Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 57qiwm
(Skriv inn koden over.)

 

Filmopptak konferanse: Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og modellkommune

Helsedirektoratet, Bufdir og de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus), arrangerte høsten 2018 to konferanser med omtrentlig samme program:

  • Samling for Oslo og kommuner i region øst og sør 6. og 7.november 2018 på Thon hotell Storo.
  • Samling for kommuner i region vest, midt og nord 13. og 14.november 2018 på Scandic Airport Gardermoen.


Bedre tverrfaglig innsats – et samarbeid for god oppvekst
Tove Bruusgaard Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).
Ellen Margrete Karlsen, Avdelingsdirektør, Avdeling barne- og ungdomshelse, Helsedirektoratet.
Kari Skullerud Ugland, Prosjektleder, Helse og velferdsavdelingen, KS.

Å snakke om BTI - en komplisert sak?
Sigrun A. Engum Kommunikasjonsrådgiver, Amnesty International Norge.
Med konkrete eksempler fra BTI i Bydel Nordre Aker.
Petronelle Herbern, Prosjektleder, Bydel Nordre Aker, Oslo Kommune.

Hvordan få til medvirkning barn og unge på system- og individnivå
Elin Saga Kjørholt, Seniorrådgiver, Barneombudet.

Nye verktøy i arbeidet mot vold og overgrep – «SNAKKE» og «Jeg vet»
Tove Bruusgaard, Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Ane Simonsen, Spesialrådgiver, RVTS Øst.

Bærekraftig implementering: Øving gjør mester
Reidar Jacobsen Forsker, RKBU Vest, NORCE

BTI og URO- struktur og kultur
Borghild Barreth Wegge, Implementeringskoordinator for BTI, Bydel Søndre Nordstrand. 
Kristin Fløtre, Koordinator for Uro, Bydel Søndre Nordstrand.

Samtale med barn og unge fra andre kulturer
Jorun Gran, Psykologspesialist, RVTS Midt.

Resultater fra oppfølgingsstudie av BTI nøkkelkommuner og anbefalinger for videre arbeid
Marit Helgesen, Professor, Norsk institutt for by- og regionforskning, HiOA.

«BTI undersøkelsen»
KoRus i de respektive regionene har gjennom ført en oppstarts undersøkelse i mange BTI kommuner. Inntrykk fra dette arbeidet.
Ingvild Vardheim, Spesialrådgiver, KoRus-Sør.

Hva fremmer motivasjon i implementeringen av BTI?
Erfaringer fra en kvalitativ studie av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).
Monica Island, Spesialkonsulent, KoRus-Oslo.

Anbefalinger vedrørende barn som pårørende
Eva Marit Svendsen, Seniorrådgiver, Nasjonalt Senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Vi har lært mye om hva som virker – hva gjør vi nå?
Kristine Amlund Hagen, Forskningsdirektør, Forskningsavdelingen, NUBU.

Nettsiden - forebygging.no
Beate Steinkjer, Redaktør forebygging.no, KoRus-Nord.

Hvordan få til medvirkning fra barn og unge på system- og individnivå
Silje Steinardotter Hasle, Seniorrådgiver, Barneombudet.

Slik gjør vi det i Etne kommune når det gjelder medvirkning
Elisabeth L. Sørheim, Prosjektleiar Bli Z, Etne kommune.

Slik gjør vi det i Haugesund. Hvordan legger vi til rette for at barn og unge skal få medvirke i egen sak
Inger Lise Bratteteig, Haugesund kommune.

Dette må vi bare gjøre mer av! Hva sier nasjonal pårørendeveileder om det å involvere og inkludere barn?
Kari Bøchmann, Psykologspesialist, Nordlandssykehuset HF.

År: 2018 Utgiver: forebygging.no
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)