Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 433575
(Skriv inn koden over.)

 

Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade

Det anslås at én av ti unge i Norge har skadet seg selv, og mange av disse forsøker å ta livet av seg, men tallene er usikre. Det er viktig å ha gode tiltak i helsetjenesten for å forhindre gjentakelse av selvskading eller selvmordsforsøk. Det er forsket på en rekke tiltak, og vi har undersøkt om folk skader seg sjeldnere og har færre selvmordsforsøk når de har fått ett av disse tiltakene. Vi har også sett på om tiltakene kan redusere psykiatriske symptomer.

Vi fant:

  • aktiv kontakt og oppfølging i akuttmottak reduserer trolig antall nye selvmordsforsøk
  • problemsløsningsterapi reduserer muligens ny villet egenskade og psykiatriske symptomer
  • psykodynamisk interpersonlig terapi reduserer muligens psykiatriske symptomer
  • intensiv oppfølging og oppsøking reduserer muligens ny villet egenskade, selvmordsforsøk og selvmord
  • effekten av andre sekundærforebyggende tiltak som blant annet kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, telefonkontakt, og de skolebaserte programmene C-CARE (Counselors Care: Assess, Respond, Empower) og CAST (Coping and Support Training) er usikker fordi dokumentasjonen er av svært lav kvalitet.

Resultatene må tolkes med forsiktighet da det er brede konfidensintervaller rundt estimatene.

Utgiver:
Folkehelseinstituttet – 2016

Av:
Geir Smedslund, Therese Dalsbø, Liv Merete Reinar

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer