Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0doi5b
(Skriv inn koden over.)

 
Digitalt kurs

Prosjektlederkurs BTI/BTS

Mange kommuner i Norge jobber i henhold til tilskuddsordningen «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. Prosjektlederkurset 2020 vil bidra med diverse verktøy og faglig påfyll til deg som prosjektleder, for å øke din kompetanse og trygghet som prosjektleder i din kommune.

Prosjektlederkurset skulle vært avholdt i Trondheim våren 2020. Grunnet situasjonen rundt Covid-19, ble kurset avlyst og høsten brukt til å gjøre foredragene digitalisert. Vi gjør oppmerksom på at kurset er spesielt tilrettelagt for nye kommuner som jobber med samhandlingsmodeller for Bedre tverrfaglig innsats.

 

PRESENTASJONER:

Prosjektverktøy
av: Marianne Hauge Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolo og leder av FOUSAM og Sølvi Heimestøl, sykepleier og rådgiver i FOUSAM

Kvalitetssjekk i prosjektet del 1: Hvor er vi nå?
av: Marianne Hauge Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolog og leder av FOUSAM

Kvalitetssjekk i prosjektet del 2: Evaluering av mål og prosess
av: Marianne Hauge Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolog og leder av FOUSAM og Sølvi Heimestøl, sykepleier og rådgiver i FOUSAM

Kvalitetssjekk i prosjektet del 3: Prosjektleder og prosjektteam
av: Sølvi Heimestøl, sykepleier og rådgiver i FOUSAM

Brukermedvirkning barn og unge
av: Anne Pernille Flatebakken, rådgiver og nasjonal koordinator, KoRus-Sør

Modell på tre nivå: kommune, enhet og individ
av: Liv Drangsholt, spesialrådgiver og nasjonal koordinator, KoRus-Sør

Utarbeideing av handlingsveileder oppstart, del 1
av: Liv Drangsholt, spesialrådgiver og nasjonal koordinator, KoRus-Sør

Utarbeideing av handlingsveileder del 2
av: Liv Drangsholt, spesialrådgiver og nasjonal koordinator, KoRus-Sør

Bærekraftig implementering av BTI
av: André Baraldsnes, seniorrådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og Unge –Vest

Hvordan møte motstand og kritikk i organisatorisk endring
av: André Baraldsnes, seniorrådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og Unge –Vest

Hvordan arbeide med utfordringer i et utviklingsarbeid.
av: André Baraldsnes, seniorrådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og Unge –Vest

Implementeringsteori og forankringsarbeid
av: André Baraldsnes, seniorrådgiver, Regionalt kunnskapssenter for barn og Unge –Vest

Gode møter del 1: Hvorfor trenger vi gode møter?
av: Marianne Hauge Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolog og leder av FOUSAM og Sølvi Heimestøl, sykepleier og rådgiver i FOUSAM

Gode møter del 2: Slik skaper du GODE møter
av: Sølvi Heimestøl, sykepleier og rådgiver i FOUSAM og Marianne Hauge Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolog og leder av FOUSAM

Formidling del 1: Innledning og Deg som formidler 
av: Marianne Hauge Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolog og leder av FOUSAM og Sølvi Heimestøl, sykepleier og rådgiver i FOUSAM

Formidling del 2: Presentasjonen din
av: Sølvi Heimestøl, sykepleier og rådgiver i FOUSAM og Marianne Hauge Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolog og leder av FOUSAM

Bærekraftig Implementering: Øving gjør mester
av: Reidar Jacobsen, forsker, RKBU Vest, NORCE

Hva fremmer motivasjon i implementeringen av BTI?
av: Monica Island, spesialkonsulent, KoRus-Oslo

Foredragsholderne: Anne Pernille FlatebakkenAndre' BaraldsnesMarianne Hauge Wennersberg,  Liv Drangsholt  og Søvi Heimestøl

 

Digitalisering av prosjektlederkurset er et samarbeid mellom KoRus-Sør, FOUSAM, RKBU Vest-NORCE og Forebygging.no

Verktøykasse til FOUSAM 

År: 2020
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)