Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 33wet8
(Skriv inn koden over.)

 
Filmopptak konferanse

Te ka slags nøtte - 2020

14. oktober 2020 ble konferansen "Te ka slags nøtte" arrangert som webinar. Temaene for årets konferanse var  "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

Målgruppen for konferansen er ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.

Arrangør: KoRus-Nord i samarbeid med NAPHA, RVTS Nord, RKBU Nord, SANKS og VIVAT selvmordsforebygging.

Presentasjon av de regionale kompetansesentrene i nord 
v/KoRus-Nord, NAPHA, RVTS Nord, RKBU Nord, SANKS og VIVAT.

 

Hva vet vi om sammenhenger mellom alkoholbruk og vold?
v/professor Ingeborg Rossow, Folkehelseinstituttet.

 

Vold og overgrep i samiske samfunn. En kvalitativ undersøkelse om hvordan verdier og holdninger kan føre til legitimering av vold og overgrep
v/ forsker Marit Myrvoll, SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus).

 

Sammenhengen mellom vold og rus. Hvordan foreta en basal risikovurdering?
v/ Professor Tom Palmstierna, Karolinska Institut og Sifer (sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri).

 

Hva skjer med hjelperen? Om sekundærtraumatisering, belastningsreaksjoner og selvivaretagelse
v/ psykologspesialist Marius Råkil, direktør ved Stiftelsen Alternativ til vold. I samtale med Carina Kaljord, kommunikasjonsrådgiver KoRus-Nord.

 

Å tørre og å tåle. Barrierer mot å snakke om vold
v/Cathrine Hunstad-Ulriksen, kommunepsykolog i Bodø kommune.

 

Selvmordsforebygging i et førstehjelpsperspektiv. HVA skal vi se etter, HVORDAN kan vi spørre, HVOR finnes hjelperessurser og HVORFOR synes vi det er vanskelig å gjøre dette?
v/Johan Lindmark, veileder/utdanningsansvarlig i Vivat selvmordsforebygging og spesialrådgiver RVTS-Øst og Ann-Jorid Møller, leder for Vivat selvmordsforebygging.

 

Innsats som virker - Kursing i selvmordsforebyggende arbeid
v/ Ronny Olsen, rådgiver for folkehelse i Nordland Fylkeskommune.

 

Hvordan kan vi forstå selvmord blant samer?
v/forsker og psykologspesialist Anne Silviken, SANKS (Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset) og Senter for samisk helseforskning, UiT - Norges arktiske universitet.

 

Å være kvinne i rusmiljø- et liv i risiko
v/brukermedvirker Siv Elin Reitan, RIO/MARBORG.

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)