Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: bee846
(Skriv inn koden over.)

 

Gatenær 2018

Hvem er de mest utsatte, og hvordan kan vi nå dem?

Velferdsetaten ved KoRus-OSLO og Uteseksjonen i Oslo, og i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte til Gatenærkonferansen 2018 som gikk av stabelen 25-26 april.

 

Åpning av konferansen
v/Stian Biong, fagsjef for rusområdet i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune.

 

Svein og Flexi tar opp tråden fra Gatenær 2016
v/Svein Bråten & Flexi, erfaringsledere - ID

 

Hvem er de mest utsatte unge, og hvordan kan vi nå dem?
v/Reidun Follesø, professor ved Nord universitet. Forskningsleder Ungdom i Svevet (2007-2015)

 

Hva er virksomme innsatser i arbeidet med utsatte unge?
v/Terje Ogden, professor II ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Forskningsdirektør ved NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

 

Veien videre for oppsøkende ungdomsarbeid
v/Børge Erdal, seksjonsleder Uteseksjonen i Oslo; Randi Helen Albertsen, leder for Utekontakten i Bodø;  Monica Larsen Island , spesialkonsulent ved KoRus-Oslo; Ellen Margethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet; Miranda Sulejmani, erfaringskonsulent ved Ung Arena Oslo; Petter Dahle, faglig rådgiver Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA

Fra oss og dem til vi. Fra skam og skyld til ressurs og kompetanse.
- Hvordan bruke erfaringskompetanse i tjenesteutvikling av oppsøkende tjenester? (Parallellsesjon 1)

v/Alexander Monsen, erfaringskonsulent ved Perspektiv - unge hjelper unge; Miranda Sulejmani, erfaringskonsulent ved Ung Arena Oslo; Børge Erdal, seksjonsleder Uteseksjonen i Oslo; Stig Nygård, seniorkonsulent Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

Sårbare grupper og sosial ulikhet i Oslo
v/Jørn Ljunggren, postdoktor, Universitetet i Oslo (UiO)


Sosiale forskjeller med Ungdata som utgangspunkt
v/Patrick Lie Andersen, forsker III, NOVA

 

Dokumentasjon i arbeidet med Tjenesteutvikling (HKH og SAT)
v/Pål Grav, spesialkonsulent Uteseksjonen i Oslo; Tore Møller, fagkonsulent Bydel Gamle Oslo; Camilla Wright, fagleder Uteseksjonen i Trondheim

 

Forebygging av skolefravær og -frafall. Hvordan sikre at det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom ikke er prisgitt hvor du bor, hvem du er og hvem du møter i hjelpeapparatet? (Parallellsesjon 2)
v/Anna Opland Stenersen, miljøterapeut ved Utekontakten Bydel Nordstrand; Nathalie Torvund Resch-Knudsen, miljøterapeut ved Utekontakten BydelNordstrand; Suzanne Skogen, Los Lillehammer kommune

 

Mutasim Billah og Adam Ezzari fra SKAM og NRK P3`s podcast “Andregenerasjonen”

 

Dropoutproblematikk i lys av sosiale forskjeller - Appell til det oppsøkende feltet
v/Rahman Akhtar Chaudhry, avtroppende leder Elevorganisasjonen

År: 2018 Utgiver: Forebygging.no
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)