhlen, forsker NOVA.

NOU 2017:12 Svik og svikt. Behov for lokal oppfølging.
v\ Geir Sverre Braut, medlem av barnevoldsutvalget.

Kunnskapsgrunnlag og metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge.
v\ Geir Møller, forsker KoRus-Sør.

Nøtterøy og Tjøme i prosess med BTI
v\ Anette Malme, koordinator i Familiens hus og Kaja Vintervold Asmyhr, inspektør Teie skole.

Når fylkesmannen er pådriver i BTI-arbeidet.
v\ Arne Malme, 
Fylkesmann i Telemark, Ann Christin Allum, BTI-koordinator og Hege Ekornrød Ulsnes, BTI-koordinator.

Barnehagen og skolens betydning og om BTI og opplæringsloven § 9a. Røros kommune
v/ Martin Løvø, virksomhetsleder Røros skole og Marit Mikkelsen, pedagogisk leder.

Den naudsynte samtalen og barneverntenesta si rolle. 
v\ Birthe Blokhus, einingsleiar forebyggjande tenester Stord kommune

Barnevernets rolle i BTI. 
v\ Anne Lium Berger, seksjonsleder Avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune.

Samhandlingsforløp på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste i Helse Fonna- et samhandlingsverktøy som bygger på BTI... 
v\ Ester Marie Stornes Espeset, psykologspesialist


Om å jobbe i motstand. 
v\ Anette Skaugen Guldager, prosjektleder Bamle kommune.

Systematisk kartlegging av barn og unge når foreldrene har fått/får tjenester fra rus og psykiatritjenesten. 
v\ Astrid Fykse, Petter Welander og Kim Espen Hansen fra Østre Toten kommune.


Barn som pårørende
v\  Bernt Netland, KoRus Vest-Stavanger, Mone Nilsen & Linn Therese Olaussen fra Fitjar kommune og Siri Gjesdal, Barns Beste.

Brukermedvirkning og samarbeidet mellom Barnehjernevernet og BTI.
v\ Petronelle Karoline Gaarder Herbern, Bydel Nordre Aker, Oslo kommune

Om å kartlegge status i kommunen.
v\ Reidar Dale, KoRus-Vest, Bergen.

Implementeringskunnskap.
v\ Reidar Jakobsen, forsker RKBU Vest

Rutiner før oppfølging og rapportering av BTI.
v\ Silje Berge, BTI-koordinator Årdal kommune og Johanna Jansen, BTI-ressurs og Inspektør Farnes Skule

 

Oppsummeringer og veien videre.
v\ Marius Sjømæling (BAR) Guri Sæther (Hdir), Siri Gjesdal  (Barns Beste) og Liv Dragsholdt (KoRus-Sør).

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)