Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: v32055
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

mai 2019

fr
03
mai
 
 
to
02
mai

2 + 1 dagerskurs i MI i gruppe

KoRus-Midt

Trondheim

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Psykisk helse i barnehagen. Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

JobbAktiv

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering.

Gardermoen

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Motiverende intervju (MI)

Faglig forum for Helse og sosialtjenesten

Oslo

ma
06
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Trondheim

on
08
mai
 
 
ti
07
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Hamar

ti
07
mai

Å ta vare på seg selv

Stiftelsen Tryggere

Målgruppen for kurset er fagpersoner som jobber med mennesker som har vært utsatt for eller utøvd vo

Oslo

ti
07
mai

Workshop om overdoseforebygging og -håndtering i kommuner

KoRus-Midt

Vi ønsker å invitere inn kommunene (primært i sørdelen av) Trøndelag til en workshop om arbeid omkri

Trondheim

ti
07
mai

PSYKISK HELSEVERNLOVEN

Faglig Forum for Helse og sosialtjenesten

Et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven. I februar 2017 ble de mest prinsipielle endringer i psykisk helsevernloven på årtier vedtatt av et enstemmig Storting.

Stavanger

to
09
mai
 
 
on
08
mai

Balansekoden

RVTS Nord

Balansekoden - En effektiv metode mot stress, uro, spenning og diffuse kroppslige symptomer. Se «balansekoden.no» for mer informasjon om metoden.

Tromsø

to
09
mai
 
 
on
08
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Stavanger

fr
10
mai
 
 
to
09
mai

Skolemiljøkonferansen

JobbAktiv

Om folkehelse, livsmestring og medborgerskap. Målgruppe: alle som jobber med barn.

Gardermoen

fr
10
mai
 
 
to
09
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Trondheim

fr
10
mai

Medikamentavhengighet

AKAN

Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika. Derfor tilbyr kompetansesenteret egne kurs om medikamentavhengighet.

Oslo

fr
10
mai

Regionalt opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk (RGO)

IGA

Målgruppe: Opplæringsprogrammet henvender seg til alle som arbeider i kommunehelsetjenesten og innen

Skien

fr
10
mai

Ruspolitisk Arena 2019

Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon

Vi er inne i et ruspolitisk taktskifte og inviterer til et program som tar temperaturen på nye ruspo

Oslo

ma
13
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Tromsø

ti
14
mai
 
 
ma
13
mai

Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling

Helsedirektoratet i samarbeid med Sunne kommuner og KS

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?

Oslo

ti
14
mai

Nettverkssamling alor

Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Trondheim

on
15
mai
 
 
ti
14
mai

Nordic workshop: Who decides the relevance and validity of knowledge?

Nordic welfare center

What is the definition of useful, meaningful, and valuable knowledge? Who decides and influences thi

Stockholm

on
15
mai
 
 
ti
14
mai

Inspirasjonskurs

AKAN

Inspirasjonskurs for Akan ressurspersoner/ Akan-kontakter, tillitsvalgte, HR, ledere og verneombud

Oslo

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

"It takes a village..."

Voksne for barn, BAR, Akershus universitetssykehus, Kreftforeningen og Barns Beste

‘It Takes a Village’ international conference explores the ways that we strengthen and support famil

Oslo

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2019

Institutt for mentalisering

This is a unique and exclusive workshop, counting only 43 participants.

Italia

on
15
mai

"Sosial ulikhet i helse"

Helseoversiktgruppa i Gjøvikregionen, Gran, Lunner og Oppland

HVA ER SOSIAL ULIKHET I HELSE? Sosial ulikhet i helse vil si systematiske helseforskjeller som følger inntekt, yrke, utdanning osv. Et nasjonalt mål er at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.

Gjøvik

to
16
mai

Nettverkssamling alor: Akan på 1-2-3

Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag, Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter

Akan på 1-2-3 er et virkemiddel for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Med en tydelig holdning o

Stiklestad

ti
21
mai
 
 
ma
20
mai

Innføringskurs i Motiverende intervju

KoRus-Midt

Kurset vil gi deg basiskunnskap i Motiverende Intervju, og du vil få anledning til å prøve ut dette gjennom enkle øvelser.

Molde

fr
24
mai
 
 
ma
20
mai

Nordic Workshop in Evidence-Based Practice

Folkehelseinstituttet

Vi skal fordype oss i hvordan vi kan bruke forskning i praksis: hvordan vi kan formulere gode spørsmål, søke etter litteratur, kritisk vurdere forskningen og bruke den på en god måte i beslutninger i helsetjenesten.

Hønefoss

ti
21
mai

Nettverkssamling Alor

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Tønsberg

to
23
mai
 
 
ti
21
mai

GRUNNKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.

Stavanger

ti
21
mai

DAGSKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og avhengighetsspørsmål.

Bodø

to
23
mai
 
 
ti
21
mai

GRUNNKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.

Larvik

to
23
mai
 
 
on
22
mai

TENK TANKEN – kan det være menneskehandel

RVTS Nord, Politiet, Krisesenteret i Tromsø, Tromsø kommune

Menneskehandel er et temaområde som i praksis berører store deler av tjenesteapparatet og krever tverrfaglig og tverretatlig innsats for å identifisere og følge opp ofre/mulige ofre for menneskehandel.

Tromsø

to
23
mai
 
 
on
22
mai

Kjærlighet & Grenser, instruktøropplæring

KoRus-Sør

Vi tilbyr 2 dagers instruktøropplæring. Som instruktør er du godkjent til å holde Kjærlighet og grenser kurs i skolen.

Porsgrunn

on
22
mai

Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 2019

Kompetansesenter for Kriminialitetsforebygging

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) den tredje nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner.

Oslo

on
22
mai

Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen, og hvordan kan vi håndtere dette?

Utdanningsforbundet

Kurset vil inneholde ny forskning om ulike typer utfordrende atferd, som vil gi et grunnlag for fors

Oslo

to
23
mai
 
 
on
22
mai

To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse

Målgruppe: Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helsepla

Namsos

to
23
mai

Nyttige verktøy i samtaler med personer som har utøvd vold

Stiftelsen Tryggere

Målgruppen for kurset er personer som i sitt arbeid kommer i kontakt med personer som sliter med uta

Oslo

fr
24
mai
 
 
to
23
mai

Barn utsatt for seksuelle overgrep

Faglig Forum For Helse-og sosialtjenesten

Oslo

on
29
mai
 
 
ti
28
mai

Fokus på far! – En konferanse om fedre i et familieperspektiv

KoRus-Sør

Målgruppe: De som jobber med barn/ graviditet og familier i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Oslo

on
29
mai
 
 
ti
28
mai

Hva skjer i psykisk helse og rusfeltet?

Kommunehelsetjenesten i Nord Salten kommunene (Steigen, Tysfjord og Hamarøy) og spesialisthelsetjenesten i Nordlandssykehuset og SANKS

Forbedring av tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus, og et ønske om å kunne sette fokus på likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen i Nord-Salten.

Steigen

on
29
mai
 
 
ti
28
mai

Regional nettverkssamling - Bedre Tverrfaglig Samarbeid/BTI

KoRus-Midt

Trondheim

ti
28
mai

INDIVIDRETTET AKAN-ARBEID

AKAN

Er du trygg i ditt arbeid med individuelle Akan-saker? Ønsker du å vite mer om hvordan du skal håndtere en medarbeider med rusmiddelproblemer?

Oslo

juni 2019

04
mai
 
 
ma
03
jun

Grunnkurs i kognitiv terapi

Faglig Forum for Helse og sosialtjenesten

Med fokus på praksis og metode

Trondheim

on
05
jun
 
 
ma
03
jun

SNSUS-konferansen

SNSUS, Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende arrangerer SNSUS-konferansen i Tampere

“Nordic interfaces – gambling and gaming from research to practice”

Tampere, Finland

ma
03
jun

MI inspirasjonsdag 2019

KoRus-Sør, Borgestadklinikken

Vi følger opp tradisjonen med en årlig inspirasjonsdag for fagpersoner som har deltatt på innføringskurs i samtalemetoden Motiverende Intervju.

Sandefjord

to
06
jun
 
 
ti
04
jun

GRUNNKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.

Oslo

to
06
jun
 
 
on
05
jun

Motiverende intervju (MI) - Fordypningskurs

KoRus-Nord

Dag 3 - 27. august

Narvik

on
05
jun

Tidligere stimulering gir hjerneutvikling som varer

Utdanningsforbundet

Hva vet vi om hjernen? Hva påvirker barnets vekst og utvikling? Hvilken tradisjon tilhører vi – og hvilke konsekvenser får det? Kursdeltakerne skal få innsikt i nyere forskning på områdene fysisk aktivitet og språk- og sansestimulering. FRIST: 15.05.2019

Oslo

fr
07
jun
 
 
to
06
jun

Meeting the Dragon. Konferanse om dobbeltdiagnose

Nordiske netværk for dobbeltdiagnose

Konferencen henvender sig til forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker, pårørende o

København

fr
07
jun
 
 
to
06
jun

Innføringskurs i migrasjon og helse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI Gå til toppen Metadata

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne.

Oslo

fr
07
jun

Regionalt opplæringsprogram i gruppebasert behandling av mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk (RGO)

IGA

Målgruppe: Opplæringsprogrammet henvender seg til alle som arbeider i kommunehelsetjenesten og innen

Skien

to
13
jun
 
 
on
12
jun

Rask psykisk helsehjelp - nasjonal nettverkssamling 2019

NAPHA

Målgruppe: Ansatte i Rask psykisk helsehjelp og deres ledere (og andre interesserte)

Oslo

on
12
jun

DAGSKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og avhengighetsspørsmål.

Hamar

fr
14
jun
 
 
to
13
jun

Nordisk konferanse om dialog- og nettverksbasert tilnærming i helse-, sosial- og barnevernsektoren

KoRus-Midt og NTNU

Nordisk konferanse om dialog- og nettverksbasert tilnærming i helse-, sosial- og barnevernsektoren.

Trondheim

to
13
jun

FAG- OG ERFARINGSSAMLING OM UNGE I KRIMINALOMSORGEN

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Målgruppe: Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere som jobber spesielt med denne gruppen, og andre interesserte.

Lillestrøm

to
13
jun

Samarbeid om nye forløp innen psykisk helse

ENTER Mental Health og Nordlandssykehuset HF

Tema som blir diskutert er bl a om standardisert behandling og oppfølging og anbefalt god praks

Bodø

ti
18
jun

Kjærestevold i Norden

Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Kjærestevold blant unge er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser for de involverte og samfunnet som helhet. Til tross for at de nordiske landene er blant verdens mest likestilte land, viser forskning likevel at kjærestevold er utbredt i Norden.

Oslo

fr
21
jun
 
 
on
19
jun

International Conference on Children and Youth in Everyday Life and Professional Practices

OsloMet

The conference addresses research on children and youth, and on professional and interprofessional practices involving children and youth.

Oslo

august 2019

fr
16
aug

Basiskurs i rus, tegn og symptomer, kartlegging og samtaleteknikk rundt rusproblematikk

KoRus-Sør

Målgruppe: For ansatte i førstelinjetjenesten, NAV, legevakt, somatiske sykehusavdelinger og psykiat

Sandefjord

24
aug
 
 
to
22
aug

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi

Institutt for mentalisering

Kurset er godkjent som 16 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterut

Oslo

on
28
aug

Fagseminar Helse og overdose

Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

 Vi ønsker med dette seminaret å sette helse- og overdoseproblematikk på agendaen, og vil særsk

Bodø

september 2019

on
04
sep
 
 
01
sep

European Conference on Domestic Violence (ECDV)

Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

This conference is designed for researchers, practitioners and policy makers.

Oslo

fr
06
sep
 
 
to
05
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne.

Oslo

to
12
sep
 
 
on
11
sep

Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling

Sunne kommuner, KS og Helsedirektoratet

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?

Bergen

fr
13
sep
 
 
to
12
sep

PALS-KONFERANSEN 2019

Nasjonalt Utvilingssenter for Barn og Unge

Livsmestring – hva skal til?

Oslo

14
sep
 
 
to
12
sep

19th SRNT Europe conference

Folkehelseinstituttet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og SRNT.

Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) holder sin årlige europakonferanse i Oslo 12.–14. september.

Oslo

to
19
sep
 
 
on
18
sep

Nasjonal helseberedskapskonferanse

Helsedirektoratet

Årets nasjonale helseberedskapskonferanse arrangeres 18. - 19. september i Stavanger.

Stavanger

ti
24
sep
 
 
ma
23
sep

Utenforskap 2019

KLM Lahnstein

Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn

Oslo

ti
24
sep
 
 
ma
23
sep

Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

JobbAktiv

Konferansen vil gi bakgrunnsforståelse for de vanligste utfordringene unge har, samt praktiske råd om hvordan man skal tilnærme seg dette.

Lillestrøm

to
26
sep
 
 
ti
24
sep

Treffpunkt HMS 2019

fagbladet HMS-magasinet og fagpresseforlaget Ask media

Konferansen er en viktig møteplass for daglig ledere, linjeledere, mellomledere på alle plan, prosje

Color Line

to
26
sep
 
 
ti
24
sep

Barnet & Rusen 2019

KoRus - Sør og Borgestadklinikken

Viktigs møteplass for deg som jobber med gravide, barn eller familier som er berørt av rusproblematikk

Sandefjord

to
26
sep
 
 
on
25
sep

Pårørendekonferansen 2019

Pårørendesenteret, VID vitenskapelige høgskole Sandnes, Sanden Media og Nettverk for Pårørendeforskning / UiS, med støtte av Pårørendealliansen og Fylkesmannen i Rogaland

Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse for både pårørende, fagfolk, forskere og beslutningst

Sandnes

oktober 2019

on
02
okt

Et helt vanlig barn - er det en utrydningstruet art?

Utdanningsforbundet

Målgruppe: Barnehagelærere, styrere, andre ansatte i barnehagen og lærere på 1.-4. trinn.

Stavanger

to
03
okt

Nettverkssamling Alor

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Kristiansand

on
16
okt
 
 
ti
15
okt

To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse

Målgruppe: Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helsepla

Stjørdal

on
16
okt
 
 
ti
15
okt

FOLKEHELSEKONFERANSEN 2019

Folkehelseforeningen

Oslo

on
16
okt

Kurs om spillproblematikk

AKAN

På bakgrunn av henvendelser fra arbeidslivet har Akan kompetansesenter engasjert seg i pengespillproblematikk og tilbyr kurs om temaet for arbeidslivet.

Oslo

fr
18
okt
 
 
on
16
okt

Internasjonal skolevegringskonferanse, INSA-konferansen

International Network for School Attendance (INSA)

Mer enn 50 eksperter fra rundt 12 land kommer sammen og skal snakke om temaet skolevegring/ skolefra

Oslo

ti
22
okt
 
 
ma
21
okt

Fremtidens spesialundervisning

JobbAktiv

Er det sant at spesialundervisningen fungerer katastrofalt dårlig, og i så fall: Hvorfor er det slik? Og hvilken utvikling har skjedd siden ekspertutvalget overleverte sin rapport?

Gardermoen

to
24
okt
 
 
on
23
okt

INKO-konferansen 2019

OsloMet

Påmelding til konferansen er åpen! Dra nytte av Early Bird prisene, og meld dere på før 15. juni.

Oslo

to
24
okt

Recovery og samarbeid

KoRus-Sør

Dagen vil inneholde teori, simulering av ansvarsgrupper med forespurte deltakere fra aktuelle tjenestesteder.

Sandefjord

fr
25
okt
 
 
to
24
okt

Den sjuende norske kongress i aldersforskning

Folkehelseinstituttet

Hensikten er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre. Det samlede temaet er «Aktiv aldring». Alle er velkomne.

Oslo

to
31
okt
 
 
on
30
okt

Miljøterapikonferansen

Et samarbeid mellom JobbAktiv og Omsorgspartner

Oslo

november 2019

on
06
nov
 
 
ma
04
nov

Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige

Rush Mot Rus

Fagseminar "Hvordan møte mennesker med psykiske utfordringer og rusavhengige.Rush Mot Rus har fått æ

Gol

to
14
nov
 
 
on
13
nov

Nordisk konferanse om vold og behandling 2019

Alternativ til vold

Velkommen til 7. nordiske konferanse om vold og behandling!

Oslo

16
nov
 
 
to
14
nov

Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents

Organized by the AITANA research group, from the Miguel Hernández University, Spain

Don’t miss being part of a meeting for learning, improving professional practice and the exchange of

Oviedo, Spain

fr
15
nov
 
 
to
14
nov

Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI)

Seminaret arrangeres hvert annet år, og er en viktig møteplass for forskere fra ulike disipliner inn

Oslo

fr
15
nov

Seksuelle overgrep mot barn

Utdanningsforbundet

Mange overgrepsutsatt barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kunnskap,

Oslo

to
21
nov
 
 
on
20
nov

To-dagers nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid i 2019

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse

Målgruppe: Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helsepla

Orkanger

to
21
nov

God klasseledelse - fra teori til praksis

Utdanningsforbundet

Trygg relasjon, god kommunikasjon og evnen til å se eleven innenfra sier forskningen gir effektiv læ

Oslo

on
27
nov
 
 
ti
26
nov

NUBU–konferansen 2019

NUBU Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

«Mangfold og inkludering – Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge.»

Oslo

fr
29
nov
 
 
to
28
nov

Recoverykonferansen 2019

Akt

Recovery handler sjelden om psykologisk endring alene, det handler også om tjenestenes og lokalmiljøets evne og egnethet til å samarbeide med den enkelte i recoveryprosessen.

Trondheim

desember 2019

ti
03
des

Nettverkssamling Alor

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Tønsberg

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer