Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5325f2
(Skriv inn koden over.)

 

Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbrudd

Barn og unge som opplever samlivsbrudd har generelt sett en økt risiko for emosjonelle og atferdsmessige tilpasningsproblemer. Det er derfor utviklet forebyggende programmer i form av gruppetiltak for å forebygge negative psykososiale konsekvenser på både kort og lang sikt.

I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som har sammenlignet gruppetiltak for barn i samlivsbrudd med intet tiltak og vi konkluderer med at:

⦁    Barn som har deltatt i gruppetiltak opplever muligens færre angstsymptomer og en forbedret tilpasning til situasjonen rundt samlivsbruddet sammenlignet med barn som ikke har deltatt. Det er imidlertid usikkert om gruppetiltak påvirker barnas selvbilde, opplevelse av depresjon eller om barna endrer oppfatninger og holdninger til samlivsbruddet.

⦁    Gruppetiltak kan muligens føre til at foreldrene oppfatter barnas følelser i forbindelse med samlivsbruddet, deres sosiale atferd og problemløsningsferdigheter som forbedret. Det er imidlertid usikkert om gruppetiltak fører til at foreldre oppfatter barnas grad av atferdsproblemer og emosjonell fungering som forbedret.

⦁    Gruppetiltak kan muligens føre til at lærere oppfatter at barna fungerer bedrepå noen områder i skolesammenheng. Det er derimot usikkert om gruppetiltak fører til at lærere oppfatter barnas grad av problematferd, skolefravær og faglige prestasjoner som forbedret.

År:
2016

Av:
Gunn Elisabeth Vist, Louise Forsetlund

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer