Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 22f802
(Skriv inn koden over.)

 

Levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten: et systematisk litteratursøk med sortering

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet 

Hovedfunn

Norsk sykepleierforbund ba Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet å fremskaffe dokumentasjon for effekt av levevaneintervensjoner i spesialisthelsetjenesten. Oppdraget ble løst ved å gjøre et systematisk litteratursøk etter systematiske oversikter og sortere disse i ulike kategorier.

 

Metode

Vi gjorde systematiske søk i ni databaser og gjennomgikk titler og sammendrag på alle de identifiserte publikasjonene. De publikasjonene vi vurderte som relevante sorterte vi så i ulike kategorier basert på populasjon, tiltak, type levevane og setting. De fleste publikasjonene ble plassert i mer enn en kategori. Vi innhentet ikke publikasjonene i fulltekst og vi gjorde ingen kvalitetsvurdering.

 

Resultater

  • Etter fjerning av dubletter gjennomgikk vi 4826 publikasjoner og vurderte 98 som relevante.
  • 51 publikasjoner handlet om røyking, 30 om alkohol, 20 om vekt, kosthold eller fysisk aktivitet og seks om narkotika.

I 42 publikasjoner var tiltaket rådgivning, i 33 korte intervensjoner, i 24 ulike former for pasientopplæring, i 18 motiverende intervju og i 16 atferdsterapi. Andre tiltak var screening, sekundærforebygging, informasjonsmateriell, kognitiv terapi, elektroniske verktøy og belønning. Fire publikasjoner tok spesielt for seg sykepleietiltak. Tre av disse handlet om røyking og en om alkoholbruk.

År:
2016

Utgiver:
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet

Av:
Hilde Strømme

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer