Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 44yxuy
(Skriv inn koden over.)

 

Kortvarige computer-baserte tiltak virker på ungdom med rusproblemer

Rapport fra Campell Collaboration (2017)

Kortvarige computer-baserte tiltak ser ut til å ha positiv effekt på ungdom som misbruker alkohol eller Cannabis. Men kunnskapsgrunnlaget er svakt, viser  Campbell-oversikten Effect of early, brief computerized interventions on risky alcohol and cannabis use among young people.

Korte computer-baserte intervensjoner omfatter tiltak, både online og offline, overlevert via elektroniske apparater, for eksempel datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Korte, computer-baserte intervensjoner defineres her som preventive eller terapeutiske tiltak som ble overlevert innen maksimalt fire strukturerte og kortvarige terapisesjoner.

Cambell-oversikten viser at slike tiltak kan ha effekt, særlig på kort sikt. Men det er stor usikkerhet ved kunnskapsgrunnlaget.

Derfor trengs det mer forskning på hvordan slike kortvarige computer-baserte tiltak kan brukes overfor ungdom med rusproblemer.

Flere av forfatterne av denne oversikten er ansatt ved Folkehelseinstituttet.

(Tekst fra Folkehelseinstituttet)

År:
2017

Av:
Geir Smedslund, Sabine Wollscheid, Lin Fang, Wendy Nilsen, Asbjørn Steiro, Lillebeth Larun

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer