Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1248jb
(Skriv inn koden over.)

 

Cannabis - fra forebygging til behandling

Konferansen retter seg mot alle som vil være oppdatert på kunnskap om cannabis, foreldre og andre i tett kontakt med ungdom, ansatte i skolene og folk som jobber med forebygging og behandling.

Arrangør: Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan.

Tid: Torsdag 12. desember 2019. Sted: Oslo Kongressenter.

Åpning
Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

The real harms of cannabis
Jonathan P. Caulkins, professor ved Carnegie Mellon University.

Cannabis i Norge – bruk og utbredelse
Anne Line Bretteville-Jensen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Effects of cannabis potency and CBD on addiction and mental health. Risk of mental health and addiction from high THC cannabis
Tom Freeman, førsteamanuensis ved institutt for psykologi ved Universitetet i Bath.

Slik snakker du med ungdom om cannabis (parallellsesjon).
Ordstyrer: Tommy Husebye, daglig leder, RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.

Dette spør ungdom om v/ Peder Solvang og Cathrine Bjelland, RUStelefonen.

Erfaringsbasert tilnærming til å snakke med ungdom om cannabis v/Gregory Gurvich, seksjonsleder, Kriminalitetsforebyggende team, Bydel Søndre Nordstrand og Aleksander Schmidt, ruskonsulent i bydel Frogner.

Erfaringer med frivillige ruskontrakter fra helsestasjon for gutter v/Per Arthur Andersen, helsesykepleier og leder for Helsestasjon for gutter, bydel Frogner.

Ungdom trenger Sterke & Klare foreldre v/Mirjeta Emini, prosjektleder for foreldrestøtteprogrammet Sterk & Klar, IOGT.

Helsedirektoratets cannabiskampanje
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, avdeling Levekår, Helsedirektoratet.

Mulige skader og effekter av cannabisbruk
Jørgen Bramness, forsker og professor i psykiatri ved Folkehelseinstituttet.

Behandling av unge cannabisavhengige
Anita Mlodozeniec, ph.d., spesialist i psykiatri og overlege ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus.

År: 2020
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)