Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 700370
(Skriv inn koden over.)

 

Sammenligning av ulike behandlinger i legemiddelassistert rehabilitering

Legemiddelassistert rehabilitering kan hjelpe mennesker med opioidavhengighet til å forbedre livene sine. Behandlingen er effektiv, men pasientene opplever ofte bivirkninger. Noen ganger kan det hjelpe å bytte til et annet legemiddel.

En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet har sett på effektene av behandling med langtidsvirkende morfin eller levometadon i legemiddelassistert rehabilitering. Vi så etter studier som sammenliknet bruk av langtidsvirkende morfin eller levometadon med de tre legemidlene som brukes i Norge, men studiene sammenliknet bare med bruk av metadon.

Langtidsvirkende morfin eller levometadon ser ikke ut til å ha vesentlig forskjellige effekter enn metadon i legemiddelassistert rehabilitering, men dokumentasjon er for begrenset til å si om behandlingene er likeverdige.

År:
2017

Utgiver:
Folkehelseinstituttet

Av:
Mosdøl A, Ding KY, Hov L.

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer