Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: w571wm
(Skriv inn koden over.)

 

Gatenær 2016

Ung og utsatt?

Gatenærkonferansen 2016 ønsker å belyse situasjonen til utsatte unge. Hvordan forstår vi utenforskap? Hvilke ressurser og utfordringer preger ungdomstiden? Hva fungerer?

Arrangører: KoRus-Oslo,  LOSUUteseksjonen i Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helsedirektoratet

 

Doga, Oslo 28. og 29.april 2016

Åpning av konferansen
v/ etatsdirektør Velferdsetaten Lilleba Fauske  

Unge utenfor utdanning og arbeid, årsaker til frafall og innsatser for økt gjennomføring
v/ Mira Aaboen Sletten  

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester
v/ Inga Marte Thorkildsen  

U 18 modellen- Hjelp til unge som har problemer med rusmidler
v/ Susanna de Lima  

Hvordan vi kan dra nytte av og lære av, unge voksne med erfaringskompetanse?
v/ Lars André Sveberg (erfaringskonsulent US), Abdi Mohammed (STOLT), Adrian Lorentsson (Mental helse) og Kristin Netland (Perspektiv US). Moderator: Espen Freng (KoRus-Oslo)   

Flyktningperspektiv i ungdomsarbeid
v/ Usman M. Bashir  

Erfaringer med den finske satsingen på ungdomsarbeid
v/ Sami Renberg  

Oppsøkende arbeid i Norge
v/ Henning Pedersen  

Ekstremisme, marginalisering og utsatthet- det oppsøkende feltets rolle
v/ Erik Kruse  

Oppsummering av konferansen
v/ Lars André Sveberg (Uteseksjonen), Adrian Lorentsson (Mental helse ungdom), Flexi og Svein Bråten (ID). Moderator: Espen Freng (KoRus-Oslo)  

The urban legend
v/ Josef Yohannes

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)