Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 42sxq8
(Skriv inn koden over.)

 

Arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper: en systematisk oversikt

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å utføre en systematisk oversikt over effekter av arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper inklusive innvandrere, personer med kroniske fysiske, eller psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer, eller personer med lave kvalifikasjoner, på arbeidsrelaterte utfall.

Metode

Vi utførte en systematisk oversikt i den hensikt å identifisere, kritisk vurdere og sammenstille relevante studier om arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper. Vi planla å inkludere kontrollerte studier (studier med kontrollgruppe eller avbrutte tidsserier) om arbeidsrettede mentorprogrammer gitt til sårbare grupper over 18 år, sammenlignet med ingen tiltak eller arbeidstiltak som ikke inneholdt mentorordning som en aktiv komponent. Hovedutfallet var det å komme i arbeid, fulltid eller deltid. Sekundære utfall var psykososiale utfall og utdanning.

Et systematisk søk ble utført i mars 2018. To forskere gikk uavhengig av hverandre først gjennom alle referansene og deretter mulige relevante studier i fulltekst.

Resultater

Ingen studier møtte inklusjonskriteriene. Det mangler forskning om effekter av arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper. Fremtidige systematiske oversikter eller kartleggingsoversikter kan vurdere å oppsummere studier som undersøker erfaringer med mentorprogrammer. 

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)