Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 68r712
(Skriv inn koden over.)

 

Identifying use of alcohol and other substances during pregnancy - A Nordic overview

Denne rapporten gir en oversikt over bruken av tobakk, alkohol og andre stoffer blant gravide i Norden, og beskriver hvilke konsekvenser prenatal eksponering har for fosteret. Rapporten er utgitt av Nordens velferdssenter, og er en del av prosjektet Bruk av alkohol og andre stoffer under graviditet - i et nordisk perspektiv.

Kunnskapsoversikten fokuserer på graviditetsperioden og konsekvensene for fosteret av prenatal eksponering, særlig i forhold til alkohol. Deretter følger en gjennomgang av hva forskning viser om bruk av tobakk, alkohol og andre stoffer i svangerskapet.

Hoveddelen i rapporten beskriver situasjonen i alle de nordiske landene: Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island og Grønland. I denne delen presenteres de nasjonale retningslinjene for alkoholbruk under graviditet, samt (screening) instrumentene som blir brukt ved fødselsomsorgen for å identifisere alkoholbruk blant gravide. Her beskrives også tjenestene som er tilgjengelige for gravide med alkoholavhengighet.

Forskning viser at de negative konsekvensene for prenatal eksponering for alkohol og / eller andre stoffer kan påvirke barnet hele livet.  I tillegg til at barnet kan fødes for tidlig og bli liten av vekst, kan alkoholbruken føre til alvorlige helsetilstander. Eksempler på dette kan være hjertefeil og nedsatt syn og hørsel. Eksponering for alkohol under graviditeten kan også føre til skader på den voksende hjernen. Det fører til at barnet trolig vil trenge hjelp og støtte fra en rekke tjenester innenfor helse, sosial og utdanning. I tillegg til de personlige utfordringene for barnet, fører de økte servicekravene og produktivitetstap til store samfunnskostnader. Barn med eksponering av alkohol og/eller andre stoffer under svangerskapet kan også få ekstra belastninger, på grunn av omsorgssvikt ved at foreldre misbruker stoffer og sliter med mental helse. 

Forskningen kan ikke slå fast hvor mye alkohol kvinner kan drikke under svangerskapet, uten at det påvirker fosteret. Det poengteres derfor at alt inntak av alkohol kan være potensielt skadelig for fosteret. Når det viser seg at den gravide drikker alkohol, er det viktig at hjelpeapparatet har et tilbud for å hjelpe disse kvinnene.

Det er vanskelig å kartlegge hvor mange kvinner som drikker under svangerskapet, og dermed hvor mange barn som påvirkes. Det er behov for flere studier, for å få kartlagt hvor mange det gjelder. Dette er viktig for å påvirke beslutningstakerne, slik at både de gravide og barna kan få rett hjelpetilbud og finansiering.

 

Kunnskapsoversikten kan lastes ned >> HER 

Les artikkel av rapportforfatterne >> Dagens medicin.se 

År: 2020 Utgiver: Nordic Welfare Centre Av: Niina-Maria Nissinen and Nadja Frederiksen

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)