Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a15qqd
(Skriv inn koden over.)

 

Helsefremmende tiltak for å forebygge somatiske sykdommer hos personer med psykiske lidelser. Oversikt over systematiske oversikter

Formålet med denne oversikten over systematiske oversikter var å svare på spørsmålet «Hvilken effekt har helsefremmende og forebyggende tiltak som røykeslutt, økt fysisk aktivitet, et sunnere kosthold og et lavere alkoholforbruk på den somatiske og psykiske helsen og livskvaliteten til personer med en allerede etablert psykisk lidelse, sammenlignet med kun forebyggende råd om levevaner?»

Hovedbudskap
Psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til ikke-dødelige helsetap og tapte leveår. Tapte leveår har hovedsakelig sammenheng med forekomst av fysiske helseproblemer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, kreft, og kronisk obstruktiv lungesykdom.

Effekten av organiserte helsefremmende og forebyggende tiltak for personer med psykiske lidelser er dokumentert i flere systematiske oversikter. Resultatene fra oversiktene viser følgende

  • Ingen av oversiktene hadde studier som direkte sammenlignet de forebyggende tiltakene med kun forebyggende råd om sunne levevaner, men slike råd kan inngå i vanlig behandling.
  • Ingen av oversiktene hadde dokumentasjon om effekter av tiltak på dødelighet og sykelighet.

Det er mulig at forebyggende tiltak, sammenlignet med vanlig, annen eller ingen behandling gir

  • bedre livskvalitet,
  • bedring av symptomer på depresjon 
    (basert på dokumentasjon av lav kvalitet)

Det er usikkert om tiltakene, sammenlignet med vanlig, annen eller ingen behandling  

  • bedrer etterlevelse av medisinering
  • psykotiske symptomer.   
    (basert på dokumentasjon av svært lav kvalitet)

Konklusjon
Forebyggende tiltak for å fremme sunne levevaner hos personer med psykiske lidelser kan muligens føre til bedre livskvalitet og bedring av symptomer på depresjon sammenlignet med vanlig, annen eller ingen behandling. Det er usikkert om tiltakene reduserer psykotiske symptomer eller gir bedre etterlevelse av medisinering, sammenlignet med vanlig, annen eller ingen behandling. Vi vet ikke om tiltakene påvirker sykelighet og dødelighet. Oversiktene mangler direkte sammenligning av de forebyggende tiltakene med kun forebyggende råd om sunne levevaner, men slike råd kan inngå i standard behandling.

 

(Teksten er hentet fra hovedbudskapet, s. 5 i rapporten)
Les hele rapporten her (pdf)

År: 2020 Utgiver: Folkehelseinstituttet Av: Denison E, Underland V, Vist G, Hval G.
2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)