Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8vv0w7
(Skriv inn koden over.)

 

Filmopptak fra konferansen "Te ka slags nøtte" - 2017

11. og 12. oktober 2017 arrangerte KoRus-Nord sin årlige konferanse "Te Ka Slags Nøtte". Konferansens målgruppe er  ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.

 

 

Fyll, fanteri og ansvarlig
alkoholhåndtering i kommunene. Om skjenkepraksiser, skjenkekontroll og forebyggende tiltak
v/Kristin Buvik, Seniorforsker/PhD, Folkehelseinstituttet
> Se film

Helhetlig rusforebygging
Om helsefremming og forebygging i en folkehelsesammenheng
v/psykologspesialist Erik Iversen, KoRus-Vest, Bergen
> Se film

Bolig først
Om boligens betydning for bedre livskvalitet og levekår for personer med rusmiddelproblemer og psykiske helseplager
v/sosiolog og forsker Inger Lise Skog Hansen, forskningsstiftelsen Fafo
> Se film

Fuktig feminisme
Om endringer i kvinners alkoholkonsum før og nå, og om gjenopptak av alkohol etter svangerskap
v/Sonja Mellingen, psykologspesialist/ph.d., KoRus-Vest, Bergen
> Se film

Håp og utfordringer i arbeidet med sårbare barn
v/forsker Vibeke Moe, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse
> Se film

Rusmiddelavhengighet – hvordan forstår vi det?
v/lege Terje Simonsen, Rusbehandling Restart ved Universitetssykehuset Nord-Norge
> Se film

Tilgjengelig rusbehandling for ungdom
v/prosjektleder Ståle Sårheim, Tilgjengelig Rusbehandling for Ungdom (TRU), Salten DPS
> Se film

Familieinvolvering i rusbehandling
– om gapet mellom teori og praksis v/rådgiver/PhD Anne Schanche Selbekk, KoRus-Vest, Stavanger
> Se film

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)