Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3682q3
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

april 2021

to
08
apr

Webinar: Snakk om det! Ungdom, alkohol og rus

Blå Kors og Kirkerådet

I dette webinaret får du nyttig kunnskap og praktiske råd og tips til å snakke med ungdom om alkohol

Webinar

to
08
apr

Digital Alor samling Rogaland

KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter og Haugaland A-senter

Et arbeidsliv og arbeidsmiljø i krise – hvordan jobbe forbyggende?

Webinar/Rogaland

on
14
apr

Barn og sorg

ISOP

Denne fagdagen vil belyse hvordan barn og unge opplever å miste nære personer etter langvarig sykdom

Digitalt kurs

on
14
apr

Hvordan møtes minoritetsspråklige i offentlige velferdstjenester, og i rettshjelpstilbud?

Arbeidsforskningsinstituttet AFI v/OsloMet

Til tross for omfattende norske velferdsordninger, er det ingen garanti for at hjelpen når de trenge

Webinar

fr
16
apr

Slik bygger vi elevenes og studentenes psykiske helse

Fagfokus

En fagdag med målsetning om å forstå hva som skjer med elever og studenter som sliter psykisk. Og hv

Webinar

fr
16
apr

Interkulturell kommunikasjon

Fagfokus

Har du opplevd å «tråkke i salaten», å gjøre noen kulturelle blundere i møte med andre mennesker? Ka

Webinar

fr
16
apr

Frokostseminar om snakkemedbarn.no

RVTS Øst

Er du nysgjerrig på snakkemedbarn.no? Lurer du på hva nettsiden inneholder og hvordan du kan bruke d

Webinar

on
21
apr
 
 
ti
20
apr

Utenforskap 2021 - Kampen om selvbildet

Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og KLM Lahnstein

Til denne konferansen har vi invitert fagfolk fra ulike fagmiljøer til å belyse temaet «Kampen om se

Webinar

ti
20
apr

Risikovurdering av ekstremistisk vold

De 5 RVTSene

3 webinarer: 20, 21 og 23.april

webinar

ti
20
apr

Hverdagsmestring – Recovery i praksis

Recoverynettverk Midt-Norge

Mange aktører er i gang med, eller ønsker å arbeide mer recoveryorientert. Det er ikke uvanlig å møt

Webinar

on
21
apr

Alor webinar Region Midt

Kompetansesenter rus Midt-Norge, Behandlingsenheter innenfor rusbehandling i Midt-Norge, Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter Trøndelag,

Om å ta vare på hverandre i en pandemi.

Webinar/midt-Norge

on
21
apr

BTI og Tidlig inn - hva sier lovverket?

KoRus-Bergen, Statsforvaltaren i Vestland og Rogaland

Velkommen til webinar om lovverk knyttet til samhandling rundt barn og unge.  Det vil bli prese

Webinar

fr
23
apr
 
 
to
22
apr

Skolenærvær

Fagfokus

Skolevegring og manglende skolenærvær har vokst frem som en av problemområdene i norsk skole

Gardermoen

to
22
apr

Hvordan forstår vi alvorlig psykisk lidelse?

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Hvordan forstår vi alvorlig psykisk lidelse? Spørsmålet stilles av Nasjonalt senter for erfaringskom

Webinar

to
22
apr

Alor-samling Vestfold, Telemark og Buskerud

Kompetansesenter rus – region sør (KoRus-Sør) i samarbeid med Akan kompetansesenter og Borgestadklinikken.

Mye av det rus- og spillforebyggende arbeidet på jobben handler om å «se» sine kollegaer og sine medarbeidere.

Webinar

ti
27
apr

Kurs om doping

Akan Kompetansesenter i samarbeid med Steroideprosjektet og Antidoping Norge.

Læringsmål: Økt kompetanse om doping, konsekvenser ved bruk og hvordan forebygge og håndtere problemer i virksomheten.

Webinar

to
29
apr
 
 
on
28
apr

Ruskonferansen 2021

Rusbehandling Midt-Norge

Det er fortsatt en del mennesker som opplever at det er vanskelig å være åpen om rusproblemer, og fl

Digital konferanse

on
28
apr

Samfunnet - en viktig arena for recoveryprosesser

Jæren recovery college

Hovedforeleser er professor OTTAR NESS. Han vil holde to aktuelle foredrag:Foredrag I: «Vi vet

Webinar/Rogaland

on
28
apr

EMCDDA webinar: Advocacy for science-based prevention: the evidence doesn’t speak for itself

EMCDDA

Lurer du på hva som er evidensbasert forebygging og hvordan man kan overbringe denne kunnskapen til beslutningstakere?

