Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6556e0
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

desember 2019

ti
03
des
 
 
ma
02
des

Barn som pårørende

JobbAktiv

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid.

Oslo

ti
03
des
 
 
ma
02
des

IPS-konferansen

JobbAktiv

Hvordan få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet? Konferansen vil blant annet sette fokus

Oslo

to
05
des
 
 
ti
03
des

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan

  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i s

Bergen

ti
03
des

Traumesensitiv skole

RVTS Øst

På dette kurset vil du få opplæring i traumeforståelse og ulike tiltak som kan være spesielt aktuell

Oslo

ti
03
des

Nettverkssamling Alor

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Tønsberg

ti
03
des

Jubileumskonferanse om vold i nære relasjoner

UiT Norges arktiske universitet og RVTS Nord (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)

Gratis jubileumskonferanse. Det er Videreutdanning om vold i nære relasjoner som fyller 10 år i 2019

Tromsø

on
04
des

Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk

Korus-sør

Kurset vil si noe om tegn og symptomer på rus, gå gjennom enkle kartleggingsverktøy, og gi praktisk kunnskap om tilnærming og samtaleteknikk.

Sandefjord

ti
06
aug
 
 
to
05
des

Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge?

Hdir, Bufdir og KoRus

Konferanse er for kommuner som er innvilget, eller har søkt, tilskuddsmidler over tilskuddsordningen

Lillestrøm

ti
05
nov
 
 
to
05
des

ROP-læringsnettverk

KoRus-Vest Bergen

Kronstad DPS kommer for å undervise om FACT modellen og dele praktiske erfaringer fra deres arbeid m

Bergen

to
05
des

Dagskurs om Akan-modellen

Akan

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Oslo

ma
09
des

Recovery i et samfunnsperspektiv

Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, Helse Fonna, FOUSAM og brukarorganisasjonar

Utvikling av recoveryorientert praksis - erfaringssamling i Helse Fonna-regionen. Målgruppe: An

Tysvær

on
11
des
 
 
ti
10
des

Kjærlighet & Grenser, instruktøropplæring

KoRus-sør

Vi tilbyr 2 dagers instruktøropplæring. Som instruktør er du godkjent til å holde Kjærlighet og grenser kurs i skolen.

Porsgrunn

ti
10
des

Sisterhood erfaringskonferanse 2019 - Identitet

Sisterhood Norge i samarbeid med Kompetansesenter Rus, Oslo i Velferdsetaten

Konferansen er for Sisterhood nettverket og for dere som jobber med forebyggende ungdomsarbeid generelt.

Oslo

ti
10
des

Recovery i et samfunnsperspektiv

Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, Helse Fonna, FOUSAM og brukarorganisasjonar

Utvikling av recoveryorientert praksis - erfaringssamling i Helse Fonna-regionen.  Målgruppe:&n

Stavanger

to
12
des

Rusfaglig Forum

KoRus-Vest Bergen

Bergen

to
12
des

Cannabis - fra forebygging til behandling

Actis

Ledende norske og internasjonale forskere på feltet innleder om de ferskeste funnene om cannabisbruk

Oslo

januar 2020

on
08
jan

ROP-dagen 2020

NKROP

ROP-dagen 2020 stiller spørsmålet: Hva er behandling? ROP-dagen 2020 gjør opp status for behandlinge

Oslo

on
08
jan

Nasjonal erfaringskonferanse om gode pasientforløp

KS og FHI

Hovedtema er erfaringsdeling med eksempler fra arbeidet med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester i kommuner og på sykehus.

Oslo

to
09
jan

Januarkonferanse om digital vold 2020

RVTS Nord, Tromsø Kommune, SMISO, Statens Barnehus, Politiet

Vi ser stadig en økning av digital vold blant unge. Hvordan kan vi som fagpersoner møte dette, og hv

Tromsø

to
09
jan

Dagskonferanse med Eia Asen

Institutt for mentalisering

Dette er et dagskurs som vil begeistre og inspirere til nye måter å forstå og møte familier på – i a

Oslo

on
22
jan
 
 
ti
21
jan

Kjærlighet & Grenser nettverkssamling

KoRus-Sør

Samlingen skal være til inspirasjon og faglig påfyll i tillegg til erfaringsutveksling.

Sandefjord

on
22
jan
 
 
ti
21
jan

Opplæring i «Kjentmann»

KoRus-Oslo og KoRus-Øst

- et beredskapsverktøy for skolefolk som møter elever med rusproblemer

Gardermoen

to
23
jan
 
 
on
22
jan

Mot til å se – evne til å handle 2020

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Stavanger

25
jan
 
 
to
23
jan

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi

Institutt for mentalisering

Det er et klinisk relevant kurs i utgangspunktet beregnet for psykologer og psykiatere.

Oslo

on
29
jan
 
 
ma
27
jan

REHAB-2020

Faglig forum

Kongressen er for alle som arbeider innen rehabiliterings- og habiliteringsfeltet; -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i opptreningsinstitusjonene, i spesialistavdelingene, innen forskning og utdanning

Trondheim

februar 2020

ti
04
feb

Betydningen av en trygg tilknytning

Rusfri Oppvekst

Denne dagen skal Haarklou snakke om hvor viktig en trygg tilknytning er, og hvordan en utrygg tilknytning påvirker barn.

Kristiansand

on
12
feb
 
 
ma
10
feb

Rus og psykisk helse 2020

Faglig Forum

Invitasjon til deg som jobber innen psykisk helsevern og rustjenesten eller som er interessert i fag

Oslo

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

5. Nasjonale konferanse om Hjertet og Hjernen

Norsk Forening for cerebrovaskulær forskning

Hjertet og hjernen er uløselig knyttet til hverandre og deler mange risikofaktorer for sykdom. Minst

Oslo

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset går over to dager og tar opp temaer som migrasjon og helse i et livsløpsperspektiv, hvordan påvirker sosiale forhold helsen, språkbarrierer mm.

Oslo

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

Skolenærvær 2020

JobbAktiv

Det er på tide å besøke Harstad, som er tredje største by i Nord-Norge, og et sentrum for kultur og

Harstad

ti
25
feb

Fokus på far!

RBUP, Bufetat og KoRus-Sør

Hva er veien videre i forhold til farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?

Oslo

mars 2020

to
05
mar
 
 
on
04
mar

Konferanse om selvskading

RVTS Nord i samarbeid med LFSS

Første dag vil være en markering av LFSS sitt 10- årsjubileum med tilbakeblikk på hva organisasjonen

Gardermoen

ti
10
mar

Alor-nettverk

Akan kompetansesenter, Trasoppklinikken, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo), Incognito klinikk, KoRus Oslo og Blå Kors

Alor-nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusb

Oslo

ti
17
mar
 
 
ma
16
mar

ADHD i skolen

JobbAktiv i samarbeid med ADHD Norge

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen. Alle som arbeider med barn i skolen har møtt

Gardermoen

to
19
mar
 
 
ti
17
mar

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager.  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggen

Oslo

ti
17
mar

Barn som pårørende

Barns Beste i samarbeid med Helsedirektoratet

Konferansen handler om barn som pårørende, og om hvordan ledere og ansatte i den kommunale helse- og

Oslo

on
25
mar

Dagskurs i Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Oslo

april 2020

to
23
apr
 
 
ti
21
apr

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager.  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggen

Oslo

on
22
apr

Medikamentavhengighet

Akan kompetansesenter

Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika. Derfor tilbyr kompetansesenteret

Trondheim

ti
28
apr

Dagskurs i Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Molde

on
29
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Bodø

to
30
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Kristiansand

mai 2020

ti
05
mai
 
 
ma
04
mai

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi-konferansen

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi

Alle yrkesgrupper velkommen.

Oslo

ti
12
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Skien

on
20
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Steinkjer

ti
26
mai
 
 
ma
25
mai

Skolevegringskonferansen 2020

JobbAktiv

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen. "Om å fremme nærv

Gardermoen

juni 2020

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Nordic conference on Family Focused Nursing

Universitetet i Stavanger

The theme of the conference is family focused nursing and promoting lifelong health for families in

Stavanger

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2020

Institutt for mentalisering

Bagno Vignoni

Bagno Vignoni

ti
02
jun

Individrettet Akan-arbeid

Akan kompetansesenter

Er du trygg i ditt arbeid med individuelle Akan-saker? Ønsker du å vite mer om hvordan du skal håndt

Oslo

to
04
jun

Bedre rusbehandling - en nasjonal konferanse om feedbackverktøy

Nasjonal kompetansetjeneste TSV

Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres  resultatene av behandling

Oslo

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Klikk av ved første dag for påmelding. Gjennom grunnkurset

Hamar

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kun

Stavanger

to
11
jun
 
 
on
10
jun

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

on
17
jun

Kurs om narkotika

Akan kompetansesenter

Dette er Akan kompetansesenters kurs om narkotika i arbeidslivet. Kurset tar for seg utfordringer de

Oslo

september 2020

fr
10
sep
 
 
ti
08
sep

Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly 2020 (NADRA)

Nordic welfare center

We warmly welcome Nordic researchers and others working with social and health approaches as well as

Mariehamn, Åland

fr
11
sep
 
 
to
10
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

to
10
sep

Septemberkonferansen 2020: Traumer og rus

RVTS Vest

Bergen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)