Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 453td7
(Skriv inn koden over.)

 

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults

En kunnskapsoppsummering fra Campbell-samarbeidet viser at kurs i stressmestring ved hjelp av mindfulness bidrar til bedre psykisk helse. Studiene viser også en klar effekt på livskvalitet og mål for personlig utvikling.

Den systematiske oversikten har tatt for seg 101 randominiserte kontrollerte studier, av det mest kjente kursprogrammet i mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR). Det involverer over 8000 deltakere. Studiene er gjennomført i USA, Asia, Australia og Europa, inkludert Norge og Sverige.

Mindfulness fremmer helse og velvære ved å endre måten vi møter stress og utfordringer på. Ved å skape et mellomrom mellom seg selv og stresset, såkalt kognitiv desentrering, blir det enklere å finne nye måter å takle stresset på.

- Slik finn vi høve for vekst og meining i det som skjer oss. Dette styrkjer dei tre eigenskapane som vi i dag veit er sentrale for å fremja helse, nemleg forståing, handtering og meining. Ut frå det vi veit i dag, kan kursa trygt tilrådast som eit helsefremjande tilbod for både pasientar, pårørande og normalbefolkninga, sier en av forskerne Michael de Vibe i et intervju på fhi.no.

 

Les kunnskapsoppsummeringen HER 

År: 2017 Av: Michael de Vibe, Arild Bjørndal, Sabina Fattah, Gunvor M.Dyrdal, Even Halland og Emily E. Tanner-Smith.

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)