Webinar

to
29
apr

Foreldre- og lærerrollen når livet ikke går på skinner

Fagfokus

Den mangeårige pedagogen Merete Ovesen holder sammen med sin sønn Isak seminar om oppdragelse, om AD

Webinar

to
29
apr

Overdoseforebyggende arbeid

KoRus Vest Bergen

Målgruppe: Ansatte i kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Vestland fylke.

Webinar /Vestland fylke

fr
30
apr

Elever som strever

Fagfokus

Det er et stort omfang av eksplisitte vansker som gjør at elever strever på skolen. Det er veld

Webinar

fr
30
apr

Velferdsuniversitetet: Livsmestring

Universitetsbiblioteket i Stavanger og Nettverk for velferdsforskning

Få med deg samtale og debatt om livsmestring i barnehage, skole og hverdagsliv.

webinar

mai 2021

to
06
mai

Barnehagebarn og angst

ISOP

Vet du hva om kjennetegner et barn som har angst? Tar du signalene på alvor når du ser dem? Eller te

Digitalt kurs

to
06
mai

Webinar om Velferdsteknologi i tjenesteytingen Rus og Psykisk helse

Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelagsløftet

Webinar for å sette søkelys på hvordan man kan benytte velferdsteknologi i tjenesteytingen til personer som har rus og psykisk helse utfordringer.

Webinar

ti
11
mai

Nye utfordringer i folkehelsearbeidet - teknologiens rolle

Høgskulen på Vestlandet sammen med sentrale aktører

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på aktuelle utfordringer i folkehel

Digital konferanse

ti
11
mai

Relasjoner - En grunnmur i barnehagens og skolens arbeid

Statsforvalteren i Innlandet

May Britt Drugli retter søkelyset mot de viktige relasjonene i barnehagens og skolens arbeid.

Webinar

to
20
mai
 
 
on
19
mai

Rehabiliteringskonferansen 2021

NHS

NSHs årlige rehabiliteringskonferanse arrangeres digitalt 19. og 20. mai. Program er under utarbeide

webinar

on
19
mai

Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov

Statsforvaltaren i Vestland

Vi har gleda av å invitere deg til regelverkssamlingar om saksbehandling av saker om barn og elevar

Webinar

to
20
mai

«Hva er viktig for oss i våre bedringsprosesser»

KoRus-Sør

Tema for dagen er hva brukere og pårørende erfarer som viktig i egne bedringsprosesser.

Webinar

on
26
mai
 
 
ti
25
mai

Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI)

KoRus vest Bergen

Gjennom et to-dagers innføringskurs i Motiverende Samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i MI

Webinar

ti
25
mai

Nettseminar om forebygging av seksuelle overgrep i samiske samfunn

Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med Arran lulesamisk senter, Hamarøy kommune og Narvik kommune

Statsforvalteren i Nordland har samarbeidet med kommunene og fagmiljøer på bakgrunn av "Tysfjord-sak

Webinar

to
27
mai
 
 
on
26
mai

Barns beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

Statsforvalteren og RVTS

Konferansen er gratis og åpen for alle som ønsker å delta, men vil være særlig relevant for deg som jobber med barn og unge

Webinar

to
27
mai

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Fagfokus

En praktisk fagdag med særlig fokus på internett-relaterte overgrep

Webinar

fr
28
mai

Slik blir du dyktig til å observere og forstå samspill mellom elever

Fagfokus

Et praktisk webinar som gir deg verktøy til å undersøke en sak ved mistanke om mobbing

Webinar

fr
28
mai

Ny som leder

KLM-Lahnstein

Nye ledere, medarbeidere som ønsker å bli ledere, tillitsvalgte og andre interesserte, vil ha god nytte av dette praktisk rettede dagsseminaret som går digitalt

Digital konferanse

ma
31
mai

Å gå løs på seg selv - Et praktisk webinar om selvskading

Fagfokus

Dette er et kurs ”for alle”. De siste to-tre tiårene har det vært en påfallende økning av selvskaden

Webinar

juni 2021

ti
01
jun

Digitaliseringskonferansen 2021

Digdir

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering

Digital konferanse

to
03
jun

Psykiatri for deg uten psykiatrisk utdanning

Confex

Øk din kunnskap om psykisk sykdom. Bli tryggere i møte med personer med psykiske lidelser og utfordrende adferd.

Oslo

to
03
jun

Helsefellesskapskonferanse

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Helsefellesskapskonferansen– vi deler erfaringer for en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste

Webinar

ti
08
jun

Fagdag om tiltak mot vold og aggresjon i skolen

Fagfokus

Trusler og vold oppleves som et økende problem i den norske skole.

Webinar

fr
11
jun
 
 
to
10
jun

Naturen som bidrag til recovery

KoRus-Sør i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark.

Vi er alle en del av naturen, noe som av og til er lett å glemme med det livet vi lever. Noen ganger

Langesund

to
10
jun

Kurs om narkotika

Akan kompetansesenter

Læringsmål: Øke kompetansen om hva arbeidsplassen kan gjøre for å forebygge, oppdage og håndtere narkotikaproblemer.

webinar

to
10
jun

Føre Var

KoRus Vest Bergen

Er du interessert i rusmiddeltrender? Følg Føre Var-webinaret. Da lanseres vårens Føre Var.

Webinar

ti
15
jun

Forståelse og mestring av egne og andres følelser, ønsker og behov i psykisk helse og rusarbeid

KoRus Sør

Målgruppe:Fagfolk i rus og psykisk helsetjenester i kommuner og spesialisthelsetjenester. Kurset er

ti
15
jun

Webinar. Pandemi, vold og rus: økt stress og stengte sosiale arenaer

Statsforvalteren, NAPHA, helseforetakene og KoRus.

Stress øker både voldsrisiko og rusrisiko. Pandemien er, i varierende grad, en slik situasjon med øk

Webinar

august 2021

fr
27
aug
 
 
to
26
aug

Innføringskurs i Motiverende Samtale (MI)

KoRus vest Bergen

Gjennom et to-dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i MI.

Bergen

05
sep
 
 
29
aug

Fremtidens psykiske helsetjenester

NAPHA

Et fordypningsseminar

Hellas

september 2021

fr
10
sep
 
 
to
09
sep

Septemberkonferansen: Traumer og rus. Veien inn, veien ut.

RVTS Vest

Søkelys på traumer og rus

Bergen

on
15
sep
 
 
12
sep

European conferance on FASD 2021

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader

Arendal

on
29
sep
 
 
ti
28
sep

Barnet & Rusen 2021

KoRus-Sør

Vi ønsker velkommen til årets Barnet & Rusen-konferanse! Dette er årets konferanse-begivenhet fo

Sandefjord

ti
28
sep

Aktivitetsplikten i praksis - Digital samling om skolemiljø

Statsforvalteren i Innlandet

Skolen skal utvikle inkluderende felleskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever.

Webinar

to
30
sep
 
 
on
29
sep

Regionalt alkoholnettverk

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Agder og KoRus Sør

Årlig samling for salgs- og skjenkeansvarlige i Vestfold og Telemark, Agder og Viken, region Buskerud

Arendal

oktober 2021

ti
12
okt

Fagdag om traumesensitiv omsorg

Fagfokus

En praktisk fagdag (webinar) for alle som arbeider med traumebasert tilnærming. Med Ole Greger Lillevik!

Webinar

on
20
okt
 
 
ti
19
okt

Høstkonferanse - Leve hele livet 2021

Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med regionalt støtteapparat for Leve hele livet.

Målgruppe:Ansatte i kommunene som jobber med Leve hele livet og frivillige organisasjoner

Bodø

fr
29
okt
 
 
to
28
okt

Folkehelsekonferansen 2021

Folkehelseforeningen

Årets tema er klima og bærekraftig folkehelsearbeid

Trondheim

to
28
okt

Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring

Statped og Statsforvalteren i Innlandet

Tema for fagtorgene er nært knyttet til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Lillehammer / digitalt

ti
02
nov
 
 
31
okt

Ungdomskonferansen 2021

Bufdir i samarbeid med Agder fylke og Kristiansand kommune

Er du valgt inn i ungdomsråd, eller jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker unges liv?

Kristiansand

november 2021

on
17
nov
 
 
ti
16
nov

NUBU-konferansen

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

I år ønsker vi å se nærmere på brukerinvolvering og samutvikling i hjelpetiltak for barn og unge. K

Webinar

fr
26
nov
 
 
to
25
nov

Rusomsorg i praksis

Fagfokus

Mestring, likeverd og muligheter

Gardermoen/streaming

2020@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)