Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3o7omh
(Skriv inn koden over.)

 

Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for personer med bulimia nervosa: en systematisk oversikt

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Hovedfunn

Bulimi (bulimia nervosa) er en spiseforstyrrelse som kjennetegnes av gjentatte episoder av overspisning der episoden etterfølges av atferd for å unngå vektøkning. Forekomsten av bulimia nervosa i Norge er ca. to prosent blant kvinner i alder 14 til 44 år.

 

Vi har utarbeidet en systematisk oversikt om effekten av behandling med kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for voksne personer med bulimia nervosa. Vi har inkludert totalt 14 randomiserte kontrollerte studier.

 

Kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi til personer med bulimi:

  • Fører trolig til at flere personer slutter med overspisingsepisoder og kompenserende atferd, skårer bedre på skala for bulimisymptomer. Men det er omtrent like mange personer som slutter med begge behandlingene  og ingen sikker forskjell i vekt/ KMI etter endt behandling (middels kvalitet på dokumentasjonen)
  • Fører muligens til liknende skårer på generelle psykologiske symptomer og psykososial/mellommenneskelig fungering ved avsluttet behandling, men det er betydelig variasjon i skårene mellom studiene (lav kvalitet på dokumentasjonen)
  • Det er lite tilgjengelig dokumentasjon om frafall grunnet alvorlige hendelser (svært lav kvalitet på dokumentasjonen)

År:
2016

Utgiver:
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Av:
Gunn Elisabeth Vist, Gyri Hval Straumann, Kristoffer Yungpeng Ding, Liv Merete Reinar

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer