Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y1f2f5
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

august 2019

fr
16
aug

Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk

KoRus-Sør

Målgruppe: For ansatte i førstelinjetjenesten, NAV, legevakt, somatiske sykehusavdelinger og psykiat

Sandefjord

on
21
aug

Seminar om cannabis

FHI

Med utgangspunkt i en ny bok på feltet – Cannabisboka – inviterer vi til et seminar i den pågående d

Oslo

24
aug
 
 
to
22
aug

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi

Institutt for mentalisering

Kurset er godkjent som 16 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterut

Oslo

on
28
aug

Fagseminar Helse og overdose

Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

 Vi ønsker med dette seminaret å sette helse- og overdoseproblematikk på agendaen, og vil særsk

Bodø

september 2019

on
04
sep
 
 
01
sep

European Conference on Domestic Violence (ECDV)

Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

This conference is designed for researchers, practitioners and policy makers.

Oslo

fr
06
sep
 
 
to
05
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne.

Oslo

on
11
sep

UT AV SELVSKADING. VEIER TIL FORSTÅELSE

ISOP

n som selvskader gjør det for å mestre en sterk følelsesmessig smerte. De skader seg for å oppleve et håp om følelsesmessig leging, en form for kommunikasjon. Atferden fyller en rekke psyk. funksj. Hvordan mestre følelsene?

Oslo

to
12
sep
 
 
on
11
sep

Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling

Sunne kommuner, KS og Helsedirektoratet

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?

Bergen

14
sep
 
 
to
12
sep

19th SRNT Europe conference

Folkehelseinstituttet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og SRNT.

Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) holder sin årlige europakonferanse i Oslo 12.–14. september.

Oslo

fr
13
sep
 
 
to
12
sep

PALS-KONFERANSEN 2019

Nasjonalt Utvilingssenter for Barn og Unge

Livsmestring – hva skal til?

Oslo

ma
16
sep

Fagdag om Islandsmodellen - Planet Youth

KoRus-Midt

Vi har invitert Håkan Leifman som er tilknyttet Planet Youth for å fortelle oss om Islandsmodellen

Trondheim

on
18
sep
 
 
ti
17
sep

NFSP-seminaret 2019

Norsk Forening for Spillproblematikk

Meld deg på årets hyggeligste møteplass i spillfeltet og bli oppdatert om spillpolitikk, forskning o

Hamar

to
19
sep
 
 
on
18
sep

Nasjonal helseberedskapskonferanse

Helsedirektoratet

Årets nasjonale helseberedskapskonferanse arrangeres 18. - 19. september i Stavanger.

Stavanger

21
sep
 
 
to
19
sep

Hvordan forstå og nærme seg spiseforstyrrelser? Introduksjonskurs.

Villa SULT

Godkjenninger: Kurset er godkjent som 16 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesial

Oslo

ti
24
sep
 
 
ma
23
sep

Utenforskap 2019

KLM Lahnstein

Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn

Oslo

ti
24
sep
 
 
ma
23
sep

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

JobbAktiv

Konferansen vil gi bakgrunnsforståelse for de vanligste utfordringene unge har, samt praktiske råd om hvordan man skal tilnærme seg dette.

Lillestrøm

to
26
sep
 
 
ti
24
sep

Treffpunkt HMS 2019

fagbladet HMS-magasinet og fagpresseforlaget Ask media

Konferansen er en viktig møteplass for daglig ledere, linjeledere, mellomledere på alle plan, prosje

Color Line

to
26
sep
 
 
ti
24
sep

Barnet & Rusen 2019

KoRus - Sør og Borgestadklinikken

Viktigs møteplass for deg som jobber med gravide, barn eller familier som er berørt av rusproblematikk

Sandefjord

to
26
sep
 
 
on
25
sep

Pårørendekonferansen 2019

Pårørendesenteret, VID vitenskapelige høgskole Sandnes, Sanden Media og Nettverk for Pårørendeforskning / UiS, med støtte av Pårørendealliansen og Fylkesmannen i Rogaland

Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse for både pårørende, fagfolk, forskere og beslutningst

Sandnes

oktober 2019

on
02
okt

Et helt vanlig barn - er det en utrydningstruet art?

Utdanningsforbundet

Målgruppe: Barnehagelærere, styrere, andre ansatte i barnehagen og lærere på 1.-4. trinn.

Stavanger

to
03
okt

Nettverkssamling Alor

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Kristiansand

on
16
okt
 
 
ti
15
okt

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2019

Folkehelseforeningen

Oslo

on
16
okt
 
 
ti
15
okt

To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse

Målgruppe: Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helsepla

Stjørdal

fr
18
okt
 
 
on
16
okt

Internasjonal skolevegringskonferanse, INSA-konferansen

International Network for School Attendance (INSA)

Mer enn 50 eksperter fra rundt 12 land kommer sammen og skal snakke om temaet skolevegring/ skolefra

Oslo

on
16
okt

Kurs om spillproblematikk

AKAN

På bakgrunn av henvendelser fra arbeidslivet har Akan kompetansesenter engasjert seg i pengespillproblematikk og tilbyr kurs om temaet for arbeidslivet.

Oslo

ti
22
okt
 
 
ma
21
okt

Fremtidens spesialundervisning

JobbAktiv

Er det sant at spesialundervisningen fungerer katastrofalt dårlig, og i så fall: Hvorfor er det slik? Og hvilken utvikling har skjedd siden ekspertutvalget overleverte sin rapport?

Gardermoen

ti
22
okt
 
 
ma
21
okt

Mindfulnesskonferansen

JobbAktiv

En konferanse om praktisk bruk av mindfulness i arbeidslivet.

Oslo

ti
22
okt
 
 
ma
21
okt

«Alt det jeg er»

JobbAktiv

En tverrfaglig konferanse om forebygging av vold og seksuelle overgrep, basert på dokumentarfilmen om Emilie «Alt det jeg er».

Oslo

on
23
okt
 
 
ti
22
okt

Integreringsløftet 2019

JobbAktiv

En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap

Bergen

to
24
okt
 
 
on
23
okt

INKO-konferansen 2019

OsloMet

Påmelding til konferansen er åpen! Dra nytte av Early Bird prisene, og meld dere på før 15. juni.

Oslo

to
24
okt

Recovery og samarbeid

KoRus-Sør

Dagen vil inneholde teori, simulering av ansvarsgrupper med forespurte deltakere fra aktuelle tjenestesteder.

Sandefjord

fr
25
okt
 
 
to
24
okt

Den sjuende norske kongress i aldersforskning

Folkehelseinstituttet

Hensikten er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre. Det samlede temaet er «Aktiv aldring». Alle er velkomne.

Oslo

ti
29
okt
 
 
ma
28
okt

1000 første dager

JobbAktiv

En konferanse om den viktigste tiden for de viktigste personene

Oslo

to
31
okt
 
 
on
30
okt

Miljøterapikonferansen

JobbAktiv

En konferanse for deg som arbeider som praktiker eller leder innen miljøterapi.

Oslo

to
31
okt
 
 
on
30
okt

Miljøterapikonferansen

Et samarbeid mellom JobbAktiv og Omsorgspartner

Oslo

november 2019

on
06
nov
 
 
ma
04
nov

Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige

Rush Mot Rus

Fagseminar "Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige.Rush Mot Rus har fått æ

Gol

ti
12
nov
 
 
ma
11
nov

Vold i skolen

JobbAktiv

En konferanse med fokus på forebygging, ivaretakelse og oppfølging av lærere, spesialpedagoger, assistenter og alle andre ansatte som blir utsatt for vold og trusler i skolen

Oslo

on
13
nov

Ungdatakonferansen 2019

NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet

Årlig møteplass

Oslo

to
14
nov
 
 
on
13
nov

Nordisk konferanse om vold og behandling 2019

Alternativ til vold

Velkommen til 7. nordiske konferanse om vold og behandling!

Oslo

fr
15
nov
 
 
to
14
nov

Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI)

Seminaret arrangeres hvert annet år, og er en viktig møteplass for forskere fra ulike disipliner inn

Oslo

16
nov
 
 
to
14
nov

Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents

Organized by the AITANA research group, from the Miguel Hernández University, Spain

Don’t miss being part of a meeting for learning, improving professional practice and the exchange of

Oviedo, Spain

fr
15
nov

Seksuelle overgrep mot barn

Utdanningsforbundet

Mange overgrepsutsatt barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kunnskap,

Oslo

ti
19
nov
 
 
ma
18
nov

Når krisen rammer

JobbAktiv

Lillestrøm

to
21
nov
 
 
on
20
nov

To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse

Målgruppe: Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helsepla

Orkanger

to
21
nov

God klasseledelse - fra teori til praksis

Utdanningsforbundet

Trygg relasjon, god kommunikasjon og evnen til å se eleven innenfra sier forskningen gir effektiv læ

Oslo

ti
26
nov
 
 
ma
25
nov

Integreringsløftet 2019

JobbAktiv

En konferanse om sysselsetting, kompetanse og utenforskap

Oslo

ti
26
nov
 
 
ma
25
nov

Barnevern – erfaringskonferanse

JobbAktiv

en tid der barnevernstjenestene er under press, er det behov for å dele gode erfaringer. Konferansen arrangeres som følge av innspill og ønsker fra fagfeltet.

Oslo

on
27
nov
 
 
ti
26
nov

NUBU–konferansen 2019

NUBU Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

«Mangfold og inkludering – Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge.»

Oslo

to
28
nov
 
 
on
27
nov

Recoverykonferansen

JobbAktiv

En konferanse for deg som arbeider innen psykisk helse / rus.

Oslo

fr
29
nov
 
 
to
28
nov

Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

JobbAktiv

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Oslo

fr
29
nov
 
 
to
28
nov

Recoverykonferansen 2019

Akt

Recovery handler sjelden om psykologisk endring alene, det handler også om tjenestenes og lokalmiljøets evne og egnethet til å samarbeide med den enkelte i recoveryprosessen.

Trondheim

desember 2019

ti
03
des
 
 
ma
02
des

IPS-konferansen

JobbAktiv

Oslo

ti
03
des
 
 
ma
02
des

Barn som pårørende

JobbAktiv

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Oslo

ti
03
des

Nettverkssamling Alor

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Tønsberg

februar 2020

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

Skolenærvær 2020

JobbAktiv

Det er på tide å besøke Harstad, som er tredje største by i Nord-Norge, og et sentrum for kultur og

Harstad

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer