Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: vwjn73
(Skriv inn koden over.)

 

Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid. Nasjonal konferanse for kommuner 2019

Hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge.

Thon hotell Arena, Lillestrøm, 5. og 6. desember 2019

Arrangør: Helsedirektoratet og Bufdir i samarbeid med de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) i Norge.

Tverrsektorielt samarbeid for at alle barn og unge skal få
muligheter til å utløse sitt potensial. (Del 1).

Mari Trommald, direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tverrsektorielt samarbeid for at alle barn og unge skal få
muligheter til å utløse sitt potensial. (Del 2).

Åse Snåre, avdelingsdirektør, INT Helse og velferd, KS.

Tverrsektorielt samarbeid for at alle barn og unge skal få
muligheter til å utløse sitt potensial. (Del 3).

Bjørn Guldvog, direktør, Helsedirektoratet.

Psykiske vansker, skoleproblemer og rus henger sammen. Hva kan vi
gjøre for å bryte problemutvikling?

Ove Heradstveit, psykologspesialist og forsker, NORCE Norwegian
Research Centre AS, RKBU Vest.

Ny nasjonalfaglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte
barn og unge.

Ellen Margrethe Carlsen, avd. dir. barne- og ungdomshelse,
Helsedirektoratet. Lenke til retningslinjen finner du >> HER 

Regelverket om taushetsplikt og tverrfaglig/tverrsektorielt
samarbeid om barn og unge – muligheter og utfordringer.

Camilla Selman, kommuneadvokat, Bærum kommune.

Utenfor-regnskapet – et nyttig verktøy for kommunen?
Une Tangen, seniorrådgiver, KS.

Hvordan fremme kvalitet i samhandlingen for barn og unge 0-24 år?
Erfaringer fra det norske caset i Nordisk Ministerråds 0–24-prosjekt.

Veslemøy Hellem, spesialrådgiver, KS og Katrine Nikolaisen, spesialrådgiver, KS.

Barn og unges erfaringer og aktive medvirkning i tverrfaglig oppfølging og -samhandling.
Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver, Barneombudet.

Samarbeid om å skape resultater - Hva er nødvendig kompetanse?
Bjørn Erik Mørk, Associate Professor of Innovation, BI, Handelshøgskolen.

Betydningen av barn og unges medvirkning.
Vilde Adolfsen, leder, Landsforeningen for barnevernsbarn og Terje Olsen, forskningsleder, Fafo.

Hvorfor er det viktig med samordnet innsats overfor utsatte barn og unge, hvorfor kan tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid være vanskelig og hva kan man gjøre for å fremme en mer helhetlig innsats?
Inger Lise Skog Hansen, sosiolog og forsker ved Fafo.
Lenke til notat og presentasjone det vises til finner du >> HER. Sjekk også ut 0-24-samarbeidet.no

Betydningen av samarbeid på tvers, også med NAV, for å unngå
utenforskap.

Ulf Andersen, seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Resultater fra BTI undersøkelsen. Hva ser vi ved oppstart og hva viser «underveisundersøkelser».
Ingvild Vardheim, spesialrådgiver, KoRus-Sør.

BTI arbeidet i Tromsø kommune. Hva har vi gjort, hva har vi lært, hva har vært lurt?
Bente Høiseth, rådgiver, tverrfaglig arbeid barn og unge, Avdeling for oppvekst og utdanning, stab, Tromsø kommune.

Felles verdi - brukermedvirkning for barn og unge.
Maren Sævild, Elev ved Samnanger ungdomsskole, medlem av
ungdomsrådet i Samnanger kommune og Reidar Dale, spesialrådgiver, KoRus Bergen.

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)