Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a1837c
(Skriv inn koden over.)

 

Portugal på norsk

Portugal flyttet bruk og besittelse av mindre kvanta illegalerusmidler fra strafferetten til sivilretten. Samtidig økte de kapasiteten på tiltaksapparatet. Andre tiltak var mer helhetlige og integrerte tiltak, understreking av viktigheten av evaluering som et politisk styringsverktøy, samt å bringe alkohol- og narkotikapolitikken nærmere hverandre. Denne prosessen i Portugal har blitt en viktig referanseramme i debatten om narkotikapolitisk reform i Norge. Denne kunnskapssammenstillingen oppsummerer resultatene av tilgjengelig forskning på den såkalte «Portugal-modellen».

Basert på de analysene som er gjort i denne rapporten er det umulig å peke på et spesifikt tiltak som har ført til det ene eller det andre utfallet. Sannsynligvis er det implementeringen av den helhetlige modellen som er ansvarlig for resultatene i Portugal. På bakgrunn av dette mener forfatterne av denne rapporten at en lovendring sannsynligvis ikke vil utgjøre en markant endring som vil redde liv, eller ta mange ut av fengsler.

I følge denne rapporten finner man ikke noen kausalitet mellom avkriminalisering og overdosedødsfall. En avkriminalisering vil derimot være et human-etisk gjennombrudd der stoffmisbrukere blir sett på som personer som trenger hjelp og sosial omsorg i stedet for økonomiske og strafferettslige dommer. 

Elementer av Portugal-modellen kan innføres i Norge, men en «blåkopi» kan ikke innføres her p.g.a forskjeller i det norske og portugisiske systemene.

I den grad Norge foretar narkotikapolitiske lovendringer vil det være nyttig å utrede og oppgradere målsettinger, lovverk og tiltak for å nå mål på rusfeltet. Det vil også være viktig at utviklingen ikke går for raskt, da dette kan skade den nåværende positive trenden med narkotikapolitiske endringer. Det er viktig at tiltak er kunnskapsbasert og i tråd med lokale behovsanalyser.

Teksten er i hovedsak hentet fra oppsummerings-kapitlet i rapporten (s. 22)

 

Du kan lese hele rapporten HER

År: 2018 Utgiver: RIO Av: Kenneth A. Johansen, Ayna B.Johansen og Dagny Adriaenssen Johannessen

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)