Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 03f2sp
(Skriv inn koden over.)

 

Skolevegring 2017- filmopptak fra konferanse

22.-23.mai arrangerte JobbAktiv en konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

 

 

Hva er skolevegring? Skolens og kommunens ansvar. Hvordan kan det arbeides på ulike nivå.
v\Marlen Faannessen, Seniorrådgiver KS-Konsulent AS 

 

Tidlig identifikasjon av skolevegring. Går det an?
v\ Jo Magne Ingul, Psykologspesialist/ Førsteamanuensis II BUP Sykehuset Levanger/ RKBU, NTNU

 

Hvordan arbeide med de tyngste skolevegrerne med stor vekt på samordnet innsats?
v\ Marit Tørstad, spesialist klinisk pedagogikk, RBUP øst/sør 

Å arbeide med kartlegging. - Finn elevens styrker og svakheter som et grunnlag for tiltak.
v\Peter Friberg, leg psykolog Akademi Magelungen og Robert Palmér, Metodeansvarlig HSP

 

Sammenhenger mellom skolevegring og tilpasset opplæring i klasserommet. - Hva virker?
v\ Thomas Koefoed, tidligere rektor

 

 

Lidingö Stads modell for skolevegrere.
v\ Ann Gottfridsson og Hasse Larsson, Ledviks Ressurssenter, Lidingô stad 

 

Skjermtid, dataspill og avhengighet. Problematisk skjermbruk med fokus på spill
v\ Peter Friberg, leg psykolog Akademi Magelungen  

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)