Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: d0j145
(Skriv inn koden over.)

 

Kriminalitetsforebygging på norsk – En kunnskapsoversikt

Hva kjennetegner kriminalitetsforebyggende arbeid i Norge? Denne rapporten presenterer norsk forskningslitteratur om forebygging av kriminalitet, men også forebygging av adferd og risikofaktorer der kriminalitet på sikt er ett av flere mulige utfall.

Rapporten løfter fram hvilke strategier og metoder som anvendes i det forebyggende arbeidet på tvers av en rekke kriminalitetsområder, sentrale utfordringer på feltet samt hva forskningen sier når det gjelder direkte og indirekte effekter av kriminalitets forebyggende arbeid.

Kunnskapsoversikten er inndelt i tre hoveddeler:

Del 1 gir en innledning til feltet kriminalitetsforebygging (kapittel 2)

Del 2 presenterer en oversikt over norsk forskning om kriminalitetsforebygging publisert mellom 2000 og 2018. Forfatterne har valgt å dele inn fremstillingen tematisk etter kriminalitetsområde og/eller målgruppe for det forebyggende arbeidet (kapittel 3-11). Eksempler på tema som presenteres er forebygging av kriminalitet mot barn og unge, rusmisbruk, radikalisering, voldskriminalitet og organisert kriminalitet.

Del 3 oppsummerer og drøfter kunnskapen på grunnlag av informasjonen som er presentert i Del I og II. Forfatterne viser til sentrale utfordringer og suksesskriterier i de omtalte studiene.

Forfatterne påpeker at resultatet ikke er en fullstendig oversikt over forskning som omhandler tiltak og programmer med kriminalitetsforebyggende målsetninger. Oversikten illustrerer først og fremst mangfoldet i det forebyggende arbeidet og hva som karakteriserer innsatsen knyttet til en rekke spesifikke kriminalitetsområder.

Til tross for at kriminalitetsforebygging fremstår som en overordnet arbeidsfilosofi som skal gjelde alle kriminalitetsområder og hele politiorganisasjonen indikerer den tilgjengelige forskningslitteraturen at forebyggende tiltak mot organisert kriminalitet er et forholdsvis lite utforsket område i norsk kontekst.

 

Les hele kunnskapsoversikten HER

År: 2018 Utgiver: Politihøgskolen 2018:3 Av: Siv Rebekka Runhovde og Pernille Erichsen Skjevrak

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)