Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: x7h780
(Skriv inn koden over.)

 

Effekt av politiets forebyggende tiltak rettet mot radikalisering og seksuallovbrudd blant ungdom: En systematisk oversikt

Hovedbudskap (hentet fra rapporten)
Vi utførte på oppdrag fra Politidirektoratet en systematisk oversikt hvor problemstillingen var: Hvilken effekt har kriminalitetsforebyggingstiltak på seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom? Oversikten skulle sammenfatte studier på effekten av politiets forebyggende arbeid rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom og unge voksne opp til 24 år. Målet med å utføre en slik oversikt var å bidra til og styrke det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget innen kriminalitetsforebygging som skal være politiets primærstrategi i Norge.

Vi søkte etter kontrollerte studier om effekten av forebyggende tiltak rettet mot ungdom, fra nordiske land eller Europa forøvrig. Studiene måtte være fra år 2000 eller senere. Vi utførte et omfattende og systematisk litteratursøk og vurderte i overkant av 12 000 studier. Vår systematiske gjennomgang identifiserte ingen studier som møtte inklusjonskriteriene for denne oversikten. Vårt viktigste funn er derfor følgende:   

Det mangler effektforskning på politiets forebyggingsarbeid rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.

Årsakene til mangelen på denne type forskning er trolig sammensatt, og i planlegging av framtidig forskning er det flere elementer det bør tas høyde for. Det er behov for kontrollerte studier om effekten av det forebyggende arbeidet politiet gjør for å forhindre seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom. I framtidig forskning bør det tydeliggjøres hvilke effekter en søker i forebygging, samt være bevisst på oppfølgingstid.

 

Les hele rapporten >> HER

År: 2021 Utgiver: Folkehelseinstituttet Av: Langøien LJ, Jardim PSJ og Nøkleby H.

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)