Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 50uwpe
(Skriv inn koden over.)

 

Oppvekst 2015, Pre-konferanse om mobbing blant barn og unge

- nye tider / - nye krav / -nye barn og foreldre

Radisson Blu Royal Garden Hotel
Trondheim. 23. november

Velkommen til kongress i Trondheim
v/varaordfører Hilde Opoku, Trondheim kommune

"Vi skal hate synden, men elske synderen (Augustin) - klarer vi det?"
Velkommen til kongress
v/kongressleder Magne Raundalen

Hvordan får gjennomslag for forslag i NOU: 2015;2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø
v/utvalgsleder Øystein Djupedal, tidligere fylkesmann i Aust-Agder

Digital mobning fra et dansk forskningsperspektiv?
v/professor Jette Kofoed, Århus universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
- Forskningsprogrammet Organisation og læring

Mobbing i et barnepsykologisk perspektiv
v/professor emeritus Willy-Tore Mørch, Universitetet i Tromsø

Hvordan forebygge og redusere mobbing?
v/dosent Pål Roland, Universitetet i Stavanger

Erfaringer med beredsskapsteam
v/leder Elisabeth Strengen Gundersen, FUG

Slik stopper vi mobbing!
v/lektor og spesialrådgiver Erlend Moen, Trondheim kommune

Slik følger vi opp!
v/rektor og enhetsleder Trude Mathisen, Trondheim kommune 

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)