Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: k831k1
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

januar 2019

12
jan
 
 
ti
08
jan

International congress for school effectiveness and improvement

Universitetet i Stavanger

The following keynotes have already been confirmed: - Professor Kathy Sylva, Oxford University-

Stavanger

ti
08
jan

Vold og seksuelle overgrep, 2019

RVTS Nord, Tromsø kommune, SMISO, Alternativ til vold, Statens barnehus

Konferansen inneholder presentasjoner fra praksisfeltet og ulike kompetansemiljø, og er en møteplass

Tromsø

on
09
jan

Fagdag om seksualisert vold i krig og konflikt

RVTS Nord

Opplæring i et verktøy for hjelpere. Begrenset antall plasser

Tromsø

ti
15
jan
 
 
ma
14
jan

Sluttkonferanse for GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge

OsloMet

GoBaN Gode barnehager for barn i Norge er det største norske longitudinelle forskningspro

Oslo

ma
14
jan

Rus og psykisk helse, Brukerplan,

Fylkesmannen i Rogaland, Korus vest Stavanger, KoRus vest Bergen, KORFOR, NAPHA, Høgskulen Vestlandet, Helse Fonna.

Brukerplan - dag i Helse Fonna

Haugesund

ti
15
jan

Helse og fremtid 2019

Legemiddelindustrien (LMI).

Vi samler aktører fra industri, sykehus og politikere til å sammen diskutere hvordan Norge kan både

Oslo

on
16
jan

BrukerPlan 2019 - oppstartseminar for bydelene

KoRus-Oslo

Samlingen gir økt innsikt i BrukerPlan og innspill til den kommende kartleggingen i 2019.

Oslo

to
17
jan

Bruk av kartleggingsverktøy (gravide)

KoRus-Øst

Denne dagen skal gi tjenesteutøvere opplæring i å bruke kartleggingsverktøy og samtale rundt temaene alkoholbruk, psykiske uhelse og vold i nære relasjoner i svangerskapet og i etterkant av fødsel.

Gressvik

to
17
jan

Kognisjon og foreldreskap

KoRus-Øst

Målgruppe: Fagpersoner i barnevern, PPT, Helsestasjon, Barnas Stasjon, (barhager og skoler) i Hamar og Løten

Hamar

to
17
jan

Barnevernsbarn: Hva kan vi lære av de som lykkes?

NOVA/OsloMet

Selv om mange barnevernsbarn opplever større utfordringer enn andre barn med å skaffe seg utdanning og å komme i jobb, er det flere som lykkes med begge deler. Det er disse som er hovedpersonene i forskningsprosjektet

Oslo

on
23
jan
 
 
ma
21
jan

Psykisk helse – 2019

Faglig Forum

PSYKISK HELSE – 2019 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning.

Trondheim

fr
25
jan
 
 
ma
21
jan

Sats på selvmordsforebyggende kompetanse lokalt – bli kursleder hos Vivat!

Vivat selvmordsforebygging

Kurslederutdanning til "Førstehjelp ved selvmordsfare". Utdanning av nye kursledere for kurset Først

Stjørdal

to
24
jan
 
 
on
23
jan

Mot til å se – evne til å handle

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å handle, samt Fylkesmannen i Rogaland.

Mot til å se – evne til å handle - i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom

Stavanger

to
24
jan
 
 
on
23
jan

Mot til å se - evne til å handle

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) / Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen

Mot til å se – evne til å handle - i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade

Sola

on
30
jan
 
 
ti
29
jan

Opplæring i Motiverende Samtale (MI)

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

+ 28. mars

Stavanger

fr
01
feb
 
 
on
30
jan

Workshop Dinosaurskole i smågruppe 4-8 år

RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge, og RBUP Øst og Sør

Opplæring for å bli gruppeleder i DUÅs Dinosaurskole i smågruppe, barn 4 – 8 år. Smågruppeprogrammet

Trondheim

02
feb
 
 
to
31
jan

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Institutt for mentalisering

Kurset gir en grundig innføring i idéhistorisk bakgrunn og forskningsmessig evidens for den aktuelle

Oslo

fr
01
feb
 
 
to
31
jan

Karriereveiledningskonferansen 2019

NAPHA

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering: NAV, vekstbedrifter, attføringsfeltet, som rådgiver i videregående/ungdoms-skole, opplæringskontor, voksenopplæring eller annen virksomhet der karriereveiledning er aktuelt.

Oslo

februar 2019

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Fremtidens spesialundervisning

JobbAktiv

Er det virkelig krise i dagens spesialundervisning? Det er mye snakk om at spesialundervisning ikke

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Velferdsteknologi i praksis

JobbAktiv

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Vernepleierkonferansen

JobbAktiv

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere.

Oslo

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Digital kompetanse i skolen

JobbAktiv

En praktisk konferanse om muligheter i en digital tid.

Oslo

on
06
feb
 
 
ti
05
feb

Manglende boevne, eller manglende tjenester?

JobbAktiv

Er det håp for de som ikke kan, ikke vil og ikke mestrer å bo?

Oslo

to
07
feb

Open dag om tilbakemeldingssystemet NORSE feedback

Oslo Universitetssykehus

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Oslo

on
13
feb
 
 
ma
11
feb

Workshop DUÅs Universalprogram (2-6 år)

RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge, og RBUP Øst og Sør

Opplæring som gruppeleder i DUÅs universalprogram 2-6 år; «Oppmerksomme og utviklingsstøttende forel

Bergen

ti
12
feb
 
 
ma
11
feb

Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv

En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester

Bergen

ti
12
feb

Rusmiddelproblematikk hos foreldre i barnevernfaglig perspektiv

KoRus-Øst

Rusmiddelproblematikk hos foreldre i barnevernfaglig perspektiv

Hamar

to
14
feb
 
 
on
13
feb

Rus- og avhengighetsbehandling 2019

Helse Nord RHF, helseforetakene, Rusavdelingen ved UNN

Målgruppen er fagpersoner og ledere ved offentlige og private foretak i tverrfaglig spesialisert rus

Tromsø

on
13
feb

Opplæring i «Kjentmann»

KoRus-Øst

et beredskapsverktøy for skolefolk som møter elever med rusproblemer

Oslo

fr
15
feb
 
 
to
14
feb

7. Nasjonale konferanse om hjerneslag

Norsk Forening for Cerebrovaskulær Forskning (NFCF)

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om hjerneslag på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

Oslo

on
20
feb

Betre tverrfagleg innsats - Lovverk

Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland, KoRus Bergen og Stavanger

BETRE TVERRFAGLEG INNSATS (BTI)Kva seier lovverket når: Vi skal samarbeide med barnet og føresette

Haugesund

to
21
feb

MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE

MIKS

Lyst til å skape. Lyst til å jobbe. Lyst til å bo.

Bergen

to
28
feb
 
 
on
27
feb

Ung i Finnmark

KoRus-Nord, i samarbeid med Hammerfest kommune

Fokuset på denne fagsamlingen vil være lokalt forebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene i kommunene, med utgangspunkt i Ungdata-resultater i de inviterte kommunene

Hammerfest

mars 2019

ti
05
mar

språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.

Oslo

on
13
mar
 
 
ti
12
mar

Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin i samarbeid med Nordland Legeforening. Medarrangører er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nordland, Bodø kommune og Nord Universitet.

Konferansen setter spesielt fokus på den vanskelige kommunikasjonen om døden og på legemiddelbruk og pasientsikkerhet.

Bodø

on
13
mar
 
 
ti
12
mar

PKF-konferansen 2019

Politiets kriminalitetsforebyggede forum

Dette er stedet for å møtes på tvers for å løfte det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Gardermoen

on
13
mar

Rusrelaterte fosterskader - FASD/FAS

Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader HSØ i samarbeid med Kompetansesenter rus – region øst

Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på Føtalt Alkoho

Oslo

ti
19
mar

språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Bergen

to
21
mar
 
 
on
20
mar

Prosjektlederkurs for kommuner som jobber med Bedre tverrfaglig innsats

KoRus-Sør, NORCE og FOUSAM

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra B

Tromsø

fr
22
mar
 
 
on
20
mar

Tegn og symptomer

Formbundet mot rusgift

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning og beskr

Oslo

to
21
mar

Alor nettverkssamling

Kompetansesenter rus region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Haugesund

ti
26
mar
 
 
ma
25
mar

De 1000 første dagene

JobbAktiv

En konferanse om viktigheten av, og tiltak i, de 1000 første dagene.

