Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ie50b0
(Skriv inn koden over.)

 

Smarttelefon-baserte intervensjoner og internaliserende lidelser blant ungdom: Systematisk oversikt og metaanalyse

Originaltittel:
Interventions and Internalizing Disorders in Youth: Systematic Review and Meta-analysis

Nøkkelord

psykisk helse; metaanalyse; mobiltelefon; smarttelefon; systematisk oversikt; ungdom Smartphone-Based

Norsk sammendrag
Oversatt av: Dr. Solfrid Raknes

Bakgrunn: Psykiske lidelser blant ungdom er globale problemstillinger som har viktige implikasjoner for fremtidig livskvalitet og sykelighet blant de berørte. Med folkehelseinitiativer som kontekst, foreslås smarttelefon-baserte intervensjoner som en potensiell effektiv strategi for reduksjon av psykisk helsesymptomer blant ungdom. Det er imidlertid behov for ytterligere evaluering for å bekrefte effektivitet. Denne systematiske oversikten og metaanalysen dokumenterer og sammenstiller forskning på smarttelefon-baserte intervensjoner for ungdom med internaliserende lidelser.

Formål: Målsetningen ved studien er å sammenstille forskning på smarttelefon-baserte intervensjoner rettet mot internaliserende lidelser i ungdomspopulasjoner.

Metode: Ved systematisk litteratursøk i PubMed og SCOPUS i 2019, ble det funnet 4334 potensielt relevante artikler. Totalt 12 studier ble inkludert i den endelige sammenstillingen. Vi brukte Hedges g metaanalyse-tilnærming og en randomisert effekt-modell i analysene.

Resultater: Resultatene av den systematiske oversikten finner at målsetninger oftest knyttes til depresjon- og angstsymptomer. Til forskjell fra studier på nærliggende områder, knyttes de fleste studiene til en kunnskapsbasert behandling. Samlet, sammenslått effekt i metaanalysen viste små, men signifikante effekter (K=12; N=1370; Hedges g=0.20; 95% CI 0.02-0.38) for intervensjoner i reduksjon av symptomer på internaliserende lidelser. Totalt fant fire subgruppe-analyser som undersøkte spesifikke symptomer og intervensjonsstiler varierende små, signifikante og ikke-signifikante effekter.

Konklusjon: Fremtidig forskning bør fokusere på utvikling av robuste rammeverk for evaluering og undersøkelse av intervensjoner i ulike populasjoner og miljøer. Mer robust forskning trengs før smarttelefon-intervensjoner oppskaleres og brukes på populasjonsnivå for å adressere internaliserende lidelser blant ungdom.

 

År: 2021 Av: Adrian Buttazzoni, Kesbir Brar og Leia Minaker

Tilrettelagt av redaksjonen

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)