Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4310b2
(Skriv inn koden over.)

 

Kunnskapsoppsummeringer

Her finner du relevante litteraturstudier og kunnskapsoppsummeringer om forebyggende og helsefremmende arbeid, samt atferdsproblemer og arbeidsliv. Temaene spenner altså fra forebyggende og helsefremmende arbeid til problematferd blant barn og unge.

Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt
Folkehelseinstituttet (2017)
Usikkert hva som hjelper mot depresjon
Folkehelseinstituttet (2017)
Mobbing er skadelig for helsa
Helsedirektoratet (2017)
Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade
Rapport fra Folkehelseinstituttet – systematisk oversikt (2016)
Mobilen kan hjelpe deg å bli røykfri
Kunnskapssenteret (2016)
Digital mobbing: Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak
Rapport 2016:3 fra Folkehelseinstituttet (2016)
2017@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer