Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s260hc
(Skriv inn koden over.)

 

Te ka slags nøtte - 2016

Narvik 12. og 13. oktober 2016

Rusforebyggende virkemidler som en del av kommunenes folkehelsearbeid
Hva er kommunenes viktigste virkemidler, og hvordan legge til rette for bred folkelig deltagelse i folkehelsearbeidet?
v/fagdirektør Ole Trygve Stigen, Folkehelseinstituttet

Alkoholpolitikk og folkehelse
Trygge lokalsamfunn kontra næringslivets interesser 
v/generalsekretær Mina Gerhardsen, Actis  

Barn som pårørende 
Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien.
v/klinisk sosionom Aase Sundfær, Oslo Universitetssykehus

Hvordan gi hjelp som hjelper 
Gode verktøy og samarbeid med dem som mottar tjenester er ofte nøkkelen til suksess. I Stange kommune har Stangehjelpa satt brukeren i fokus ved å utvikle sine tjenester på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerne. KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) er et verktøy som hjelper de ansatte til å holde fokus på relasjonen og samarbeidet med familiene, og sikre at de jobber med de riktige tingene.
v/stedfortredende leder, psykolog Lotta Sjåfjell, Stangehjelpa

TORSDAG

Rusbehandling i kommunene
Har kommunene et bevisst fokus på at de skal drive behandling? Hva innebærer behandling i kommunen? Hvordan kan brukerperspektivet ivaretas i behandlingsarbeidet?
v/Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord og Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO

Behandling som virker
For at behandling skal virke, må terapeuten ha en grunnleggende respekt for at pasienten selv kan få innsikt i egen situasjon, og kan finne verktøyene som trengs for å bli bedre. Om relasjon, allianse og kontekstens betydning.
v/psykolog Bjørn Wormnes, Universitetet i Bergen 

Unge under radaren 
Nasjonale undersøkelser viser at unges rusbruk går ned. Samtidig som det er færre unge i dag enn tidligere som ruser seg, er det flere med større og mer sammensatte problemer. Mange fanges ikke opp av samfunnets etablerte hjelpeapparat. Hvordan kan vi nå de unge og utsatte?
v/spesialkonsulent Henning Pedersen, Kompetansesenter rus – Oslo 

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)