Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 22688j
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

januar 2020

on
08
jan

ROP-dagen 2020

NKROP

ROP-dagen 2020 stiller spørsmålet: Hva er behandling? ROP-dagen 2020 gjør opp status for behandlinge

Oslo

on
08
jan

Nasjonal erfaringskonferanse om gode pasientforløp

KS og FHI

Hovedtema er erfaringsdeling med eksempler fra arbeidet med å utvikle helhetlige, koordinerte og trygge tjenester i kommuner og på sykehus.

Oslo

to
09
jan

Januarkonferanse om digital vold 2020

RVTS Nord, Tromsø Kommune, SMISO, Statens Barnehus, Politiet

Vi ser stadig en økning av digital vold blant unge. Hvordan kan vi som fagpersoner møte dette, og hv

Tromsø

to
09
jan

Dagskonferanse med Eia Asen

Institutt for mentalisering

Dette er et dagskurs som vil begeistre og inspirere til nye måter å forstå og møte familier på – i a

Oslo

on
22
jan
 
 
ti
21
jan

Kjærlighet & Grenser nettverkssamling

KoRus-Sør

Samlingen skal være til inspirasjon og faglig påfyll i tillegg til erfaringsutveksling.

Sandefjord

on
22
jan
 
 
ti
21
jan

Opplæring i «Kjentmann»

KoRus-Oslo og KoRus-Øst

- et beredskapsverktøy for skolefolk som møter elever med rusproblemer

Gardermoen

to
23
jan
 
 
on
22
jan

Mot til å se – evne til å handle 2020

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Stavanger

to
23
jan
 
 
on
22
jan

Arbeid og helse – Åpen arena 2020

Nasjonal Kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehab., Helsedirektoratet og Arbeids- og Velferdsdir.

Helsepersonell Ansatte i NAV Brukere av arbeidsrettede tjenester Myndigheter

Oslo

25
jan
 
 
to
23
jan

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi

Institutt for mentalisering

Det er et klinisk relevant kurs i utgangspunktet beregnet for psykologer og psykiatere.

Oslo

on
29
jan
 
 
ma
27
jan

REHAB-2020

Faglig forum

Kongressen er for alle som arbeider innen rehabiliterings- og habiliteringsfeltet; -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i opptreningsinstitusjonene, i spesialistavdelingene, innen forskning og utdanning

Trondheim

februar 2020

ti
04
feb
 
 
ma
03
feb

Vondt inni seg

FFHS

Denne konferansen retter seg mot alle som jobber med psykisk helsehjelp til barn og unge, som ønsker

Oslo

ti
04
feb

Betydningen av en trygg tilknytning

Rusfri Oppvekst

Denne dagen skal Haarklou snakke om hvor viktig en trygg tilknytning er, og hvordan en utrygg tilknytning påvirker barn.

Kristiansand

ma
10
feb

Toppmøte barn og unge

KS

KS inviterer ungdomsråd, unge lokalpolitikere, kommunedirektører, ordførere, organisasjoner og nasjo

Oslo

on
12
feb
 
 
ma
10
feb

Rus og psykisk helse 2020

Faglig Forum

Invitasjon til deg som jobber innen psykisk helsevern og rustjenesten eller som er interessert i fag

Oslo

ti
11
feb

Uteliv og illegale rusmilder - trixing og mixing.

KoRus-Vest Bergen

Kurset er for ansatte i utelivsbransjen og holdes av KoRus Vest Bergen i samarbeid med teatergruppen TeaterClub.

Bergen

ti
11
feb

Graviditet og barseltid i et tverrkulturelt perspektiv

RBUP Øst og sør

Leger, psykologer, jordmødre, helsesøstre, sosionomer og andre som arbeider med familier med tverrkulturell bakgrunn i fasen med graviditet og barseltid.

Oslo

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

5. Nasjonale konferanse om Hjertet og Hjernen

Norsk Forening for cerebrovaskulær forskning

Hjertet og hjernen er uløselig knyttet til hverandre og deler mange risikofaktorer for sykdom. Minst

Oslo

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset går over to dager og tar opp temaer som migrasjon og helse i et livsløpsperspektiv, hvordan påvirker sosiale forhold helsen, språkbarrierer mm.

Oslo

fr
14
feb
 
 
to
13
feb

Skolenærvær 2020

JobbAktiv

Det er på tide å besøke Harstad, som er tredje største by i Nord-Norge, og et sentrum for kultur og

Harstad

ti
25
feb

Fokus på far!

RBUP, Bufetat og KoRus-Sør

Hva er veien videre i forhold til farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?

Oslo

mars 2020

to
05
mar
 
 
on
04
mar

Konferanse om selvskading

RVTS Nord i samarbeid med LFSS

Første dag vil være en markering av LFSS sitt 10- årsjubileum med tilbakeblikk på hva organisasjonen

Gardermoen

on
04
mar

Barn med FASD - Tiltak i hjem, barnehage og skole

RBUP Øst og sør

Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap om hvilke tiltak som kan være nyttige for barn med FASD både i barnehage, på skole og hjemme.

Oslo

ma
06
jan
 
 
to
05
mar

Verdensdagen mot selvskading - "Fra holdning til handling"

NAPHA

Konferansens første dag vil gi en faglig oppsummering av hva LFSS har bidratt med i forskn

Oslo

fr
06
mar
 
 
to
05
mar

Innføringskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Målgruppe Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere samt i spesialisthelsetjenesten.

Bergen

on
11
mar
 
 
ti
10
mar

PKF-konferansen 2020

Politiets kriminalitetsforebyggende forum

PKF-konferansen er en kompetansearena og nettverksbygger for å løfte kriminalitetsforebygging strategisk og praktisk

Gardermoen

ti
10
mar

Alor-nettverk

Akan kompetansesenter, Trasoppklinikken, A-Senteret (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo), Incognito klinikk, KoRus Oslo og Blå Kors

Alor-nettverket er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusb

Oslo

ti
17
mar
 
 
ma
16
mar

ADHD i skolen

JobbAktiv i samarbeid med ADHD Norge

En konferanse for alle som arbeider med barn i skolen. Alle som arbeider med barn i skolen har møtt

Gardermoen

ma
16
mar

Sjef i eget liv, vi er alle pårørende

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt Norge AS, Kompetansesenter Rus Midt Norge og Lade behandlingssenter

Målgruppe for konferansen er ansatte i førstelinjetjenesten (barnevern, PPT, helsestasjon, rus- og p

Stjørdal

to
19
mar
 
 
ti
17
mar

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager.  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggen

Oslo

ti
17
mar

Barn som pårørende

Barns Beste i samarbeid med Helsedirektoratet

Konferansen handler om barn som pårørende, og om hvordan ledere og ansatte i den kommunale helse- og

Oslo

ti
24
mar
 
 
ma
23
mar

Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland sør

KoRus-Vest Bergen

Dag 3 v/ RKBU 2. april 2020 Dag 4 v/ RVTS 7. mai 2020 Dag 5 v/ Bufetat 4. juni 2020

Bergen

to
26
mar
 
 
on
25
mar

Samarbeidskonferansen 2020

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Omstilling, partssamarbeidet i staten, byråkratiets godhet og arbeidsglede er noen av temaene på Samarbeidskonferansen 2020

Tromsø

on
25
mar

Dagskurs i Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Oslo

to
26
mar

«Hva vil folk si?» Om ungdom som lever med negativ sosial kontroll

RBUP Øst og Sør

Målgruppe: Ansatte i skolehelsetjenesten, lavterskeltilbud, familievern og spesialisthelsetjenesten

Oslo

fr
27
mar
 
 
to
26
mar

Eldre og rus

KoRus-Vest Bergen

Et kurs som tar sikte på å bidra med økt kompetanse til å fange opp eldre med rusmiddelproblemer og å kunne tilby bistand.

Bergen

ti
31
mar
 
 
ma
30
mar

Bærekraft i kommunal planlegging

Forum for kommunal planlegging i samarbeid med KS, KMD, KLD, LMD, HOD, SD v/Vegdirektoratet og Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging (FUS)

Den årlige Kommuneplankonferansen

Kirkenes

on
01
apr
 
 
ti
31
mar

Cannabis i et forebyggingsperspektiv

KoRus-Øst

Begge dager vil vi høre ungdommens stemmer og erfaringer fra kommuner i vår region

Oslo

april 2020

to
02
apr
 
 
on
01
apr

StaRuskonferansen2020

Stavanger Universitetssykehus

StaRus konferansen er en dialog-konferanse for alle som ønsker å bidra til kunnskapsutviklingen på r

Stavanger

to
23
apr
 
 
ti
21
apr

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager.  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggen

Oslo

on
22
apr

Medikamentavhengighet

Akan kompetansesenter

Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika. Derfor tilbyr kompetansesenteret

Trondheim

ma
27
apr

Håndtering av følelser i skolen

RBUP Øst og Sør

Dagskurs

Oslo

to
30
apr
 
 
ti
28
apr

Barn og unge kongressen

Norce, NTU, NUBU, FHI m.fl

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser ut

Bergen

ti
28
apr

Dagskurs i Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Molde

on
29
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Bodø

to
30
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Kristiansand

mai 2020

ti
05
mai
 
 
ma
04
mai

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi-konferansen

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi

Alle yrkesgrupper velkommen.

Oslo

ti
12
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Skien

on
20
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Steinkjer

ti
26
mai
 
 
ma
25
mai

Skolevegringskonferansen 2020

JobbAktiv

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen. "Om å fremme nærv

Gardermoen

juni 2020

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Nordic conference on Family Focused Nursing

Universitetet i Stavanger

The theme of the conference is family focused nursing and promoting lifelong health for families in

Stavanger

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2020

Institutt for mentalisering

Bagno Vignoni

Bagno Vignoni

ti
02
jun

Individrettet Akan-arbeid

Akan kompetansesenter

Er du trygg i ditt arbeid med individuelle Akan-saker? Ønsker du å vite mer om hvordan du skal håndt

Oslo

to
04
jun

Bedre rusbehandling - en nasjonal konferanse om feedbackverktøy

Nasjonal kompetansetjeneste TSV

Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres  resultatene av behandling

Oslo

ma
08
jun

Du skjønner ingenting!

RBUP Øst og Sør

Relasjonens betydning i arbeid med traumatiserte og relasjonsskadde barn og unge. Praksisnært kurs hvor møter mellom profesjonelle og brukerne står i fokus. Makt, ordbruk og taus kunnskap er noe av begrepene som belyses ved hjelp av konkrete case.

Oslo

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kun

Stavanger

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Klikk av ved første dag for påmelding. Gjennom grunnkurset

Hamar

to
11
jun
 
 
on
10
jun

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

on
17
jun

Kurs om narkotika

Akan kompetansesenter

Dette er Akan kompetansesenters kurs om narkotika i arbeidslivet. Kurset tar for seg utfordringer de

Oslo

august 2020

on
26
aug
 
 
ti
25
aug

Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland nord

KoRus-Vest Bergen

Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord.

Førde

fr
28
aug
 
 
to
27
aug

Innføringskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser

Bergen

september 2020

fr
10
sep
 
 
ti
08
sep

Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly 2020 (NADRA)

Nordic welfare center

We warmly welcome Nordic researchers and others working with social and health approaches as well as

Mariehamn, Åland

fr
11
sep
 
 
to
10
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

to
10
sep

Septemberkonferansen 2020: Traumer og rus

RVTS Vest

Bergen

oktober 2020

to
29
okt
 
 
ti
27
okt

MI gruppeterapi

KoRus-Vest Bergen

Bergen

fr
30
okt
 
 
to
29
okt

Folkehelsekonferansen 2020

Folkehelseforeningen (FHF) i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, fo

Trondheim

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)