Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6bnmm5
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

april 2020

to
02
apr

Dagskurs om rus- og psykoselidelser

KoRus-Vest Bergen

Kurset er rettet mot fagpersoner i 1. og 2. linje tjenesten som jobber med rus og psykisk helse.

Bergen

to
23
apr
 
 
ti
21
apr

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager.  Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggen

Oslo

on
22
apr

Medikamentavhengighet

Akan kompetansesenter

Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika. Derfor tilbyr kompetansesenteret

Trondheim

on
29
apr
 
 
ma
27
apr

Fordypningskurs i rus og psykiatri

SERAF

Fordypningskurs i rus og psykiatri har som formål å øke kunnskapen om sammenhengen mellom behandlingen av ulike rusmidler og psykiske lidelser

Oslo

ma
27
apr

Håndtering av følelser i skolen

RBUP Øst og Sør

Dagskurs

Oslo

to
30
apr
 
 
ti
28
apr

Barn og unge kongressen

Norce, NTU, NUBU, FHI m.fl

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser ut

Bergen

ti
28
apr

Dagskurs i Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Molde

to
30
apr
 
 
on
29
apr

Seminar for pårørende

KoRus-Vest Bergen

For pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer)

Bergen

on
29
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Bodø

to
30
apr

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Kristiansand

mai 2020

ti
05
mai
 
 
ma
04
mai

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi-konferansen

Norsk Forening for Avhengighetspsykologi

Alle yrkesgrupper velkommen.

Oslo

on
06
mai

alor nettverksmøte

KoRus-Vest Bergen

Alor står for arbeidsliv og rus.

Bergen

on
13
mai
 
 
ti
12
mai

FIT- Innføringskurs

KoRus-Nord

Dag 3 - 25. august

Fauske

ti
12
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Skien

ti
12
mai

Ruspolitisk Arena - Forebygging i lys av Rusreformen

Fagrådet

Vi inviterer til debatt om hvorvidt Rusreformen kan bli en døråpner og mulighet i å tenke nytt om uteseksjoner, politi-, sosial-, og helsefaglig arbeid - eller om den er et feilsteg og en trussel

Oslo

on
20
mai

Dagskurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og

Steinkjer

ti
26
mai
 
 
ma
25
mai

Skolevegringskonferansen 2020

JobbAktiv

Konferanse om skolefravær, tidlig innsats og om å fremme tilstedeværelse i skolen. "Om å fremme nærv

Gardermoen

juni 2020

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2020

Institutt for mentalisering

Bagno Vignoni

Bagno Vignoni

to
04
jun
 
 
ti
02
jun

Nordic conference on Family Focused Nursing

Universitetet i Stavanger

The theme of the conference is family focused nursing and promoting lifelong health for families in

Stavanger

ti
02
jun

Individrettet Akan-arbeid

Akan kompetansesenter

Er du trygg i ditt arbeid med individuelle Akan-saker? Ønsker du å vite mer om hvordan du skal håndt

Oslo

to
04
jun

Bedre rusbehandling - en nasjonal konferanse om feedbackverktøy

Nasjonal kompetansetjeneste TSV

Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres  resultatene av behandling

Oslo

ma
08
jun

Du skjønner ingenting!

RBUP Øst og Sør

Relasjonens betydning i arbeid med traumatiserte og relasjonsskadde barn og unge. Praksisnært kurs hvor møter mellom profesjonelle og brukerne står i fokus. Makt, ordbruk og taus kunnskap er noe av begrepene som belyses ved hjelp av konkrete case.

Oslo

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Klikk av ved første dag for påmelding. Gjennom grunnkurset

Hamar

to
11
jun
 
 
ti
09
jun

Grunnkurs om Akan-modellen

Akan kompetansesenter

Kurset går over tre sammenhengende dager. Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kun

Stavanger

to
11
jun
 
 
on
10
jun

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

fr
12
jun

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP), RBUP og NKVTS

Seminaret er åpent for alle som jobber med, eller interesserer seg for, implementering og implemente

Oslo

on
17
jun

Kurs om narkotika

Akan kompetansesenter

Dette er Akan kompetansesenters kurs om narkotika i arbeidslivet. Kurset tar for seg utfordringer de

Oslo

august 2020

on
26
aug
 
 
ti
25
aug

Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland nord

KoRus-Vest Bergen

Programmet består av 5 samlinger/dager i løpet av høsten. Det vil bli gjennomført to kursløp, et i Vestland sør og et i Vestland nord.

Førde

fr
28
aug
 
 
to
27
aug

Innføringskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Få basiskunnskap om teori, strategier og ferdigheter i Motiverende Samtale og få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser

Bergen

september 2020

on
02
sep
 
 
ti
01
sep

Motiverende intervju (MI) - innføringskurs

KoRus-Nord

Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Bodø

on
02
sep
 
 
ti
01
sep

Gatenær 2020

KORUS OSLO og Velferdsetaten i Oslo kommune ved Uteseksjonen i Oslo

Rusreformen - fra straff til hjelp - nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?

Oslo

fr
10
sep
 
 
ti
08
sep

Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly 2020 (NADRA)

Nordic welfare center

We warmly welcome Nordic researchers and others working with social and health approaches as well as

Mariehamn, Åland

fr
11
sep
 
 
to
10
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse

FHI Folkehelseinstituttet

Kurset er tar for seg flere problemstillinger rundt innvandring og helse.

Oslo

to
10
sep

Septemberkonferansen 2020: Traumer og rus

RVTS Vest

Bergen

on
16
sep
 
 
ma
14
sep

European conferance on FASD

Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte russkader

Arendal

to
24
sep
 
 
ti
22
sep

Barnet & Rusen 2020

KoRus-Sør, Borgestadklinikken

I år kommer blant andre Rune Andersen, skuespiller og standup-komiker, som skal fortelle om sin egen

Sandefjord

oktober 2020

fr
09
okt
 
 
on
07
okt

European Society for Prevention Research Conference

European science for prevention and research and EMCDDA

Our theme this year is  ‘Make prevention science relevant for all: co-production and impact’ an

Lisbon, Portugal

to
15
okt
 
 
on
14
okt

Te ka slags nøtte? 2020

KoRus-Nord

Jubileumskonferanse! I år feirer vi at "Te ka slags nøtte?" har 20 års jubileum. Konferansen arrangeres som alltid i Narvik, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk.

Narvik

to
29
okt
 
 
ti
27
okt

MI gruppeterapi

KoRus-Vest Bergen

Et praksisrettet kurs med vekt på øvelser, og hvordan generelle prinsipper fra Motiverende samtale k

Bergen

fr
30
okt
 
 
to
29
okt

Folkehelsekonferansen 2020

Folkehelseforeningen (FHF) i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, fo

Trondheim

november 2020

fr
20
nov
 
 
to
19
nov

Fordypningskurs i Motiverende Samtale

KoRus-Vest Bergen

Et kurs for dem som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i Motiverende Samtale

Bergen

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Brukerundersøkelse forebygging.no
(tar under 1 min)