Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: p2k2nx
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

september 2020

ti
01
sep

Gatenær 2020

KORUS OSLO og Velferdsetaten i Oslo kommune ved Uteseksjonen i Oslo

Rusreformen - fra straff til hjelp - nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?

Oslo

fr
11
sep
 
 
to
10
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse/ AVLYST!

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

to
10
sep

Overdose-konferansen 2020

Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, Alarm, Funkishuset og KoRus Stavanger

Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, Alarm, Funkishuset og KoRus Stavanger arrangerer i samarbeid en kunnskapsbasert Overdosekonferanse for relevante hjelpeinstanser med oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og statistikk.

Stavanger

to
10
sep

Septemberkonferansen 2020: Traumer og rus

RVTS Vest

Bergen

to
17
sep

FOREBYGGING I PRAKSIS

AKAN

Et praksisnært kurs som sikrer fremdrift og resultater for deg som har en rolle i arbeidet med å forebygge rus- og avhengighetsproblematikk på din arbeidsplass.

Live videokurs

on
23
sep
 
 
ma
21
sep

Fordypningskurs i rus og psykiatri

SERAF, Universitetet i Oslo

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser

Oslo

ma
21
sep

webinar om nasjonal faglig retningslinje "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge"

Helsedirektoratet

Målet med retningslinjen "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" er å styrke oppdager- og handli

Webinar

on
23
sep

Barnet & Rusen 2020

KoRus-Sør, Borgestadklinikken

I år blir det en annerledes konferanse på grunn av koronasituasjonen. Den fysiske konferansen blir e

Sandefjord

oktober 2020

ti
06
okt

Covid-19 avslørte sårbarheten vår – rust opp folkehelsen!

NCD alliansen: Kreftforeningen, Rådet for psykisk helse m.fl.

Dette blir innholdsrik time der vi skal snakke om utfordringer og muligheter som koronasituasjonen gir for å iverksette effektive tiltak for å bedre folkehelsen

Webinar

fr
09
okt
 
 
on
07
okt

European Society for Prevention Research Conference

European science for prevention and research and EMCDDA

Our theme this year is  ‘Make prevention science relevant for all: co-production and impact’ an

Lisbon, Portugal

on
07
okt

Livskvalitet – lansering av Norges første befolkningsundersøkelse – webinar

Helsedirektoratet, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Lansering av Norges første befolkningsundersøkelse om livskvalitet

Webinar

to
08
okt

«Jeg heier på erfaringskonsulenten»

NAPHA

Webinar

ti
13
okt

Lansering psykisk helserapport «Jeg skulle hatt BUP i koffert»

Barneombudet

Får ungdom som har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten god og tilpasset hjelp når de trenger det?

Streames på facebook

ti
13
okt

"Våg å se - våg å handle"

Likestillingssenteret, regionale krisesenter og Fylkesmannen

Kurs om vold og overgrep mot barn

Kirkenær

on
14
okt

Digital nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid

Fylkesmannen i Trøndelag, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse

Målgruppe:Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helseplager og

Webinar

to
15
okt
 
 
on
14
okt

Invitasjon til webinar på barnehage- og skoleområdet

Fylkesmannen i Oslo og Viken

veiledningssamling på sentrale lovområder for barnehage og skole i 2020

Webinar

to
15
okt
 
 
on
14
okt

Te ka slags nøtte? 2020

KoRus-Nord

Jubileumskonferanse! I år feirer vi at "Te ka slags nøtte?" har 20 års jubileum. Konferansen arrangeres som alltid i Narvik, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk.

Webinar

fr
16
okt
 
 
to
15
okt

Felles kontaktmøte på barnehage- og skoleområdet

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Målgruppe:Kommunale barnehagemyndigheter, kommunale skoleeiere, USN, Utdanningsforbundet og Fagforbu

Informasjon kommer

to
15
okt

Sosial ulikhet i helse blant barn og unge

KoRus Oslo

"Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse - en kartleggingsundersøkelse av byomfattende pla

Digitalt arrangement

to
15
okt

Eldreomsorgen og COVID-19

NAPHA

Eldreomsorgen og COVID-19

Oslo

to
15
okt

Digital nettverkssamling for ACT/FACT-Team i Oslo

KoRus Oslo

Samlingen er arrangert av Korus Oslo, Fylkesmannen i Oslo og Viken og lokalt Utviklingssenter for ps

Digital Nettverkssamling

to
15
okt

Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse

By- og regionforskningsinstituttet

Sosial ulikhet i helse blant barn og unge i Oslo – presentasjon av rapport

Webinar

fr
16
okt

Rehabilitering - helt hjem!

NAPHA - NSH

Oslo

fr
16
okt

Alor Agder- digital nettverkssamling

Alor Agder

Målgruppe: alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger knyttet

Digital nettverksamling

ti
20
okt
 
 
ma
19
okt

Sorg og traumer

JobbAktiv

Oppfølging av barn og familier i krise.

Oslo

ti
20
okt
 
 
ma
19
okt

Ungt utenforskap 2020

JobbAktiv

Om ungdom, utenforskap og arbeid

Oslo

ti
20
okt
 
 
ma
19
okt

Skolevegringskonferansen 2020

JobbAktiv

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen. "Om å fremme nærv

Gardermoen

fr
23
okt
 
 
to
22
okt

Nettverkssamling for psykososiale kriseteam i Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, RVTS Nord og Hammerfest kommune

Faglig påfyll og nettverksbygging for psykososiale kriseteam i Finnmark.

Hammerfest

to
22
okt

Regelverksamling barnehage

Fylkesmannen i Rogaland

Tilrettelagt barnehagetilbod - rettar, plikter og utviklingsarbeid.

Teams

to
22
okt

"Mot til å sjå, evne til å handle"

KoRus Midt-Norge

Frå bekymring til handling på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring

Teams

ti
27
okt
 
 
ma
26
okt

Karriereveiledning i skolen

JobbAktiv

Konferansen vil sette fokus på muligheter og metoder innen karriereveiledning i skolen.

Oslo

ti
27
okt

Psykisk helse og rus 2020

NSH

Oslo

to
29
okt
 
 
ti
27
okt

MI gruppeterapi

KoRus-Vest Bergen

Et praksisrettet kurs med vekt på øvelser, og hvordan generelle prinsipper fra Motiverende samtale k

Bergen

to
29
okt
 
 
on
28
okt

Pakkeforløp og samhandling

KoRus-Sør

Målgruppe: Ansatte i kommunenene (evnt. spesialisthelsetjeneste) med arbeid innenfor rus- og psykisk

Sandefjord

fr
30
okt
 
 
to
29
okt

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2020

Folkehelseforeningen (FHF) i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Onsdag 28. oktober er satt av til forkonferanser.

Trondheim

to
29
okt

"Corona til kaffen - arbeidslivet under en pandemi"

ALOR

Velkommen til digitalt frokostseminar med alor! Som gjest har vi med oss en leder fra reiselivsbrans

Digitalt

november 2020

ti
03
nov
 
 
ma
02
nov

Regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

RVTS Midt, Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune

Konferansen foregår digitalt over to dager

Nettarrangement

on
04
nov
 
 
ti
03
nov

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøsenteret, UIS

Meld deg på høstens konferanse om kvalitetsutvikling i barnehage og skole!

Oslo

on
04
nov

Felles fagdag for kommunale saksbehandlere som jobber med salgs- og skjenkesaker i Midt - Norge

KoRus Midt-Norge

Dette Webinaret er gratis - De påmeldte  vil få en mail med påmeldingslenke i forkant av kurset

Webinar

ti
10
nov
 
 
ma
09
nov

Barnevernskonferansen 2020

JobbAktiv

Konferansen setter søkelys på barns rettssikkerhet, mulighetene for større stabilitet i tjenestene, og verktøy for konflikthåndtering.

Oslo

ti
10
nov

Vold i nære relasjoner - Webinar

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik

Målgruppe:Bruker- og pårørendeorganisasjoner, barnevern, utdanning, ansatte i helse og omsorg i

Webinar videokonferanse

ti
10
nov

Recovery og samarbeid

KoRus-Sør

Dette er et seminar som tar for seg recovery, brukermedvirkning og samarbeid mellom brukere og tjenester

Sandefjord

ti
10
nov

KRISE 2020

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med DPS Gjøvik

"Vold i nære relasjoner". I år arrangeres konferansen som videokonferanse.

Videokonferanse

on
11
nov

KURS OM SPILLPROBLEMATIKK, VIDEOKURS VIA ZOOM

AKAN

Bindende påmelding, avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes med full pris.

Oslo

fr
13
nov
 
 
to
12
nov

PSYKEN OG JOBBEN

Velferd.no

Om psykisk helse, utenforskap og arbeid

Oslo

ti
17
nov

Erfaringssamling for brukertilfredshetsevalueringen

KoRus Midt-Norge

Påmeldingsfrist Fredag 2. oktober 2020

Digitalt

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Tverrfaglighet i skolen

JobbAktiv

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

Oslo

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Fordypningskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Et kurs for dem som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i Motiverende Samtale

Bergen

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Integreringskonferansen 2020

JobbAktiv

Integrering gjennom kunnskap, arbeidsmarkedstilknytning og de gode tilpassede løsningsmodellene. Dette er noen av stikkordene til årets konferanseprogram.

Oslo

to
19
nov

TryggEst-konferansen 2020

Bufdir

ryggEst/vold og overgrep mot sårbare voksne.

Digitalt arrangement

ma
23
nov

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP), RBUP og NKVTS

Seminaret er åpent for alle som jobber med, eller interesserer seg for, implementering og implemente

Oslo

on
25
nov
 
 
ti
24
nov

DE DIGITALE AKAN-DAGENE 2020

AKAN

Vi lover et spennende program som streames live fra studio.

Webinar

ti
01
des
 
 
ma
30
nov

Ung velferd

JobbAktiv

Om ungdom, utenforskap og arbeid

Oslo

desember 2020

to
03
des
 
 
ti
01
des

Barn- og unge kongressen 2020

Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, NTNU, UiT RKBU, Norce, Nubu

UNG 2020: Prikk lik og unik

Heldigital

fr
11
des
 
 
to
10
des

Fagkonferanse rus og psykisk helse

RIO i samarbeid med Veien tilbake

En rekke foredragsholdere vil presentere det de brenner for på sine fagfelt, og vil belyse

Oslo

to
10
des

Rusfaglig forum: Tid for hjem - oppfølgning av ROP-pasienter

KoRus-Vest Bergen

Botilbud til brukere med ROP-lidelser: Suksessfaktorer, utfordrings-bilder og praksiseksempler.

Bergen

januar 2021

on
20
jan
 
 
ma
18
jan

Psykisk helse 2021

Faglig Forum

Hvordan sikre god psykisk helse i et samfunn?

Trondheim

mars 2021

to
11
mar

alor nettverkssamling

KoRus-Vest Bergen

Tema for samlingen: Kultur og forebygging.

Bergen

april 2021

on
07
apr

TryggEst-konferansen 2021

Bufdir

Oslo

august 2021

05
sep
 
 
29
aug

Fremtidens psykiske helsetjenester

NAPHA

Et fordypningsseminar

Hellas

september 2021

on
15
sep
 
 
12
sep

European conferance on FASD 2021

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader

Arendal

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)