Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n5vfi0
(Skriv inn koden over.)

 

Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker

Kunnskapssenteret for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere ulike metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i samfunnsvitenskaplige og medisinske databaser og i Google og Google Scholar. Søket ble utført i november og desember 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. 

Resultater

• Litteratursøket gav 12 833 referanser etter dublettsjekk samt 428 leste referanser fra BASE, Google og Google Scholar

• Vi identifiserte totalt 132 relevante referanser

- 1 referanse var en mulig systematisk oversikt

- 41 referanser omhandlet enkeltinstrumenter

- 15 referanser omhandlet flere instrumenter

- 39 referanser omhandlet enkeltmodeller

- 18 referanser omhandlet flere modeller

- 18 referanser omhandlet andre typer studier

 

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.

År:
2016

Utgiver:
Kunnskapssenteret

Av:
Heid Nøkleby, Nora Blaasvær, Nanna Kurtze, Jose Francisco Meneses, Rigmor C. Berg

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer