Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 578n2d
(Skriv inn koden over.)

 

Parent Management Training—Oregon Model: Adapting Intervention with Rigorous Research

Forskerne John Kjøbli ved Atferdssenteret i Norge og Marion S. Forgatch ved Oregon Social Learning Center, presenterer i tidsskriftet Family Process en gjennomgang og oppsummering av forskningen på PMTO (Parent Management Treatment – Oregon) gjennom 50 år. 

Sentrale forskningsfunn er:

·         Gruppebasert foreldretrening bidrar til å øke barns sosiale kompetanse og redusere problematferd.

·         Også kort foreldretrening gir gode resultater. Beste råd til foreldre: Tydelige grenser og positiv støtte.

·         Mødre med mye psykisk stress kan trenge et utvidet tilbud utover kort foreldrerådgivning.

·         Høy grad av metodeintegritet er viktig. Til terapeutene: Følg programmet – få gode resultater.

·         Forholdet mellom terapeut og foreldre kan ha betydning. En spørrende og støttende tilnærming fra terapeutens side er bedre enn en konfronterende, som lett skaper motstand hos foreldrene.

·         PMTO i Norge har unngått «voksesmerter». Atferdssenteret har lyktes i sin implementeringsstrategi. En har opprettholdt kvaliteten i opplæringen av behandlerne, også når spredningen av programmet har økt.

·         Implementeringskvaliteten kan være avgjørende for om en lykkes eller ikke.

År:
2016

Utgiver:
Atferdsseneret

Av:
John Kjøbli ved Atferdssenteret i Norge og Marion S. Forgatch ved Oregon Social Learning Center, Publisert i tidsskriftet Family Process

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer