Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 143b1v
(Skriv inn koden over.)

 

Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Hovedfun

Legemiddelassistert rehabilitering er en vanlig og effektiv behandlingsform for personer med opioidavhengighet. Behandlingen er ofte livslang og gjør ofte stor inngripen i hverdagen for personene i rehabiliteringsprogrammet, blant annet på grunn av hyppig oppmøte for overvåket inntak av substitusjonslegemiddel. Denne systematiske oversikten sammenligner effekter av ikke-overvåket med overvåket inntak av substitusjonslegemiddel for personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering.

 

Etter et systematisk litteratursøk i relevante databaser inkluderte vi fem primærstudier som sammenlignet ikke-overvåket med overvåket inntak. Alle de vanligste substitusjonslegemidlene (metadon, buprenorfin og buprenorfin-nalokson) er representert i studiene. Det varierte noe hvordan deltakere med ikke-overvåket inntak fikk utlevert lege-middelet og hvor mange dagers forbruk de fikk med hjem. Kontrollgruppene svelget daglig substitusjonslegemiddelet under overvåking av apotekansatt eller helsepersonell.

År:
2016

Utgiver:
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Av:
Laila Hov, Annhild Mosdøl, Hilde Strømme, Gunn Elisabeth Vist

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer