Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: bxn762
(Skriv inn koden over.)

 

Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke. Cochrane - kort oppsummert

Forskningsoversikt 2018. Teksten er hentet fra fhi.no.

I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om, og vurdert effekt av, sykepleierstyrte røykesluttiltak sammenlignet med å få vanlig oppfølging, eller et tiltak av mindre intensiv karakter. Røykesluttiltaket var oftest råd og støtte, både med og uten oppfølging.

Rundt 12 prosent av den norske befolkningen (rundt 600.000 personer) mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2016 (Statistisk sentralbyrå). I tillegg røykte rundt ni prosent av og til. I løpet av de siste ti årene har andelen som røyker daglig blitt halvert fra 24 til 12 prosent. Røyking er sterkt avhengighetsskapende. Personer som forsøker å slutte å røyke må samtidig forholde seg til fysiske, psykiske og atferdsmessige sider av avhengigheten og påfølgende abstinenssymptomer.

Det finnes en rekke veldokumenterte tiltak for røykeslutt til personer som ønsker å slutte å røyke. De vanligste formene er psykologiske tiltak (som rådgivning), medikamentelle tiltak eller ulike nikotinerstatningspreparater. I det siste har det også kommet elektroniske sigaretter (e-sigaretter), med og uten nikotin, som kan karakteriseres som et skadereduserende tiltak. Personer som ikke ønsker eller ikke tidligere har klart å slutte å røyke, får ofte råd om skadereduserende tiltak som e-sigaretter og andre mindre farlige nikotinprodukter (som nikotinplaster, nikotintyggegummi, snus, lavnikotinsigaretter eller medikamenter) for å redusere risikoen for tobakksrelaterte sykdommer og død.

Siden sykepleiere er den største gruppen blant helsepersonell, og er involvert i alle nivåer i helsesektoren, vil tilgjengelighet av råd og støtte være viktig for dem som ønsker å slutte å røyke.

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i januar 2017, og fant 58 studier som de inkluderte i oversikten. Over 20 000 voksne tobakkbrukere deltok. I omtrent halvparten av studiene var deltakerne pasienter som var lagt inn på sykehus og i den andre halvparten kom de fra kommunehelsetjenesten (primary care or community settings). Noen av deltakerne var utvalgte pasienter som oppga at de ønske å slutte å røyke. I enkelte studier var tiltakene rettet mot alle pasientene som røykte.

  • Resultatene viser at intensive røykesluttiltak fra sykepleiere trolig får flere til å slutte å røyke (middels tillit til resultatet).
  • Resultatene viser at mindre intensive røykesluttiltak fra sykepleiere trolig får noen flere til å slutte å røyke (middels tillit til resultatet).

Det var 36 studier som så på høyintensive røykesluttiltak og syv som så på lavintensive røykesluttiltak gitt av sykepleiere. Alle de lavintense tiltakene ble gitt i kommunehelsetjenesten. De ulike sykepeierstyrte tiltakene så ut til å være like effektive for røykeslutt, uavhengig av om de ble levert med eller uten oppfølging og uavhengig av type helsesektor. Vanligvis varte rådgivningen fra ti minutter til en time i såkalte høyintensive tiltak. Lavintensive tiltak varte ofte bare sekunder eller minutter og var konkrete råd eller tips, og sykepleierne delte ut selvhjelpsmateriale. I enkelte tilfeller var rådgivningen strukturert eller basert på kognitiv atferdsterapi. Oppfølging ble gitt i noen tilfeller, som regel på telefon etter en viss tid. Studiene var utført i flere land; hovedsakelig USA og Storbritannia, to studier var fra Norge.

Les hele Cochrane-oversikten >> Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art.

År: 2018 Utgiver: Folkehelseinstituttet Av: Therese Kristine Dalsbø og Marita S. Fønhus

Tilrettelagt av redaksjonen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)