Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4u33sc
(Skriv inn koden over.)

Konferanser

Region Nord Region Midt Region Vest Region Sør-øst [Vis alle]

februar 2019

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Fremtidens spesialundervisning

JobbAktiv

Er det virkelig krise i dagens spesialundervisning? Det er mye snakk om at spesialundervisning ikke

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Velferdsteknologi i praksis

JobbAktiv

En konferanse om ungdom utenfor skole og arbeid

Gardermoen

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Vernepleierkonferansen

JobbAktiv

Vernepleierkonferansen er en årlig møteplass for landets vernepleiere.

Oslo

ti
05
feb
 
 
ma
04
feb

Digital kompetanse i skolen

JobbAktiv

En praktisk konferanse om muligheter i en digital tid.

Oslo

on
06
feb
 
 
ti
05
feb

Manglende boevne, eller manglende tjenester?

JobbAktiv

Er det håp for de som ikke kan, ikke vil og ikke mestrer å bo?

Oslo

to
07
feb

Open dag om tilbakemeldingssystemet NORSE feedback

Oslo Universitetssykehus

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Oslo

on
13
feb
 
 
ma
11
feb

Workshop DUÅs Universalprogram (2-6 år)

RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge, og RBUP Øst og Sør

Opplæring som gruppeleder i DUÅs universalprogram 2-6 år; «Oppmerksomme og utviklingsstøttende forel

Bergen

ti
12
feb
 
 
ma
11
feb

Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv

En konferanse for ledere og ansatte i barnehager og skoler, barnevern, familievern, helsestasjon, kriseteam, kommunale helse- og omsorgstjenester

Bergen

ti
12
feb

Rusmiddelproblematikk hos foreldre i barnevernfaglig perspektiv

KoRus-Øst

Rusmiddelproblematikk hos foreldre i barnevernfaglig perspektiv

Hamar

ti
12
feb

Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet

RBUP Øst og Sør

Vi ønsker med dette kurset å gi økt kjennskap til lovene som regulerer taushetsplikt, meldeplikt og

Oslo

to
14
feb
 
 
on
13
feb

Rus- og avhengighetsbehandling 2019

Helse Nord RHF, helseforetakene, Rusavdelingen ved UNN

Målgruppen er fagpersoner og ledere ved offentlige og private foretak i tverrfaglig spesialisert rus

Tromsø

on
13
feb

Opplæring i «Kjentmann»

KoRus-Øst

et beredskapsverktøy for skolefolk som møter elever med rusproblemer

Oslo

fr
15
feb
 
 
to
14
feb

7. Nasjonale konferanse om hjerneslag

Norsk Forening for Cerebrovaskulær Forskning (NFCF)

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om hjerneslag på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

Oslo

to
14
feb

Vi heier på kommunene - NAPHAs jubileumsseminar

NAPHA

Vi heier på kommunene» er overskriften på jubileumsseminaret som NAPHA arrangerer for å feire 10 års

Trondheim

on
20
feb

Betre tverrfagleg innsats - Lovverk

Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland, KoRus Bergen og Stavanger

BETRE TVERRFAGLEG INNSATS (BTI)Kva seier lovverket når: Vi skal samarbeide med barnet og føresette

Haugesund

to
21
feb

MIKS INTEGRERINGSKONFERANSE

MIKS

Lyst til å skape. Lyst til å jobbe. Lyst til å bo.

Bergen

ma
25
feb

Barn og unge som pårørende

RBUP Øst og Sør

hvem er de, hva trenger de, hvordan snakke om det tabubelagte?

Oslo

on
27
feb

Helsepersonelldagen – Hvordan sikre riktig helsepersonell i fremtiden?

Helsedirektoratet

Oslo

to
28
feb
 
 
on
27
feb

Ung i Finnmark

KoRus-Nord, i samarbeid med Hammerfest kommune

Fokuset på denne fagsamlingen vil være lokalt forebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene i kommunene, med utgangspunkt i Ungdata-resultater i de inviterte kommunene

Hammerfest

mars 2019

fr
01
mar

Å ta kroppen på alvor

RBUP Øst og Sør

Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter

Oslo

ma
04
mar

Kropp: Press og stress for barn og unge?

Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Syv av ti unge føler press om å ha en fin kropp, og ofte er det sammenheng mellom forholdet til egen kropp, psykiske plager og bruk av sosiale medier

Oslo

ma
04
mar

Familie for første gang

RBUP Øst og Sør

Familie for første gang/NFP er et evidensbasert oppfølgingsprogram for førstegangsforeldre med ulike livsutfordringer.

Oslo

ti
05
mar

språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.

Oslo

on
06
mar

DAGSKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og avhengighetsspørsmål.

Oslo

to
07
mar

Kognitiv atferdsterapi ved skolevegring

RBUP Øst og Sør

- Dagsseminar om kognitiv atferdsterapi som metode i møte med alvorlig skolefravær. Med psykologspesialist og forsker Jo Magne Ingul

Oslo

fr
08
mar

En rundtur i det familieterapeutiske landskapet 2019

RBUP Øst og Sør

Å sette ord på ”skjult kunnskap”

Oslo

on
13
mar
 
 
ti
12
mar

Systemisk familieterapi

Uni Research Helse/ RKBU Vest

Systemisk familieterapi: Dialogbasert arbeid med barn, unge og familier. Seminar med Paolo Bertrando

Bergen

on
13
mar
 
 
ti
12
mar

Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin i samarbeid med Nordland Legeforening. Medarrangører er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Nordland, Bodø kommune og Nord Universitet.

Konferansen setter spesielt fokus på den vanskelige kommunikasjonen om døden og på legemiddelbruk og pasientsikkerhet.

Bodø

on
13
mar
 
 
ti
12
mar

PKF-konferansen 2019

Politiets kriminalitetsforebyggede forum

Dette er stedet for å møtes på tvers for å løfte det kriminalitetsforebyggende arbeidet

Gardermoen

on
13
mar

Rusrelaterte fosterskader - FASD/FAS

Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader HSØ i samarbeid med Kompetansesenter rus – region øst

Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på Føtalt Alkoho

Oslo

fr
15
mar
 
 
to
14
mar

Vold og seksuelle overgrp mot barn

JobbAktiv

Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi holder et le

Bergen

ma
18
mar

Å hjelpe barn med følelser

RBUP Øst og Sør

Hvordan hjelpe og støtte foreldre til å møte barnets emosjonelle behov og uttrykk.

Oslo

ti
19
mar

språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Bergen

fr
22
mar
 
 
on
20
mar

Tegn og symptomer

Formbundet mot rusgift

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere rusgiftpåvirkning og beskr

Oslo

to
21
mar
 
 
on
20
mar

Prosjektlederkurs for kommuner som jobber med Bedre tverrfaglig innsats

KoRus-Sør, NORCE og FOUSAM

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra B

Tromsø

to
21
mar

Alor nettverkssamling

Kompetansesenter rus region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbr

Haugesund

fr
22
mar

POLICY FOR RUSMIDDELBRUK OG SPILL

AKAN

To-timers kurs (sjekk klokkeslett): Hvordan utforme og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill?

Oslo

ti
26
mar
 
 
ma
25
mar

Observasjon og tilknytning

RBUP Øst- og Sør

Med trygghetssirkelen (COS) som tilnærming og verktøy

Oslo

ti
26
mar
 
 
ma
25
mar

Observasjon og tilknytning

RBUP Øst og Sør

Med trygghetssirkelen (COS) som tilnærming og verktøy

Oslo

ti
26
mar
 
 
ma
25
mar

De 1000 første dagene

JobbAktiv

En konferanse om viktigheten av, og tiltak i, de 1000 første dagene.

Oslo

on
27
mar
 
 
ti
26
mar

Bruk av KOR i arbeid med barn, unge og voksne

Uni Research Helse/ RKBU Vest

Bruk av KOR i arbeid med barn, unge og voksne i nære relasjoner, seminar med Rolf Sundet. Seminaret

Bergen

to
28
mar
 
 
on
27
mar

Hold meg i ditt sinn - barn og foreldreskap

Institutt for mentalisering

Våren 2019 lanseres det første to dagers introduksjonsprogrammet om mentalisering med gravide, sped og småbarnsforeldre (MBT – barn & foreldre).

Oslo

fr
29
mar

Livsmestring i skolen

RBUP Øst og Sør

Hvordan skape meningsfull læring?

Oslo

april 2019

ti
02
apr
 
 
ma
01
apr

Konferanse om rus og følelser

KoRus-Sør og Fylkesmannen

Eksperter fra ulike terapiretninger får her presentere sine måter å jobbe med følelser på.

Fevik

on
03
apr
 
 
ti
02
apr

Oppvekstkonferanse 2019

Fylkesmannen i Nordland

Målgruppe: Alle som arbeider med barn og unge

Bodø

to
04
apr
 
 
on
03
apr

Samhandlingskonferansen 2019 i Sogn og Fjordane

KS Høgskulen på Vestlandet Hlese Førde Fylkesmann i Sogn og Fjordane

Framtidas pasient - den moderne helsearbeidaren Nye roller, nye oppgåver, nye moglegheiter, nye dile

Jølster

on
03
apr

Gruppekurs om personlighet

Institutt for Mentalisering

Kurset fokuserer spesielt på personlighetsdimensjoner som temperament/primære emosjoner (eks. «hvorfor har vi følelser og hvilke har vi?»), tilknytningsmønstre og mentaliseringsevne (eks. «hva er mentaliseringssvikt») i et språk som vanlig folk forstår.

Oslo

fr
05
apr
 
 
to
04
apr

Innføringskurs i migrasjon og helse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne.

Oslo

on
10
apr
 
 
ti
09
apr

Prosjektlederkurs for kommuner som jobber med Bedre tverrfaglig innsats

KoRus-Sør, NORCE og FOUSAM

Velkommen til 4 dagers kurs i praktisk prosjektledelse for kommuner som har fått tilskudd fra B

Oslo

on
10
apr
 
 
ti
09
apr

DE UTROLIGE ÅRENE

DUÅ, UiT, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, NTNU og NORCE

DUÅ fagdag skole- og barnehageprogram 9. april. 10. april :DUÅ Jubileumskonferanse 20år

Bergen

ti
09
apr

DAGSKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og avhengighetsspørsmål

Kristiansand

on
10
apr
 
 
ti
09
apr

VÅR konferanse

KoRus-Øst

TEMA: Spill og sosiale medier

Oslo

on
10
apr

Se meg! konferansen 2019

NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Hvordan påvirkes vi andre sine utfordringer, historier og opplevelser?  Hvordan bruker vi egne

Alta

on
10
apr

Ungdomspsykiatri for førstelinjen

RBUP Øst og Sør

Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester

Oslo

on
10
apr

Ungdomspsykiatri for førstelinjen

RBUP Øst- og Sør

Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester

Oslo

to
25
apr
 
 
on
24
apr

Ruskonferansen 2019

KoRus-Midt

Rusproblematikk angår og berører oss alle – enten i kraft av at vi er medlemmer av storsamfunn eller

Trondheim

fr
26
apr
 
 
to
25
apr

Ung velferd - veien til arbeidslivet

JobbAktiv

En konferanse om hvordan man får ungdom med hull i CV-en, som dropper ut og som sliter, inn på nye s

Gardermoen

fr
26
apr
 
 
to
25
apr

Narrative tilnærminger i arbeid med barn/unge/familier

Uni Research Helse/ RKBU Vest

Narrative tilnærminger i arbeid med barn, unge og familier, seminar med Stephen Madigan. Seminaret e

Bergen

to
25
apr

DAGSKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og avhengighetsspørsmål.

Trondheim

fr
26
apr
 
 
to
25
apr

Smitteverndagene 2019

FHI- Folkehelseinstituttet

Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med smittevern i kommunene. Andre interesserte er velkommen til å melde seg på.

Oslo

fr
26
apr

DEN NØDVENDIGE SAMTALEN

AKAN

To-timers kurs: Hvordan gjennomføre en samtale på bakgrunn av en bekymring?

Oslo

mai 2019

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Psykisk helse i barnehagen. Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering

JobbAktiv

Med fokus på barns psykiske helse og på inkludering.

Gardermoen

ma
06
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Trondheim

ti
07
mai
 
 
ma
06
mai

Eldreomsorgsdagene

JobbAktiv

Dette er møteplassen for alle som arbeider innen eldreomsorgen!

Oslo

on
08
mai
 
 
ti
07
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Hamar

to
09
mai
 
 
on
08
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Stavanger

fr
10
mai
 
 
to
09
mai

Skolevegringskonferansen 2019

JobbAktiv

En konferanse om skolevegring, frafall, forebygging og nærvær.

Trondheim

fr
10
mai
 
 
to
09
mai

Skolemiljøkonferansen

JobbAktiv

Om folkehelse, livsmestring og medborgerskap. Målgruppe: alle som jobber med barn.

Gardermoen

fr
10
mai

MEDIKAMENTAVHENGIGHET

AKAN

Rusmiddelavhengighet dreier seg ikke bare om alkohol og narkotika. Derfor tilbyr kompetansesenteret egne kurs om medikamentavhengighet.

Oslo

ma
13
mai

Språk og inkludering

JobbAktiv

Et praktisk rettet dagskurs for lærere, om inkluderende språkopplæring i skolen.    Kursin

Tromsø

ti
14
mai
 
 
ma
13
mai

Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling

Helsedirektoratet i samarbeid med Sunne kommuner og KS

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?

Oslo

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

"It takes a village..."

Voksne for barn, BAR, Akershus universitetssykehus, Kreftforeningen og Barns Beste

‘It Takes a Village’ international conference explores the ways that we strengthen and support famil

Oslo

on
15
mai
 
 
ti
14
mai

INSPIRASJONSKURS

AKAN

Inspirasjonskurs for Akan ressurspersoner/ Akan-kontakter, tillitsvalgte, HR, ledere og verneombud

Oslo

to
16
mai
 
 
ti
14
mai

Mentalization-based Family Therapy in Tuscany 2019

Institutt for mentalisering

This is a unique and exclusive workshop, counting only 43 participants.

Italia

fr
24
mai
 
 
ma
20
mai

Nordic Workshop in Evidence-Based Practice

Folkehelseinstituttet

Vi skal fordype oss i hvordan vi kan bruke forskning i praksis: hvordan vi kan formulere gode spørsmål, søke etter litteratur, kritisk vurdere forskningen og bruke den på en god måte i beslutninger i helsetjenesten.

Hønefoss

to
23
mai
 
 
ti
21
mai

GRUNNKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.

Larvik

ti
21
mai

DAGSKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og avhengighetsspørsmål.

Bodø

to
23
mai
 
 
ti
21
mai

GRUNNKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.

Stavanger

ti
28
mai

INDIVIDRETTET AKAN-ARBEID

AKAN

Er du trygg i ditt arbeid med individuelle Akan-saker? Ønsker du å vite mer om hvordan du skal håndtere en medarbeider med rusmiddelproblemer?

Oslo

juni 2019

on
05
jun
 
 
ma
03
jun

SNSUS-konferansen

SNSUS, Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende arrangerer SNSUS-konferansen i Tampere

“Nordic interfaces – gambling and gaming from research to practice”

Tampere, Finland

ma
03
jun

MI inspirasjonsdag 2019

KoRus-Sør, Borgestadklinikken

Vi følger opp tradisjonen med en årlig inspirasjonsdag for fagpersoner som har deltatt på innføringskurs i samtalemetoden Motiverende Intervju.

Sandefjord

to
06
jun
 
 
ti
04
jun

GRUNNKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Gjennom grunnkurset tilegner du deg grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen virksomhet.

Oslo

fr
07
jun
 
 
to
06
jun

Meeting the Dragon. Konferanse om dobbeltdiagnose

Nordiske netværk for dobbeltdiagnose

Konferencen henvender sig til forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker, pårørende o

København

fr
07
jun
 
 
to
06
jun

Innføringskurs i migrasjon og helse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI Gå til toppen Metadata

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne.

Oslo

on
12
jun

DAGSKURS OM AKAN-MODELLEN

AKAN

Kurset gir en innføring i Akan-modellen og hvordan arbeidsplassen kan jobbe forebyggende med rus- og avhengighetsspørsmål.

Hamar

to
13
jun

Samarbeid om nye forløp innen psykisk helse

Tema som blir diskutert er bl a om standardisert behandling og oppfølging og anbefalt god praks

Bodø

august 2019

24
aug
 
 
to
22
aug

Introduksjonskurs til mentalisering og mentaliseringsbasert terapi

Institutt for mentalisering

Kurset er godkjent som 16 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterut

Oslo

september 2019

on
04
sep
 
 
01
sep

European Conference on Domestic Violence (ECDV)

Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

This conference is designed for researchers, practitioners and policy makers.

Oslo

fr
06
sep
 
 
to
05
sep

Innføringskurs i migrasjon og helse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne.

Oslo

to
12
sep
 
 
on
11
sep

Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling

Sunne kommuner, KS og Helsedirektoratet

Hvordan sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative agendaen? Hvordan bygge bro mellom ulike fagmiljøer, for slik å skape økt helse og trivsel i kommunene?

Bergen

to
19
sep
 
 
on
18
sep

Nasjonal helseberedskapskonferanse

Helsedirektoratet

Årets nasjonale helseberedskapskonferanse arrangeres 18. - 19. september i Stavanger.

Stavanger

to
26
sep
 
 
ti
24
sep

Treffpunkt HMS 2019

fagbladet HMS-magasinet og fagpresseforlaget Ask media

Konferansen er en viktig møteplass for daglig ledere, linjeledere, mellomledere på alle plan, prosje

Color Line

to
26
sep
 
 
ti
24
sep

Barnet & Rusen 2019

KoRus - Sør og Borgestadklinikken

Viktigs møteplass for deg som jobber med gravide, barn eller familier som er berørt av rusproblematikk

Sandefjord

oktober 2019

on
16
okt

KURS OM SPILLPROBLEMATIKK

AKAN

På bakgrunn av henvendelser fra arbeidslivet har Akan kompetansesenter engasjert seg i pengespillproblematikk og tilbyr kurs om temaet for arbeidslivet.

Oslo

fr
25
okt
 
 
to
24
okt

Den sjuende norske kongress i aldersforskning

Folkehelseinstituttet

Hensikten er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre. Det samlede temaet er «Aktiv aldring». Alle er velkomne.

Oslo

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer