Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: j70464
(Skriv inn koden over.)

 

Hvor effektive er primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk hos barn og unge?

- En oversikt over systematiske oversikter

Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en kunnskapsoppsummering som vurderer effekten av primærforebyggende tiltak mot tobakk, gitt i små sosiale miljøer, for barn og unge.

Tobakk er vanedannende og dens skadevirkninger på mange helseutfall, som for eksempel problemer med luftveiene og kreft er nå godt kjent. Likevel er det fortsatt en betydelig, men avtagende prosentandel av unge i Norge som røyker.

Primærforebyggende tiltak i skoler og i primærhelsetjenesten, dvs små sosiale miljøer, er en av de mest kostnadseffektive måtene å nå en stor del av barn og unge på.

FHI utførte en kunnskapsoppsummering som vurderte effekten av primærforebyggende tiltak mot tobakk, gitt i små sosiale miljøer, for barn og unge. Resultatene viser at:

  • Primærforebyggende tiltak i små sosiale miljøer ser ut til å være effektive for å hindre røyking blant barn og unge.
  • Noen av de mest effektive tiltakene mot røyking er skolebaserte opplæringstiltak som enten fokuserer på generell sosial kompetanse eller som kombinerer generell sosial kompetanse og sosial påvirkning.
  • Tiltak gitt i, eller er relevante for, primærhelse-tjenesten er også effektive, med en gjennomsnittlig reduksjon i risiko for røyking på 18-19 %.
  • Tiltakene som ser ut til å være de mest effektive er de som varer i 12 måneder eller lengre, er ledet av voksne, har kun fokus på tobakk, og har tilleggs-samlinger («booster sessions»).

Tiltak som ikke ser ut til å være effektive er skolebaserte tiltak som er basert på insentiver – f.eks røykfri-klasse konkurranse – universelle skolebaserte tiltak med fokus på å bygge resiliens, skolebaserte tiltak kun for jenter og skolebaserte tiltak som kun fokuserer på informasjon og kunnskaper.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen >> HER

År: 2019 Utgiver: Folkehelseinstituttet Av: Ames H, Langøien LJ, Berg RC.

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)