Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: nu2o64
(Skriv inn koden over.)

20 år med LAR i Norge, Rapportlansering
8. juni 2018 09:00 - 10:30
Sted: Galeien, Bygg 45 Ullevål sykehus
Arrangør: SERAF, Universitetet i Oslo


Det er nå 20 år siden Stortinget vedtok at metadonassistert rehabilitering - senere legemiddelassistert rehabilitering - skulle utbygges som et landsdekkende tilbud. LAR har i denne tiden gjennomgått en betydelig utvikling og fremstår i dag som en hjørnestein i rusbehandlingen.

Årets rapport er noe utvidet og endret og tar sikte på sette utviklingen inn i en historisk kontekst med økt vekt på utviklingen over tid. Rapporten er dessuten utvidet med ett kapittel om betydningen av alder og kjønn.

Tittelen på årets rapport er: «LAR 20 år - Status, vurderinger og perspektiver».

Det blir enkel servering med kaffe og te.

Program for lanseringsmøtet

  1. Helge WaalLAR 2017 – LAR i Norge 20 år
  2. Philipp Lobmaier: Nalokson og LAR
  3. Ashley Muller: Somatiske helseutfordringer i LAR; NorCOMT-prosjektet
  4. Thomas Clausen: Dødelighet i LAR i Norge, endringer over tid
  5. Spørsmål og debatt
KURSKALENDER
fr
08
jun

Selvorganisert selvhjelp, erfaringssamling i Telemark

Lærings og mestringssenteret Sykehuset i Telemark, Skien

Vi inviterer til erfaringssamling for å dele og hente inspirasjon om praktisk selvhjelpsarbeid i Tel

ti
12
jun
 
 
ma
11
jun

Arbeid i møte med vold og trusler i helse og sosialsektoren

Gardermoen

En konferanse om forståelse av vold og trusler, om forebyggende tiltak og etterarbeid. En viktig kon

ti
12
jun
 
 
ma
11
jun

Seksuelle overgrep

Thon hotell Oslo airport

Avdekking, forebygging og håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge. Målgruppen for konferan

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer