Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 31nt8k
(Skriv inn koden over.)

 

Te ka slags nøtte - 2015

Narvik 28.- 29. oktober 2015

Bittersøtt - nye perspektiver på rus og rusmidler
Hva bør vi bekymre oss over? Hva er lyspunktene?
v/professor Willy Pedersen, Universitetet i Oslo

Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne - en systemteoretisk tilnærming til atferdsproblemer
v/spesialpedagog Hanne Holland 

Arbeidstakeres alkoholbruk og konsekvenser for arbeidslivet
v/ forsker Inger Synnøve Moan, SIRUS

Det siste tabu – om eldre og rus
v/ Overlege Line Tegner Stelander, Alderspsykiatri, Døgnbehandling, UNN HF

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)