Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 34f2r2
(Skriv inn koden over.)

 

Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Oslo universitetssykehus søkt etter oppsummert forskning for arbeidet med rusbehandling av barn, unge og unge voksne. I et avklaringsmøte ble vi enige om å søke etter eksisterende systematiske oversikter som har undersøkt effekten av lavterskeltilbud, selvhenvisning, tidlig intervensjon og enkel tilgang til spesialist. Målet med tiltakene er bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Metode

Vi utførte et systematisk litteratursøk i flere data-baser. Søket ble utført i november 2015 og potensielt relevante referanser ble sortert etter tema.

Resultat

Vi fant åtte referanser til mulige relevante oversikter. Tema i oversiktene var:

• Henvisning

• Kriseteam

• Samhandling primærhelse- og spesialisthelsetjeneste

• Tidlig intervensjon etterfulgt av spesialisert rusbehandling

• Organisert opptrapping av behandling

De åtte referansene var publisert mellom 2010 og 2015. En av oversiktene var en systematisk oversikt publisert i Cochrane-biblioteket.

Vi har ikke vurdert oversiktenes metodiske kvalitett eller lest rapportene i fulltekst. Vi kan derfor ikke trekke noen konklusjoner om oversiktenes resultater eller være sikker på at de oppfyller alle kriteriene for systematiske oversikter. Vi presenterer sammendragene fra oversiktene.

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer