Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3re67i
(Skriv inn koden over.)

Oppvekstkonferanse

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

november 2020

ti
03
nov
 
 
ma
02
nov

Regional konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

RVTS Midt, Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune

Konferansen foregår digitalt over to dager

Nettarrangement

on
04
nov
 
 
ti
03
nov

Læringsmiljøkonferansen 2020

Læringsmiljøsenteret, UIS

Meld deg på høstens konferanse om kvalitetsutvikling i barnehage og skole!

Oslo

on
04
nov

Felles fagdag for kommunale saksbehandlere som jobber med salgs- og skjenkesaker i Midt - Norge

KoRus Midt-Norge

Dette Webinaret er gratis - De påmeldte  vil få en mail med påmeldingslenke i forkant av kurset

Webinar

to
05
nov
 
 
on
04
nov

Fagsamling for barneverntenestene i Vestland

Barneverntenesta i Austevoll, Tysnes og Kvinnherad i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland.

Fagsamling om analyse, vurdering og beslutningar i barnevernetenesta si sakshandsaming.

Bergen

on
04
nov

Vet du hva du drikker?

Actis, Eurocare og Kreftforeningen

Merking av alkoholholdig drikke

Webinar

fr
06
nov

Barns og unges situasjon etter rusreformen

Forbudet mot rusgift

Barnas situasjon etter en rusreform vil bli grundig belyst i denne konferansen.

Oslo

ti
10
nov
 
 
ma
09
nov

Barnevernskonferansen 2020

JobbAktiv

Konferansen setter søkelys på barns rettssikkerhet, mulighetene for større stabilitet i tjenestene, og verktøy for konflikthåndtering.

Oslo

ti
10
nov

Vold i nære relasjoner - Webinar

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet, DPS Gjøvik

Målgruppe:Bruker- og pårørendeorganisasjoner, barnevern, utdanning, ansatte i helse og omsorg i

Webinar videokonferanse

ti
10
nov

Recovery og samarbeid

KoRus-Sør

Dette er et seminar som tar for seg recovery, brukermedvirkning og samarbeid mellom brukere og tjenester

Sandefjord

ti
10
nov

KRISE 2020

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med DPS Gjøvik

"Vold i nære relasjoner". I år arrangeres konferansen som videokonferanse.

Videokonferanse

fr
11
des
 
 
on
11
nov

Har strategien Bolig for velferd virket etter hensikten?

Husbanken

Den boligsosiale strategien går mot slutten og skal evalueres

Webinar

on
11
nov

Digital konferanse om forebygging selvmord

RVTS-Nord, RKBU, NAPHA, SANKS og Vivat

Bakgrunnen for konferansen er Helsedirektoratet sitt «Veiledende materiell for kommunene om forebygg

Webinar

on
11
nov

KURS OM SPILLPROBLEMATIKK, VIDEOKURS VIA ZOOM

AKAN

Bindende påmelding, avmelding senere enn 5 dager før kursstart belastes med full pris.

Oslo

11
okt
 
 
on
11
nov

Basiskurs i kartlegging og samtaleferdigheter rundt rusproblematikk

KoRus-Sør

Økt kompetanse i å avdekke rus, samt økt forståelse og trygghet i å håndtere rusproblemer

Sandefjord

fr
13
nov
 
 
to
12
nov

Pasientsikkerhetskonferansen 2020

I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet

Formålet med konferansen er å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader

Webinar

fr
13
nov
 
 
to
12
nov

PSYKEN OG JOBBEN

Velferd.no

Om psykisk helse, utenforskap og arbeid

Oslo

ti
17
nov

Erfaringssamling for brukertilfredshetsevalueringen

KoRus Midt-Norge

Påmeldingsfrist Fredag 2. oktober 2020

Digitalt

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Integreringskonferansen 2020

JobbAktiv

Integrering gjennom kunnskap, arbeidsmarkedstilknytning og de gode tilpassede løsningsmodellene. Dette er noen av stikkordene til årets konferanseprogram.

Oslo

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Tverrfaglighet i skolen

JobbAktiv

Hvordan løser vi kravet om tverrfaglige tema i praksis?

Oslo

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Fordypningskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Et kurs for dem som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i Motiverende Samtale

Bergen

to
19
nov

Ungdatakonferansen 2020

NOVA, OsloMet

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltakelse. Vi spør: Hva engasjerer ungdom, hvordan deltar de, og kan engasjement også være et problem?

Webinar

to
19
nov

TryggEst-konferansen 2020

Bufdir

ryggEst/vold og overgrep mot sårbare voksne.

Digitalt arrangement

ma
23
nov

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP), RBUP og NKVTS

Seminaret er åpent for alle som jobber med, eller interesserer seg for, implementering og implemente

Oslo

ti
24
nov

Skolen etter Korona

Fagfokus

Formålet  å formidle kunnskap om hva skolene rundt om i landet har lært om egen virksomhet unde

Webinar

on
25
nov
 
 
ti
24
nov

DE DIGITALE AKAN-DAGENE 2020

AKAN

Vi lover et spennende program som streames live fra studio.

Webinar

ti
24
nov

Hvordan fremme et trygt og godt skolemiljø?

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Hvordan arbeide systematisk for å fremme trygt, godt og inkluderende skolemiljø?

Digitalt på Teams

fr
27
nov
 
 
on
25
nov

Tegn og symptomer

Forbundet mot rusgift

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning og beskr

Oslo

to
26
nov

Å bli foreldre og være rusavhengig, Arendal

KoRus-Sør

Målgruppe:Rustjenesten, jordmødre, helsesykepleiere, barnepleiere, kommunepsykolog, leger, psykisk h

Arendal

ti
01
des
 
 
ma
30
nov

Ung velferd

JobbAktiv

Om ungdom, utenforskap og arbeid

Oslo

desember 2020

to
03
des
 
 
ti
01
des

Barn- og unge kongressen 2020

Helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, NTNU, UiT RKBU, Norce, Nubu

UNG 2020: Prikk lik og unik

Heldigital

ti
01
des

Å bli foreldre og være rusavhengig, Drammen

KoRus-Sør

Hvert år fødes det barn i Norge som er eksponert for rusmidler og medikamenter i svangerskapet.

Drammen

ti
01
des

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis

Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Udir, KS og Statped.

Lenke for oppkobling tilsendast kvar enkelt påmeldt like i etterkant av at påmeldingsfristen har gått ut.

Digitalt

on
02
des

Oppvekstkonferanse

Fylkesmannen i Rogaland

Fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet.

Webinar

fr
04
des
 
 
to
03
des

Seminar for pårørende

KoRus-Vest Bergen

På hvilken måte virker rusbruken inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg?

Bergen

on
09
des
 
 
ti
08
des

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi, Agder

Korus-Sør.Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Vi forbeholder oss muligheten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk kompetansespredning i regionen.

Arendal

on
09
des

Regional samling om kompetanseløftet

Fylkesmannen i Oslo og Viken -Barnehage- og utdanningsavdelingen

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Digitalt

to
10
des

Rusfaglig forum: Tid for hjem - oppfølgning av ROP-pasienter

KoRus-Vest Bergen

Botilbud til brukere med ROP-lidelser: Suksessfaktorer, utfordrings-bilder og praksiseksempler.

Bergen

fr
11
des
 
 
to
10
des

Fagkonferanse rus og psykisk helse

RIO i samarbeid med Veien tilbake

En rekke foredragsholdere vil presentere det de brenner for på sine fagfelt, og vil belyse

Oslo

fr
11
des
 
 
to
10
des

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi, Vestfold og Telemark

KoRus-Sør. Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Du vil få beskjed om du har fått plass på kurset innen 16. november.

Sandefjord

ti
15
des

samtalar med barn og unge om vald og overgrep

RVTS Vest og Fylkesmannen i Vestland

Målgruppe: Tilsette i kommunane i Vestland som jobbar med barn og unge

Webinar

ti
15
des

Desemberkonferansen 2020: Ett glass mindre

Actis

Actis inviterer til alkoholpolitisk konferanse

Zoom

on
16
des

KURS OM NARKOTIKA, VIDEOKURS VIA ZOOM

AKAN

Læringsmål: øke kompetansen om illegale rusmidler og hva arbeidsplassen kan gjøre for å forebygge og håndtere bruk av narkotika.

Videokurs - Zoom

januar 2021

on
20
jan
 
 
ma
18
jan

Psykisk helse 2021

Faglig Forum

Hvordan sikre god psykisk helse i et samfunn?

Trondheim

ti
26
jan
 
 
ma
25
jan

Barn som pårørende

Fagfokus

En konferanse for alle som er opptatt av barn og pårørendesamarbeid. Hjelpeapparatet har plikt til å

Gardermoen

ti
26
jan
 
 
ma
25
jan

Sykefraværskonferansen 2021

Fagfokus

Hvordan forebygge sykefravær blant våre ansatte? En konferanse om veiledning, kompetanse og arbeidsm

Gardermoen

februar 2021

ti
16
feb
 
 
ma
15
feb

Helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre

Fagfokus

En møteplass for alle som arbeider med eldre. Hvordan skal vi arbeide med eldre for å vekke gnisten,

Gardermoen

mars 2021

to
18
mar
 
 
to
04
mar

Workshop bruk av sirkelveiledning for selvivaretakelse

Et samarbeidsprosjekt mellom RVTS nord og PhD stipendiat Marlene Bruun Lauridsen (UIT)

Kurset vil ha omfang av 3 enkeltstående heldagssamlinger våren 2021

Tromsø

to
11
mar

alor nettverkssamling

KoRus-Vest Bergen

Tema for samlingen: Kultur og forebygging.

Bergen

fr
19
mar
 
 
to
18
mar

Når krisen rammer

Fagfokus i samarbeid med Klinikk for krisepsykologi

En konferanse for alle som håndterer kriser og beredskap i offentlige og private virksomheter. Klini

Bergen/streaming tilgjengelig

april 2021

on
07
apr

TryggEst-konferansen 2021

Bufdir

Oslo

august 2021

05
sep
 
 
29
aug

Fremtidens psykiske helsetjenester

NAPHA

Et fordypningsseminar

Hellas

september 2021

on
15
sep
 
 
12
sep

European conferance on FASD 2021

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader

Arendal

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)