Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7p22p4
(Skriv inn koden over.)

 

Te ka slags nøtte - 2014

Narvik, 15.-16.oktober 2014

Konferansen «Te Ka Slags Nøtte» er en årlig konferanse i regi av KoRus-Nord, i samarbeid med Fylkesmannsembetene i regionen. Konferansens målsetting er å formidle nyere forskning innen rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og behandling. I tillegg er det et mål at konferansen skal være en møteplass for fagfolk innen folkehelse- og rusarbeid.

Barn bedre enn bank og børs
  - Barn bedre enn bank og børs Del 1
  - Barn bedre enn bank og børs Del 2
Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får mer fornuftig samfunnsøkonomi.
v/ass. direktør Arne Holtet, Folkehelseinstituttet.

Levekårsutsatte barn og unge
Om sosiale ulikheter i oppvekst og reproduksjon av ulikheter
v/Samfunnsforsker Karin Gustavsen, leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium og forsker ved KoRus- Sør

Ungdom i endring
v/forsker Tormod Øia, NOVA

Risikoutsatte barn og unge
Hvem er de - og hvilke farer har de for senere rusmisbruk?
v/forsker Øyvind Kvello, RBUP sør og øst

Alkoholpolitikk i praksis
Om møtet mellom lovtekst og virkelighet
v/forsker Bergljot Baklien, Sirus

Ruspasienter med klare krav
Om den første brukerundersøkelsen i TSB
v/forsker Mona Haugum, Kunnskapssenteret

Verktøy for brukermedvirkning
Nordlandsklinikken har prøvd ut brukermedvirkningsverktøyet klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i forhold til døgnbehandling av ruslidelser.
v/ prosjektleder Silje C. Wangberg, KoRus-Nord og fagutvikler Marte Løvold, Nordlandsklinikken 

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)