Oslo

to
28
mar
 
 
on
27
mar

Hold meg i ditt sinn - barn og foreldreskap

Institutt for mentalisering

Våren 2019 lanseres det første to dagers introduksjonsprogrammet om mentalisering med gravide, sped og småbarnsforeldre (MBT – barn & foreldre).

Oslo

april 2019

ti
02
apr
 
 
ma
01
apr

Konferanse om rus og følelser

KoRus-Sør og Fylkesmannen

Eksperter fra ulike terapiretninger får her presentere sine måter å jobbe med følelser på.

Fevik

on
03
apr
 
 
ti
02
apr

Oppvekstkonferanse 2019

Fylkesmannen i Nordland

Målgruppe: Alle som arbeider med barn og unge

Bodø

on
10
apr
 
 
ti
09
apr

Prosjektlederkurs for kommuner som jobber med Bedre tverrfaglig innsats

KoRus-Sør, NORCE og FOUSAM

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra B

Oslo

on
10
apr
 
 
ti
09
apr

VÅR konferanse

KoRus-Øst

TEMA: Spill og sosiale medier

Oslo

on
10
apr
 
 
ti
09
apr

DE UTROLIGE ÅRENE

DUÅ, UiT, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, NTNU og NORCE

DUÅ fagdag skole- og barnehageprogram 9. april. 10. april :DUÅ Jubileumskonferanse 20år

Bergen

on
10
apr

Se meg! konferansen 2019

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Hvordan påvirkes vi andre sine utfordringer, historier og opplevelser?  Hvordan bruker vi egne

Alta

to
25
apr
 
 
on
24
apr

Ruskonferansen 2019

KoRus-Midt

Rusproblematikk angår og berører oss alle – enten i kraft av at vi er medlemmer av storsamfunn eller

Trondheim

mai 2019

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Psykisk helse i barnehagen. Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

JobbAktiv

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering.

Gardermoen

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Eldreomsorgsdagene

JobbAktiv

Dette er møteplassen for alle som arbeider innen eldreomsorgen!

Oslo

ma
06
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Trondheim

on
08
mai
 
 
ti
07
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Hamar

to
09
mai
 
 
on
08
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Stavanger

fr
10
mai
 
 
to
09
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Trondheim

fr
10
mai
 
 
to
09
mai

Skolemiljøkonferansen

JobbAktiv

Om folkehelse, livsmestring og medborgerskap. Målgruppe: alle som jobber med barn.

Gardermoen

ma
13
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Tromsø

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

"It takes a village..."

Voksne for barn, BAR, Akershus universitetssykehus, Kreftforeningen og Barns Beste

‘It Takes a Village’ international conference explores the ways that we strengthen and support famil

Oslo

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2019

Institutt for mentalisering

This is a unique and exclusive workshop, counting only 43 participants.

Italia

fr
24
mai
 
 
ma
20
mai

Nordic Workshop in Evidence-Based Practice

Folkehelseinstituttet

Vi skal fordype oss i hvordan vi kan bruke forskning i praksis: hvordan vi kan formulere gode spørsmål, søke etter litteratur, kritisk vurdere forskningen og bruke den på en god måte i beslutninger i helsetjenesten.

Hønefoss

juni 2019

on
05
jun
 
 
ma
03
jun

SNSUS-konferansen

SNSUS, Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende arrangerer SNSUS-konferansen i Tampere

“Nordic interfaces – gambling and gaming from research to practice”

Tampere, Finland

fr
07
jun
 
 
to
06
jun

Meeting the Dragon. Konferanse om dobbeltdiagnose

Nordiske netværk for dobbeltdiagnose

Konferencen henvender sig til forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker, pårørende o

København

september 2019

on
04
sep
 
 
01
sep

European Conference on Domestic Violence (ECDV)

Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

This conference is designed for researchers, practitioners and policy makers.

Oslo

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer