Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4s86t1
(Skriv inn koden over.)

 

Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Innledning. 
v/ Elin Hartvigsen og Hans Lander
Konferansierer, RVTS Nord

 

Et svik mot barna. 
v/Ann-Kristin Olsen og Ståle Luther, Barnevoldsutvalget

 

Nye støttesentre for kriminalitetsutsatte - bedre ivaretakelse av ofrene i straffesaker.
v/Liv Hilde Birkeland,  Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet

 

Regjeringens arbeid mot vold og seksuelle overgrep. Utdeling av Samarbeids- og samordningsprisen 2017.
v/Per-Willy Amundsen, Justis- og beredskapsminister, Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Vinneren av Samarbeids- og samordningsprisen 2017: Krisesenteret i Moss - IKS.
v/ Hanne Tollerud, Ordfører i Moss og  Anne Bramo, Styreleder, Krisesenteret i Moss, IKS,  daglig leder, Krisesenteret i Moss, IKS

 

«Om du tør å spørre, tør folk å svare» - Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn.
v/ Solveig Bergman, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 

Erfaringer i arbeidet med barnehusene i Norge.
v/ Are Evang (del 1)
Ledergruppa for statens barnehus - Barnehuset i Tromsø
v/ Kristin Konglevoll Fjell (del 2)
Ledergruppa for statens barnehus - Barnehuset i Bergen
v/ Anne-Lise Farstad (del 3)
Ledergruppa for statens barnehus - Barnehuset i Kristiandsand
v/ Astrid Johanne Pettersen (del 4)
Ledergruppa for statens barnehus - Barnehuset i Oslo

 

 

Krisesenterets arbeid med særlig sårbare grupper (rus, psykiske lidelser, funksjonshemming) - oppsummering fra et pilotprosjekt.
v/ Wanja Sæther og Anders Lundesgaard, Krisesenteret i Salten og RVTS Nord

 

Hvorfor er samene tause? - Om klinisk arbeid i en samisk befolkning.
v/ Anne Lene Turi Dimpas, Samisk nasjonalt kompetansesenter

 

Barnevernet i møte med traumatiserte barn og voksne i minoritetsfamilier - hvordan gripe inn?
v/ Berit Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, Institutt for sosialt arbeid

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)