Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6fq77n
(Skriv inn koden over.)

 

Alkohol, graviditet og spedbarns helse: Et felles ansvar. Alkoholen og samfunnet 2020

- En oversikt fra internasjonal og svensk forskning.

Av alle livsstils valg vi tar i forbindelse med graviditet, finnes det ikke noe som har større betydning for barnets fremtidige helse og utvikling enn valgene vi tar rundt alkohol.

Til nå er alt ansvar for det ufødte barnets helse og velbefinnende først og fremst lagt på kvinnen, som anbefales avholdenhet fra alkohol, røyking og en viss type kost. Det har sjelden vært snakk om mannens rolle, eller konsekvenser av hans alkoholkonsum i relasjon til det ufødte barnet.

Denne rapporten løfter foreldreskapet og relasjonen til alkohol som et felles ansvar og et viktig likestillingsspørsmål. Det er viktig at alle involverte har god kunnskap om alkoholens mulige risikoer for å kunne ta informerte avgjørelser.

Rapporten er skrevet av noen av verdens fremste alkoholforskere under ledelse av Harold Holder. De løfter i fellesskap frem fakta fra internasjonale studier, og vurderer den vitenskapelige styrken i resultatene.

Forskningen viser tydelig at alkohol kan gi flere skader på foster enn noe annet. I alle andre sammenhenger unngår vi det som kan være skadelig for det ufødte barnet, selv om det ikke er bevist hundre prosent. For alkohol, der forskningen er tydelig og risikoen stor, er dette enda viktigere.

Ny forskning løftes frem i rapporten, og viser at menns alkoholkonsum før graviditeten kan gi skader på fosteret og påvirke barnets fødselsvekt og helse. Dette gjennom forandringer i spermiens arvemasse.

Fosterskader er et av de tydeligste eksempler på alkoholens andrehåndsskader. I Sverige har kostnader for FAS (Føtalt alkohol syndrom) blitt vurdert til 14 milliarder svenske kroner per år, estimert at 0,2 prosent av alle fødte barn i Sverige fødes med FAS. De største kostnadene kommer fra støtteinnsatser fra samfunnet.

En stor gruppe med forskere, barneleger, jordmødre og sykepleiere i Sverige etterspør i dag økt kunnskap og bevissthet om alkoholens risikoer. Med denne rapporten vil forskerne bidra til at kommende foreldre får bedre informasjon om risikofaktorene, slik at de kan minske dem. Det savnes i dag en aktør som har tatt ansvar for å avhjelpe den mangelen.

Den vanligste reaksjonen blant mennesker som rammes av ulike typer skader, er ønsket om bedre kunnskap om risikoene, at noen hadde informert om dette. Det her er et felles ansvar for hele samfunnet. Rapporten peker også på behovet av å forebygge på samfunnsnivå.

Til slutt: Å bli møtt uten å bli dømt eller sett ned på er veldig viktig. Informasjon bør skje med respekt og tilpasses målgruppens behov og forutsetninger. Mangel på informasjon går først og fremst utover de som har størst behov for kunnskap.

 

Les hele rapporten på svensk >> Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar. Alkoholen och samhället (2020).

Se videointervju med Frida Dangardt om rapporten >>  HER 

År: 2020 Utgiver: Svensk sjuksköterskeförening, SFAM, SAFF, CERA & IOGT-NTO Av: Andreasson S, Chikritzhs T, Dangardt F, Holder H, Naimi T, Stockwell T
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)