Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6t682y
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

desember 2018

ti
04
des
 
 
ma
03
des

Velferdsteknologikonferansen 2018

Faglig Forum

Målgruppe: Ansatte i kommunal omsorgstjeneste, i IT-avdeling, kommunale ledere og politikere, a

Oslo

ti
04
des
 
 
ma
03
des

Ungt utenforskap. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

JobbAktiv

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

Bergen

ti
04
des

Oppfølgingskurs AKAN

AKAN

Oppfølgingskurset er et tilbud til deg som har gått på Akan kompetansesenters grunnkurs tidligere.

Oslo

ti
04
des

Alor-nettverksamling

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Tønsberg

ti
04
des

Rapportlansering: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn

Bufdir

Vi ønsker alle velkommen til lansering av rapporten Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn.&nbs

Oslo

on
12
des
 
 
on
05
des

Fagkonferanse om vold i nære relasjoner

RVTS Øst

Hovedfokus på fagkonferansen er erfaring og effekt av behandling av sinne og vold i nære relasjoner.

Stjørdal

on
05
des

Hvordan oppdage og hjelpe fedre med fødselsdepresjoner? Innføring og opplæring i Gotland-skalaen

Kompetansesenter rus – region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Formålet med dagskurset er å gi økt kunnskap når det gjelder å gi hjelp til fedre som har fødselsdepresjoner.

Stavanger

on
05
des

Aldring og helse- kva med alkohol?

KoRus v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland)

Mål for seminardagen er å retta fokus på spørsmål som: nye generasjoner eldre, nye drikkevanar? Korl

Stavanger

to
06
des

Forebygging av selvskading og selvmord i kommunene

RVTS Nord, Nordland fylkeskommune, Leve Nordland

Målgruppe:  Ansatte og ledere innen psykisk helse og rus, skole, skolehelsetjeneste, barnevern,

Bodø

to
06
des

MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE

MIKS

Lyst til å skape. Lyst til å jobbe. Lyst til å bo.

Oslo

to
06
des

TVANG OG AUTONOMI

KoRus Oslo

Fagdag om tvang sett ut fra menneskerettigheter, kliniske erfaringer og brukerperspektiv.

Oslo

to
13
des
 
 
ti
11
des

Ruskunnskap

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Antallet domfelte i kriminalomsorgen som har et problematisk forhold til bruk av rusmidler har vært

Lillestrøm

ti
11
des

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Helse og omsorgsdepartementet

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Trondheim

ti
11
des

Alor nettverkssamling

Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag, Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Stjørdal

ti
11
des

Forebygging av digital vold og digitale krenkelser

Stiftelsen Tryggere

Krenkelser og vold via digitale medier er noe mange utøver eller utsettes for. Særlig ungdom. Og oft

Oslo

on
12
des

Kurs om spillproblematikk

AKAN

Kurset omhandler både pengespill og dataspill og tar for seg hva spillavhengighet er, omfa

Oslo

on
12
des

Forebygging etter rusreformen

Actis

Hvilke konsekvenser kan rusreformen få for forebyggingsarbeid?

Oslo

to
13
des

Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest

På konferansen presenteres ulike modeller for, og erfaringer med samhandling rundt avdekking,sikring og oppfølging av mennesker med voldserfaringer.

Bergen

fr
14
des

Konferanse om alkoholens betydning for folkehelsen

KoRus-Oslo

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet, og samtidig det som gir samfunnet de største kostnadene. I

Oslo

ti
18
des

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Helse og omsorgsdepartementet

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Oslo

januar 2019

12
jan
 
 
ti
08
jan

International congress for school effectiveness and improvement

Universitetet i Stavanger

The following keynotes have already been confirmed: - Professor Kathy Sylva, Oxford University-

Stavanger

ti
08
jan

Vold og seksuelle overgrep, 2019

RVTS Nord, Tromsø kommune, SMISO, Alternativ til vold, Statens barnehus

Konferansen inneholder presentasjoner fra praksisfeltet og ulike kompetansemiljø, og er en møteplass

Tromsø

on
09
jan

Fagdag om seksualisert vold i krig og konflikt

RVTS Nord

Opplæring i et verktøy for hjelpere. Begrenset antall plasser

Tromsø

on
09
jan

Hva er egentlig avhengighet?

NAPHA- i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med tjenestens Ekspertråd.

Denne gangen skal ROP-dagen illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.

Oslo

ti
15
jan
 
 
ma
14
jan

Sluttkonferanse for GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge

OsloMet

GoBaN Gode barnehager for barn i Norge er det største norske longitudinelle forskningspro

Oslo

ti
15
jan

Helse og fremtid 2019

Legemiddelindustrien (LMI).

Vi samler aktører fra industri, sykehus og politikere til å sammen diskutere hvordan Norge kan både

Oslo

fr
25
jan
 
 
ma
21
jan

Sats på selvmordsforebyggende kompetanse lokalt – bli kursleder hos Vivat!

Vivat selvmordsforebygging

Kurslederutdanning til "Førstehjelp ved selvmordsfare". Utdanning av nye kursledere for kurset Først

Stjørdal

on
23
jan
 
 
ma
21
jan

Psykisk helse – 2019

Faglig Forum

PSYKISK HELSE – 2019 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning.

Trondheim

to
24
jan
 
 
on
23
jan

Mot til å se - evne til å handle

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) / Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen

Mot til å se – evne til å handle - i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade

Sola

fr
01
feb
 
 
on
30
jan

Workshop Dinosaurskole i smågruppe 4-8 år

RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge, og RBUP Øst og Sør

Opplæring for å bli gruppeleder i DUÅs Dinosaurskole i smågruppe, barn 4 – 8 år. Smågruppeprogrammet

Trondheim

02
feb
 
 
to
31
jan

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Institutt for mentalisering

Kurset gir en grundig innføring i idéhistorisk bakgrunn og forskningsmessig evidens for den aktuelle

Oslo

fr
01
feb
 
 
to
31
jan

Karriereveiledningskonferansen 2019

NAPHA

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering: NAV, vekstbedrifter, attføringsfeltet, som rådgiver i videregående/ungdoms-skole, opplæringskontor, voksenopplæring eller annen virksomhet der karriereveiledning er aktuelt.

Oslo

februar 2019

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Fremtidens spesialundervisning

JobbAktiv

Er det virkelig krise i dagens spesialundervisning? Det er mye snakk om at spesialundervisning ikke

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Velferdsteknologi i praksis

JobbAktiv

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Digital kompetanse i skolen

JobbAktiv

En praktisk konferanse om muligheter i en digital tid.

Oslo

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Vernepleierkonferansen

JobbAktiv

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere.

Oslo

on
06
feb
 
 
ti
05
feb

Manglende boevne, eller manglende tjenester?

JobbAktiv

Er det håp for de som ikke kan, ikke vil og ikke mestrer å bo?

Oslo

on
13
feb
 
 
ma
11
feb

Workshop DUÅs Universalprogram (2-6 år)

RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge, og RBUP Øst og Sør

Opplæring som gruppeleder i DUÅs universalprogram 2-6 år; «Oppmerksomme og utviklingsstøttende forel

Bergen

ti
12
feb
 
 
ma
11
feb

Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv

En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester

Bergen

to
14
feb
 
 
on
13
feb

Rus- og avhengighetsbehandling 2019

Helse Nord RHF, helseforetakene, Rusavdelingen ved UNN

Målgruppen er fagpersoner og ledere ved offentlige og private foretak i tverrfaglig spesialisert rus

Tromsø

fr
15
feb
 
 
to
14
feb

7. Nasjonale konferanse om hjerneslag

Norsk Forening for Cerebrovaskulær Forskning (NFCF)

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om hjerneslag på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

Oslo

on
20
feb

Betre tverrfagleg innsats - Lovverk

Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland, KoRus Bergen og Stavanger

BETRE TVERRFAGLEG INNSATS (BTI)Kva seier lovverket når: Vi skal samarbeide med barnet og føresette

Haugesund

to
21
feb

MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE

MIKS

Lyst til å skape. Lyst til å jobbe. Lyst til å bo.

Bergen

mars 2019

ti
05
mar

språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.

Oslo

on
13
mar
 
 
ti
12
mar

PKF-konferansen 2019

Politiets kriminalitetsforebyggede forum

Dette er stedet for å møtes på tvers for å løfte det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Gardermoen

on
13
mar
 
 
ti
12
mar

Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin i samarbeid med Nordland Legeforening. Medarrangører er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nordland, Bodø kommune og Nord Universitet.

Konferansen setter spesielt fokus på den vanskelige kommunikasjonen om døden og på legemiddelbruk og pasientsikkerhet.

Bodø

ti
19
mar

språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Bergen

to
21
mar

Alor nettverkssamling

Kompetansesenter rus region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Haugesund

ti
26
mar
 
 
ma
25
mar

De 1000 første dagene

JobbAktiv

En konferanse om viktigheten av, og tiltak i, de 1000 første dagene.

Oslo

to
28
mar
 
 
on
27
mar

Hold meg i ditt sinn - barn og foreldreskap

Institutt for mentalisering

Våren 2019 lanseres det første to dagers introduksjonsprogrammet om mentalisering med gravide, sped og småbarnsforeldre (MBT – barn & foreldre).

Oslo

april 2019

on
03
apr
 
 
ti
02
apr

Oppvekstkonferanse 2019

Fylkesmannen i Nordland

Målgruppe: Alle som arbeider med barn og unge

Bodø

on
10
apr

Se meg! konferansen 2019

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Hvordan påvirkes vi andre sine utfordringer, historier og opplevelser?  Hvordan bruker vi egne

Alta

to
25
apr
 
 
on
24
apr

Ruskonferansen 2019

KoRus-Midt

Rusproblematikk angår og berører oss alle – enten i kraft av at vi er medlemmer av storsamfunn eller

Trondheim

mai 2019

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Psykisk helse i barnehagen. Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

JobbAktiv

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering.

Gardermoen

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Eldreomsorgsdagene

JobbAktiv

Dette er møteplassen for alle som arbeider innen eldreomsorgen!

Oslo

ma
06
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Trondheim

ma
13
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Tromsø

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

"It takes a village..."

Voksne for barn, BAR, Akershus universitetssykehus, Kreftforeningen og Barns Beste

‘It Takes a Village’ international conference explores the ways that we strengthen and support famil

Oslo

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2019

Institutt for mentalisering

This is a unique and exclusive workshop, counting only 43 participants.

Italia

juni 2019

fr
07
jun
 
 
to
06
jun

Meeting the Dragon. Konferanse om dobbeltdiagnose

Nordiske netværk for dobbeltdiagnose

Konferencen henvender sig til forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker, pårørende o

København

september 2019

on
04
sep
 
 
01
sep

European Conference on Domestic Violence (ECDV)

Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

This conference is designed for researchers, practitioners and policy makers.

Oslo

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer