Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: a31780
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

november 2018

ma
05
nov

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Faglig Forum

Pedagogisk ledelse i barnehagen er et nytt kurs basert på en ny bok med samme navn. Forfatterne ønsk

Oslo

ma
05
nov

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Helse og omsorgsdepartementet

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.

Kristiansand

on
07
nov
 
 
ti
06
nov

Rus- og psykisk helseforum 2018

Fylkesmannen i Finnmark

Etter et års pause, er Rus- og psykisk helseforum Finnmark tilbake og vi inviterer alle som jobber i

Kirkenes

ti
06
nov

Kurs om narkotika

Akan

I kurset går vi gjennom hvordan de ulike narkotiske stoffene og anabole androgene stereoider (AAS) b

Oslo

to
08
nov
 
 
on
07
nov

Fagseminar "Hvordan møte psykisk syke og rusavhengige"

RIO - Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon

Her vil det være fokus på forebygging, oppfølging, ettervern og samhandling med brukermedvirkning/brukerfaring

Gol

on
07
nov

Miljø og helsedagen

Helsedirektoratet

For første gang går miljø- og helsemyndighetene sammen om å arrangere en konferanse med fokus på fak

Oslo

on
07
nov

Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?

Forskningsrådet

Workshop for å vurdere om Norge har behov for bedre eller flere data om sosial ulikhet i helse, utdanning, velferd og demokratisk deltakelse

Lysaker

on
07
nov

Miljø og helsedagen

Helsedirektoratet

Målgruppe Personell som arbeider med miljø og miljørettet helsevern i kommunene, fylkeskommunene og

Oslo

to
08
nov

Psykiatri for deg uten psykiatrisk utdanning

Confex

På seminaret lærer du mer om hvordan du kan beskytte deg selv i vanskelig situasjoner gjennom å bli mer bevisst på egen kommunikasjon og å tydeliggjøre egne grenser.

Oslo

fr
09
nov
 
 
to
08
nov

Å falle mellom to stoler

Faglig Forum

Barn med spesielle behov i barnehage og skole

Oslo

to
08
nov

Alor-nettverksamling

KoRus-Midt, Ålesund behandlingssenter og Molde behandlingssenter

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Ålesund

to
08
nov

Pårørendekonferanse

KoRus-Bergen

Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk. Å være pårørende til me

Bergen

fr
09
nov

Narkotika i skolen

Forbundet mot Rusgift (FMR)

Narkotika er et problem i skolen, både bruk, salg og påvirkning i skoletiden, med relatert manglen

Oslo

ti
13
nov
 
 
ma
12
nov

Helse- og omsorgskonferanse

Fylkesmannen i Buskerud m.fl.

Målgruppe:Ledere og sentrale fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten i Buskerud

Buskerud

ma
12
nov

Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)

I år er fokuset på å forebygge vold i nære relasjoner mot grupper som av ulike årsaker kan

Oslo

ti
13
nov
 
 
ma
12
nov

Krisekonferansen 2018 - Hjelp – når verden raser sammen

DPS Gjøvik og Fylkesmannen i Oppland

DPS Gjøvik og Fylkesmannen i Oppland inviterer til den 7. nasjonale krisekonferansen på Gjøvik

Gjøvik

ma
12
nov

Helserett: Psykisk helsevernloven

Faglig Forum

Faglig Forum inviterer nå til et nytt lovkurs som fokuserer på Psykisk heIsevernloven.

Bodø

ti
13
nov

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Helse og omsorgsdepartementet

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Bergen

ti
13
nov

Ungdatakonferansen 2018

NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Norges idrettshøgskole

Ungdom, idrett og trening er tema for årets Ungdatakonferanse. Ungdatakonferansen er en årlig møtepl

Oslo

ti
13
nov

10 år med SERAF - Fra forskning til bedre klinisk praksis

SERAF

Fagseminar

Oslo

on
14
nov
 
 
ti
13
nov

Ruskonferansen – 2018

Faglig Forum

Oslo

to
15
nov
 
 
on
14
nov

Kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhet

Helsedirektoratet

Om kurset Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt

Oslo

to
15
nov
 
 
on
14
nov

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 2018

NAPHA

NAPHA arrangerer årets nasjonale nettverkssamling for psykologer i kommunene i tett samarbeid med Norsk psykologforening.

Oslo

to
15
nov

Innovasjonskonferansen 2018

InnoMed

Vårt mål er at du skal få ny kunnskap, bli berørt, inspirert og engasjert og kanskje du også møter noen som du kan ha nytte av å bli kjent med.

Stjørdal

to
15
nov

Alor-nettverkssamling

Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Molde

to
15
nov

Somatikk, takk!

KoRus-Oslo

Om helseutfordringer og omsorgsbehov hos eldre brukere av illegale rusmidler

Oslo

fr
16
nov
 
 
to
15
nov

Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Globale samfunnsutfordringer, UiB, Centre for Global Health, UIO og NAKMI

Store gap på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

Bergen

fr
16
nov
 
 
to
15
nov

IPS konferansen

JobbAktiv

En konferanse for alle som arbeider med psykisk helse og arbeid. Riksrevisjonen kritiserer NAV og le

Gardermoen

fr
16
nov
 
 
to
15
nov

Ungt utenforskap. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

JobbAktiv

70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav, 1 av 3 unge faller ut av videregåe

Gardermoen

fr
16
nov
 
 
to
15
nov

Velferdkonferansen 2018

JobbAktiv

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

Gardermoen

ti
20
nov
 
 
ma
19
nov

Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Det er en langt høyere forekomst av psykiske lidelser blant innsatte og domfelte enn i befolkningen

Lillestrøm

ti
20
nov
 
 
ma
19
nov

Akan-dagene 2018

Akan

Tema: Tillit. Konferansen vil også dekke emner som unge arbeidstakere, testing, doping og gamin

Oslo

ti
20
nov
 
 
ma
19
nov

Barn som pårørende

NAPHA

Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon.

Oslo

on
21
nov

END-konferanse

Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med Bergen kommune

Årets END (Etterlatte ved narkotikarelatert død) - konferanse arrangeres 21. november 2018!

Bergen

on
21
nov

Personlighet og personlighetsforstyrrelser.

Institutt for Mentalisering

En moderne teori for selvforståelse og terapeutisk praksis

Oslo

to
22
nov

Omsorgskonferansen 2018 «Å jobbe nærmest brukeren»

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid og kommuner i Trøndelag

Tema for konferansen er blant annet: •Hjemmeboende eldre og rus •Hver dags mestring og hverdags

Stjørdal

to
22
nov

Skoleseminar: hvordan møte elever som har vært utsatt for traumatiske hendelser?

NKVTS

NKVTS inviterer til seminar om hvordan skolen kan møte elever som har vært utsatt for vold eller and

Oslo

ma
26
nov

Taushet tar liv

Sametinget, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet

Møte om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Karasjok

ma
26
nov

Fagdag om avdekking og håndtering av mobbing

Fylkesmannen i Troms

Fagdagen gjennomføres i Tromsø 26.11.18 fra kl. 10.15 til 15.30 og i Harstad 27.11.18 fra 10.30 til 15.30.

Tromsø

on
28
nov
 
 
ti
27
nov

Konflikter og vanskelige personalsaker

Confex

Vær forberedt når de vanskelige personalsakene oppstår. Lær alt du må vite for å takle konflikter og

Trondheim

fr
30
nov
 
 
on
28
nov

Tegn og symptomer

Forbundet mot rusgift

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning og beskr

Oslo

fr
30
nov
 
 
to
29
nov

Læringsmiljøkonferansen 2018: medborgerskap og livsmestring

Læringsmiljøsenteret, UIS

Det er duket for Læringsmiljøsenterets aller første konferanse i november. Konferansen skal arranger

Oslo

fr
30
nov
 
 
to
29
nov

Nordic conference on research on violent extremism

The Center for Research on Extremism (C-REX) at the University of Oslo

The aim of the conference is to present empirical and theoretical research on violent extremism whic

Oslo

fr
30
nov
 
 
to
29
nov

Kommunehelsekonferansen

Faglig Forum

Setter lyset på tverrfagligheten, samhandlingsperspektivet og et utvalg problemstillinger som enhver kommune står overfor.

Oslo

fr
30
nov
 
 
to
29
nov

Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

JobbAktiv

Programmet er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer

Gardermoen

fr
30
nov
 
 
to
29
nov

Barn utsatt for seksuelle overgrep

Faglig Forum

Mange overgrepsutsatte barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kompetanse og handlekraft i alle sektorer

Oslo

fr
30
nov
 
 
to
29
nov

Arbeid og aktivitet 2018

JobbAktiv

En konferanse for alle som arbeider med dagsenter, aktivitetstilbud og arbeidstilbud.

Gardermoen

fr
30
nov
 
 
to
29
nov

Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere 2018

JobbAktiv

Nye veier og metoder inn i arbeidslivet

Gardermoen

desember 2018

ti
04
des
 
 
ma
03
des

Velferdsteknologikonferansen 2018

Faglig Forum

Målgruppe: Ansatte i kommunal omsorgstjeneste, i IT-avdeling, kommunale ledere og politikere, a

Oslo

ti
04
des
 
 
ma
03
des

Ungt utenforskap. En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

JobbAktiv

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

Bergen

ti
04
des

Oppfølgingskurs AKAN

AKAN

Oppfølgingskurset er et tilbud til deg som har gått på Akan kompetansesenters grunnkurs tidligere.

Oslo

ti
04
des

Alor-nettverksamling

KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Tønsberg

on
12
des
 
 
on
05
des

Fagkonferanse om vold i nære relasjoner

RVTS Øst

Hovedfokus på fagkonferansen er erfaring og effekt av behandling av sinne og vold i nære relasjoner.

Stjørdal

on
05
des

Aldring og helse- kva med alkohol?

KoRus v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland)

Mål for seminardagen er å retta fokus på spørsmål som: nye generasjoner eldre, nye drikkevanar? Korl

Stavanger

to
06
des

TVANG OG AUTONOMI

KoRus Oslo

Fagdag om tvang sett ut fra menneskerettigheter, kliniske erfaringer og brukerperspektiv.

Oslo

to
13
des
 
 
ti
11
des

Ruskunnskap

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Antallet domfelte i kriminalomsorgen som har et problematisk forhold til bruk av rusmidler har vært

Lillestrøm

ti
11
des

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Helse og omsorgsdepartementet

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Trondheim

ti
11
des

Alor nettverkssamling

Kompetansesenter rus – Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag, Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Stjørdal

ti
11
des

Forebygging av digital vold og digitale krenkelser

Stiftelsen Tryggere

Krenkelser og vold via digitale medier er noe mange utøver eller utsettes for. Særlig ungdom. Og oft

Oslo

on
12
des

Kurs om spillproblematikk

AKAN

Kurset omhandler både pengespill og dataspill og tar for seg hva spillavhengighet er, omfa

Oslo

on
12
des

Forebygging etter rusreformen

Actis

Hvilke konsekvenser kan rusreformen få for forebyggingsarbeid?

Oslo

fr
14
des

Konferanse om alkoholens betydning for folkehelsen

KoRus-Oslo

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet, og samtidig det som gir samfunnet de største kostnadene. I

Oslo

ti
18
des

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Helse og omsorgsdepartementet

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Oslo

januar 2019

12
jan
 
 
ti
08
jan

International congress for school effectiveness and improvement

Universitetet i Stavanger

The following keynotes have already been confirmed: - Professor Kathy Sylva, Oxford University-

Stavanger

ti
08
jan

Vold og seksuelle overgrep, 2019

RVTS Nord, Tromsø kommune, SMISO, Alternativ til vold, Statens barnehus

Konferansen inneholder presentasjoner fra praksisfeltet og ulike kompetansemiljø, og er en møteplass

Tromsø

on
09
jan

Hva er egentlig avhengighet?

NAPHA- i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med tjenestens Ekspertråd.

Denne gangen skal ROP-dagen illustrere bredden av hva avhengighet er og kan være.

Oslo

ti
15
jan
 
 
ma
14
jan

Sluttkonferanse for GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge

OsloMet

GoBaN Gode barnehager for barn i Norge er det største norske longitudinelle forskningspro

Oslo

on
23
jan
 
 
ma
21
jan

Psykisk helse – 2019

Faglig Forum

PSYKISK HELSE – 2019 er kongressen for alle som arbeider innen psykisk helsefeltet, -både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, poliklinikkene, spesialavdelingene, innen forskning og utdanning.

Trondheim

to
24
jan
 
 
on
23
jan

Mot til å se - evne til å handle

Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) / Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen

Mot til å se – evne til å handle - i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade

Sola

02
feb
 
 
to
31
jan

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Institutt for mentalisering

Kurset gir en grundig innføring i idéhistorisk bakgrunn og forskningsmessig evidens for den aktuelle

Oslo

fr
01
feb
 
 
to
31
jan

Karriereveiledningskonferansen 2019

NAPHA

Målgruppen for konferansen er alle som jobber med arbeid og inkludering: NAV, vekstbedrifter, attføringsfeltet, som rådgiver i videregående/ungdoms-skole, opplæringskontor, voksenopplæring eller annen virksomhet der karriereveiledning er aktuelt.

Oslo

februar 2019

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Fremtidens spesialundervisning

JobbAktiv

Er det virkelig krise i dagens spesialundervisning? Det er mye snakk om at spesialundervisning ikke

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Velferdsteknologi i praksis

JobbAktiv

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Digital kompetanse i skolen

JobbAktiv

En praktisk konferanse om muligheter i en digital tid.

Oslo

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Vernepleierkonferansen

JobbAktiv

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere.

Oslo

on
06
feb
 
 
ti
05
feb

Manglende boevne, eller manglende tjenester?

JobbAktiv

Er det håp for de som ikke kan, ikke vil og ikke mestrer å bo?

Oslo

ti
12
feb
 
 
ma
11
feb

Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv

En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester

Bergen

to
14
feb
 
 
on
13
feb

Rus- og avhengighetsbehandling 2019

Helse Nord RHF, helseforetakene, Rusavdelingen ved UNN

Målgruppen er fagpersoner og ledere ved offentlige og private foretak i tverrfaglig spesialisert rus

Tromsø

mars 2019

to
21
mar

Alor nettverkssamling

Kompetansesenter rus region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Haugesund

ti
26
mar
 
 
ma
25
mar

De 1000 første dagene

JobbAktiv

En konferanse om viktigheten av, og tiltak i, de 1000 første dagene.

Oslo

fr
29
mar
 
 
to
28
mar

Nasjonal kjønnskonferanse – idealer og realiteter

Bergensklinikkene

Vi lever i et samfunn som er mer likestilt enn noen sinne, med fokus på individuelle rettigheter og

Bergen

april 2019

on
03
apr
 
 
ti
02
apr

Oppvekstkonferanse 2019

Fylkesmannen i Nordland

Målgruppe: Alle som arbeider med barn og unge

Bodø

on
10
apr

Se meg! konferansen 2019

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Hvordan påvirkes vi andre sine utfordringer, historier og opplevelser?  Hvordan bruker vi egne

Alta

mai 2019

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Eldreomsorgsdagene

JobbAktiv

Dette er møteplassen for alle som arbeider innen eldreomsorgen!

Oslo

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

"It takes a village..."

Voksne for barn, BAR, Akershus universitetssykehus, Kreftforeningen og Barns Beste

‘It Takes a Village’ international conference explores the ways that we strengthen and support famil

Oslo

juni 2019

fr
07
jun
 
 
to
06
jun

Meeting the Dragon. Konferanse om dobbeltdiagnose

Nordiske netværk for dobbeltdiagnose

Konferencen henvender sig til forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker, pårørende o

København

2018@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer