Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s672a0
(Skriv inn koden over.)

 

Vertskap eller lovforvalter – en bartenders dilemma?

På utesteder møter den beruselsesorienterte norske drikkekulturen den restriktive norske alkoholloven. Hva skjer når lovforvalteren blir vertskap?

Av Skule Wigenstad, sosiolog (2015)

Vertskap og lovforvalter

Bartenderyrket er et selgeryrke der salg av alkohol er grunnlaget for inntekt. Å nekte servering vil i praksis bety at utestedet går glipp av penger gjesten ellers ville brukt. Alkoholloven har som formål å redusere de samfunnsmessige og individuelle skadene alkoholbruk kan forårsake, og sier at gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler skal nektes servering. Med andre ord: bartendere skal ikke overskjenke gjester.

Hvordan blir dette løst i praksis? Ifølge bartendere jeg snakket med under arbeidet med en studie, står ikke vertskaps- og lovforvalterrollene i motsetning til hverandre. Det oppstår kun en rollekonflikt dersom alkoholloven tolkes svært strengt.

Generelt er holdningen at det er godt vertskap å være god lovforvalter. Hvordan godt vertskap defineres varierer mellom de ulike typene utested. Noen utesteder vektlegger i hovedsak rask service, andre steder mener bartendere at det å kunne anbefale god drikke eller lage gode drinker er viktigst. Berusede gjester er ødeleggende for stemningen og kan være truende og forstyrrende. Å kaste dem ut vil oppfattes som godt vertskap overfor de andre gjestene.

Bartenderne jeg har snakket med legger seg riktignok på en mer liberal linje enn lovteksten. Grunnen til dette er at de mener loven i liten grad speiler utelivets realiteter. De bruker egne erfaringer til å tolke alkoholloven, og på denne måten kombineres vertskap- og lovforvalterrollen.

 

Kardemommeloven over alkoholloven

Mange bartendere mener at gjester som oppfører seg dårlig er et større problem enn berusede gjester. Dårlig oppførsel kan strekke seg fra frekk og nedlatende behandling av bartendere til aggressiv og i verste fall voldelig adferd. Flere sier seg derfor enige i at kardemommeloven ofte står sterkere enn alkoholloven. Gjester som oppfører seg bra vil ikke nektes servering til tross for at de fremstår åpenbart påvirket og etter alkoholloven skulle vært nektet servering. Samtidig påpeker flere bartendere sammenhengen mellom høyt beruselsesnivå og vold. En kvinnelig bartender sier det er sjelden hun ser edru personer knuse ølglass i hodet på andre gjester. Likevel synes holdningen å være at dette går mer på personlighet enn beruselsesnivå. Derfor er det viktigere å kaste ut gjester de mistenkte kan komme til å oppføre seg dårlig, enn hyggelige, men berusede gjester.

Hvordan dårlig oppførsel defineres varierer med hvilken type utested man er på. På steder der gjestene sitter og snakker med et mikrobrygg eller en god drink i hånden, vil en høylytt gjest som snubler borti bordet oftere bli kastet ut. På nattklubber med høy musikk, lite lys og mange danseløver vil roping og ustødig gange ikke være plagsomt på samme måte. Beruselsestegnene blir dermed mer plagsomt på noen typer utesteder. Hva som er for full og hva som defineres som dårlig og plagsom oppførsel, vil dermed variere mellom utestedene.

Bartenderne opplever det som sin hovedoppgave å skape rammene for gjestens opplevelse. Dersom de er for strenge ville dette ødelegge gjestenes opplevelse. Hvilken opplevelse gjestene ønsker, og dermed hva de forventer av bartenderen, varierer mellom utestedene. I mange tilfeller ønsker gjestene å få kjøpt drikke fortest mulig, noe som forutsetter at bartenderen er i stand til å servere raskt og holde orden i køen. På steder med godt utvalg ønsker gjestene ofte et alkoholprodukt av høyere kvalitet. Dette krever at bartenderne har ferdighetene til å levere. Hvordan bartenderne opplever rollene som god vert og god lovforvalter, varierer. Alle mener at gjester som er for fulle må kastes ut, men det er store variasjoner i hvordan for full defineres.

Som flere av bartenderne legger vekt på ønsker deres gjester at for fulle personer blir kastet ut. Dette gjør utestedet triveligere for gjester som ikke er for fulle – en positiv opplevelse som gjør at de kommer tilbake  og bruker mer penger neste gang de skal ut på byen.

Det er altså ikke nødvendigvis noen motsetning mellom å være godt vertskap og lovforvalter. En fleksibel tolkning av alkoholloven vil bidra til å skape en hyggelig kveld for stedets gjester, og samtidig redusere de samfunnsmessige og individuelle skadene alkoholbruk kan innebære.

 

År:
2015

Av:
Skule Wigenstad

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer