Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 32m5b5
(Skriv inn koden over.)

 

Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i elleve land: Norske resultater i 2016 og utvikling over tid

Hovedfunn

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2016 viser at det er lettere å få helsehjelp utenfor kontortid i Norge enn i de andre landene. En liten andel av de norske svarerne rapporterer problemer med å betale for helsehjelp. Det er på nivå med de andre landene, men andelen har økt fra fem prosent i 2010 til åtte prosent i 2016. I Norge rapporterer mer enn én av fem at de droppet tannlegebesøk på grunn av kostnader.

Norske svarere rapporterer om dårligere erfaringer med sin faste lege enn svarere i andre land på områder som:

  • kommunikasjon
  • brukermedvirkning
  • konsultasjonstid

På flere spørsmål om tilgjengelighet og tilgang skårer Norge dårligere enn de andre landene. Dette gjelder:

  • ventetid på time hos legespesialist
  • time samme eller neste dag hos fastlegen

Norge skårer noe dårligere enn snittet av de andre landene på:

  • informasjonsutveksling og koordinering mellom tjenester
  • utskrivningsprosessen fra sykehus

Flere aspekter ved utskrivning fra sykehus har blitt bedre over tid i Norge:

  • informasjon om legemidler
  • skriftlig informasjon ved utskrivning på sykehusene

År:
2016

Utgiver:
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Av:
Kjersti Eeg Skudal, Ingeborg Strømseng Sjetne, Øyvind Andresen Bjertnæs, Anne Karin Lindahl, Magne Nylenna

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer