Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5v5k63
(Skriv inn koden over.)

Alor-nettverkssamling
17. - 17. april 2018
Sted: Kristiansand
Arrangør: KoRus-Sør

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv.

Dette er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

KURSKALENDER
ti
17
apr

Mobbing.Forebygge-avdekke-håndtere

Orkdal Kulturhus

Kunnskap og handlingskompetanse om mobbing anbefales på de fleste arenaer hvor barn og unge møtes, s

ti
17
apr

Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykisk helsearbeid

Kristiansand

På dette kurset vil du få god innføring i taushetspliktregelverket. Du vil også bli utfordret på hol

to
19
apr
 
 
on
18
apr

Universitetskurs i rusmiddelmedisin, Grunnlagskunnskap

Universitetet i Oslo

SERAF avholder universitetskurs i rusmiddelmedisin over til sammen fire dager. Kurset er delt opp i

2019@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer