Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e77865
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

februar 2020

ti
04
feb
 
 
ma
03
feb

Vondt inni seg

FFHS

Denne konferansen retter seg mot alle som jobber med psykisk helsehjelp til barn og unge, som ønsker

Oslo

ti
04
feb

Betydningen av en trygg tilknytning

Rusfri Oppvekst

Denne dagen skal Haarklou snakke om hvor viktig en trygg tilknytning er, og hvordan en utrygg tilknytning påvirker barn.

Kristiansand

ma
10
feb

Toppmøte barn og unge

KS

KS inviterer ungdomsråd, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjo

Oslo

on
12
feb
 
 
ma
10
feb

Rus og psykisk helse 2020

Faglig Forum

Invitasjon til deg som jobber innen psykisk helsevern og rustjenesten eller som er interessert i fag

Oslo

ti
11
feb

Uteliv og illegale rusmilder - trixing og mixing.

KoRus-Vest Bergen

Kurset er for ansatte i utelivsbransjen og holdes av KoRus Vest Bergen i samarbeid med teatergruppen TeaterClub.

Bergen

ti
11
feb

Graviditet og barseltid i et tverrkulturelt perspektiv

RBUP Øst og sør

Leger, psykologer, jordmødre, helsesøstre, sosionomer og andre som arbeider med familier med tverrkulturell bakgrunn i fasen med graviditet og barseltid.

Oslo

on
12
feb

Taushetsplikt og opplysningsplikt - bedre tverrfaglig samarbeid

KoRus-Vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland

TIDLIG INNSATS, Barn i familier med tiltaksbehov fra barnevernet

Stavanger

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset går over to dager og tar opp temaer som migrasjon og helse i et livsløpsperspektiv, hvordan påvirker sosiale forhold helsen, språkbarrierer mm.

Oslo

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

Skolenærvær 2020

JobbAktiv

Det er på tide å besøke Harstad, som er tredje største by i Nord-Norge, og et sentrum for kultur og

Harstad

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

5. Nasjonale konferanse om Hjertet og Hjernen

Norsk Forening for cerebrovaskulær forskning

Hjertet og hjernen er uløselig knyttet til hverandre og deler mange risikofaktorer for sykdom. Minst

Oslo

ti
25
feb

Fokus på far!

RBUP, Bufetat og KoRus-Sør

Hva er veien videre i forhold til farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?

Oslo

mars 2020

ti
03
mar

Hvordan kan sykepleiere hjelpe pårørende og pasient «Når det virkelig gjelder».

UIT, Sykepleierutdanningen i Narvik

Fagdag med Haakon Wiig, pårørende

Narvik

on
04
mar

Barn med FASD - Tiltak i hjem, barnehage og skole

RBUP Øst og sør

Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap om hvilke tiltak som kan være nyttige for barn med FASD både i barnehage, på skole og hjemme.

Oslo

on
04
mar

"Bedre tverrsektorielt samarbeid" - Invitasjon til oppstartmøte om BTS

KoRus-Nord

Målgruppe: Koordinator/prosjektleder for BTS/BTI, samt ledere i kommunen.

Tromsø

to
05
mar
 
 
on
04
mar

Konferanse om selvskading

RVTS Nord i samarbeid med LFSS

Første dag vil være en markering av LFSS sitt 10- årsjubileum med tilbakeblikk på hva organisasjonen

Gardermoen

fr
06
mar
 
 
to
05
mar

Innføringskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Målgruppe Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere samt i spesialisthelsetjenesten.

Bergen

ma
06
jan
 
 
to
05
mar

Verdensdagen mot selvskading - "Fra holdning til handling"

NAPHA

Konferansens første dag vil gi en faglig oppsummering av hva LFSS har bidratt med i forskn

Oslo

on
11
mar
 
 
ti
10
mar

FIT- Innføringskurs

KoRus-Nord

Dag 3 - 10. juni

Vadsø

on
11
mar
 
 
ti
10
mar

PKF-konferansen 2020

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

PKF-konferansen er en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk

Gardermoen

ti
10
mar

Alor-nettverk

Akan kompetansesenter, Trasoppklinikken, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo), Incognito klinikk, KoRus Oslo og Blå Kors

Alor-nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusb

Oslo

ti
17
mar
 
 
ma
16
mar

ADHD i skolen

JobbAktiv i samarbeid med ADHD Norge

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen. Alle som arbeider med barn i skolen har møtt

Gardermoen

ma
16
mar

Sjef i eget liv, vi er alle pårørende

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt Norge AS, Kompetansesenter Rus Midt Norge og Lade behandlingssenter

Målgruppe for konferansen er ansatte i førstelinjetjenesten (barnevern, PPT, helsestasjon, rus- og p

Stjørdal

to
19
mar
 
 
ti
17
mar

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager.  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggen

Oslo

ti
17
mar

Barn som pårørende

Barns Beste i samarbeid med Helsedirektoratet

Konferansen handler om barn som pårørende, og om hvordan ledere og ansatte i den kommunale helse- og

Oslo

ti
24
mar
 
 
ma
23
mar

Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland sør

KoRus-Vest Bergen

Dag 3 v/ RKBU 2. april 2020 Dag 4 v/ RVTS 7. mai 2020 Dag 5 v/ Bufetat 4. juni 2020

Bergen

to
26
mar
 
 
on
25
mar

Samarbeidskonferansen 2020

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Omstilling, partssamarbeidet i staten, byråkratiets godhet og arbeidsglede er noen av temaene på Samarbeidskonferansen 2020

Tromsø

on
25
mar

Dagskurs i Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Oslo

fr
27
mar
 
 
to
26
mar

Eldre og rus

KoRus-Vest Bergen

Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand.

Bergen

to
26
mar

«Hva vil folk si?» Om ungdom som lever med negativ sosial kontroll

RBUP Øst og Sør

Målgruppe: Ansatte i skolehelsetjenesten, lavterskeltilbud, familievern og spesialisthelsetjenesten

Oslo

to
26
mar

Vold og kontroll i minoritetsnorske familier

NOVA, OsloMet og OsloMet - Oslo Metropolitan University

Hva kjennetegner vold og kontroll i minoritetsnorske familier, og hvordan håndteres disse utfordring

Oslo

ti
31
mar
 
 
ma
30
mar

Bærekraft i kommunal planlegging

Forum for kommunal planlegging i samarbeid med KS, KMD, KLD, LMD, HOD, SD v/Vegdirektoratet og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

Den årlige Kommuneplankonferansen

Kirkenes

on
01
apr
 
 
ti
31
mar

Cannabis i et forebyggingsperspektiv

KoRus-Øst

Begge dager vil vi høre ungdommens stemmer og erfaringer fra kommuner i vår region

Oslo

april 2020

to
02
apr
 
 
on
01
apr

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunene

RVTS Nord, NAPHA, SANKS, Vivat

Fagdagene er gratis. Fagdager veiledende materiell i Alta 1.-2. april 2020 

Alta

to
02
apr
 
 
on
01
apr

StaRuskonferansen2020

Stavanger Universitetssykehus

StaRus konferansen er en dialog-konferanse for alle som ønsker å bidra til kunnskapsutviklingen på r

Stavanger

to
02
apr

Dagskurs om rus- og psykoselidelser

KoRus-Vest Bergen

Kurset er rettet mot fagpersoner i 1. og 2. linje tjenesten som jobber med rus og psykisk helse.

Bergen

to
23
apr
 
 
ti
21
apr

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager.  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggen

Oslo

on
22
apr

Medikamentavhengighet

Akan kompetansesenter

Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika. Derfor tilbyr kompetansesenteret

Trondheim

ma
27
apr

Håndtering av følelser i skolen

RBUP Øst og Sør

Dagskurs

Oslo

on
29
apr
 
 
ma
27
apr

Fordypningskurs i rus og psykiatri

SERAF

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser

Oslo

to
30
apr
 
 
ti
28
apr

Barn og unge kongressen

Norce, NTU, NUBU, FHI m.fl

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser ut

Bergen

ti
28
apr

Dagskurs i Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Molde

to
30
apr
 
 
on
29
apr

Seminar for pårørende

KoRus-Vest Bergen

For pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer)

Bergen

on
29
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Bodø

to
30
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Kristiansand

mai 2020

ti
05
mai
 
 
ma
04
mai

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi-konferansen

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi

Alle yrkesgrupper velkommen.

Oslo

on
06
mai

alor nettverksmøte

KoRus-Vest Bergen

Alor står for arbeidsliv og rus.

Bergen

on
13
mai
 
 
ti
12
mai

FIT- Innføringskurs

KoRus-Nord

Dag 3 - 25. august

Fauske

ti
12
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Skien

on
20
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Steinkjer

ti
26
mai
 
 
ma
25
mai

Skolevegringskonferansen 2020

JobbAktiv

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen. "Om å fremme nærv

Gardermoen

juni 2020

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Nordic conference on Family Focused Nursing

Universitetet i Stavanger

The theme of the conference is family focused nursing and promoting lifelong health for families in

Stavanger

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2020

Institutt for mentalisering

Bagno Vignoni

Bagno Vignoni

ti
02
jun

Individrettet Akan-arbeid

Akan kompetansesenter

Er du trygg i ditt arbeid med individuelle Akan-saker? Ønsker du å vite mer om hvordan du skal håndt

Oslo

to
04
jun

Bedre rusbehandling - en nasjonal konferanse om feedbackverktøy

Nasjonal kompetansetjeneste TSV

Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres  resultatene av behandling

Oslo

ma
08
jun

Du skjønner ingenting!

RBUP Øst og Sør

Relasjonens betydning i arbeid med traumatiserte og relasjonsskadde barn og unge. Praksisnært kurs hvor møter mellom profesjonelle og brukerne står i fokus. Makt, ordbruk og taus kunnskap er noe av begrepene som belyses ved hjelp av konkrete case.

Oslo

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Klikk av ved første dag for påmelding. Gjennom grunnkurset

Hamar

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kun

Stavanger

to
11
jun
 
 
on
10
jun

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

fr
12
jun

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP), RBUP og NKVTS

Seminaret er åpent for alle som jobber med, eller interesserer seg for, implementering og implemente

Oslo

on
17
jun

Kurs om narkotika

Akan kompetansesenter

Dette er Akan kompetansesenters kurs om narkotika i arbeidslivet. Kurset tar for seg utfordringer de

Oslo

august 2020

on
26
aug
 
 
ti
25
aug

Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland nord

KoRus-Vest Bergen

Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord.

Førde

fr
28
aug
 
 
to
27
aug

Innføringskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser

Bergen

september 2020

on
02
sep
 
 
ti
01
sep

Motiverende intervju (MI) - innføringskurs

KoRus-Nord

Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Bodø

fr
10
sep
 
 
ti
08
sep

Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly 2020 (NADRA)

Nordic welfare center

We warmly welcome Nordic researchers and others working with social and health approaches as well as

Mariehamn, Åland

fr
11
sep
 
 
to
10
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

to
10
sep

Septemberkonferansen 2020: Traumer og rus

RVTS Vest

Bergen

oktober 2020

to
15
okt
 
 
on
14
okt

Te ka slags nøtte? 2020

KoRus-Nord

Jubileumskonferanse! I år feirer vi at "Te ka slags nøtte?" har 20 års jubileum. Konferansen arrangeres som alltid i Narvik, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk.

Narvik

to
29
okt
 
 
ti
27
okt

MI gruppeterapi

KoRus-Vest Bergen

Bergen

fr
30
okt
 
 
to
29
okt

Folkehelsekonferansen 2020

Folkehelseforeningen (FHF) i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, fo

Trondheim

november 2020

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Fordypningskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Et kurs for dem som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i Motiverende Samtale

Bergen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)